Uradni list

Številka 51
Uradni list RS, št. 51/2006 z dne 18. 5. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 51/2006 z dne 18. 5. 2006

Kazalo

2201. Popravek Odloka o zaključnem računu proračuna Občine Zreče za leto 2005, stran 5694.

Popravek
V Odloku o zaključnem računu proračunu Občine Zreče za leto 2005, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 34/06, se 4. člen odloka, ki določa bilanco prihodkov in odhodkov krajevnih skupnosti, pravilno glasi:
»Po bilancah prihodkov in odhodkov krajevnih skupnosti se s tem odlokom sprejme stanje realizacije prihodkov in odhodkov krajevnih skupnosti Zreče, Stranice, Gorenje, Skomarje, Resnik in Dobrovlje za leto 2005, ki obsega v 000 SIT:
– prihodke v višini            71.124 SIT,
– odhodki v višini            67.501 SIT,
– račun financiranja           –1.525 SIT,
– presežek prihodkov nad odhodki     2.098 SIT.«.
Župan
Občine Zreče
Jože Košir l.r.