Uradni list

Številka 51
Uradni list RS, št. 51/2006 z dne 18. 5. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 51/2006 z dne 18. 5. 2006

Kazalo

2184. Pravilnik o spremembi in dopolnitvah Pravilnika o uvedbi ukrepov v zvezi z aviarno influenco, stran 5642.

Na podlagi sedmega odstavka 15. člena Zakona o veterinarskih merilih skladnosti (Uradni list RS, št. 93/05) izdaja ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
P R A V I L N I K
o spremembi in dopolnitvah
Pravilnika o uvedbi ukrepov v zvezi z aviarno influenco
1. člen
(1) V Pravilniku o uvedbi ukrepov v zvezi z aviarno influenco (Uradni list RS, št. 4/06, 14/06 in 16/06) se v 2. členu prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(1) Območje z izrazitim tveganjem obsega naselja, navedena v Prilogi 1, ki je sestavni del tega pravilnika. Zemljevid RS z označenim območjem z izrazitim tveganjem je kot Priloga 2 sestavni del tega pravilnika.«.
(2) Za drugim odstavkom se doda tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) Na območju, ki ni območje z izrazitim tveganjem, se perutnino goji v ograjenem prostoru. Krmljenje in napajanje perutnine je treba zagotoviti v zaprtih prostorih ali na način, ki preprečuje divjim pticam dostop do krme in vode.«.
2. člen
V 4. členu se za besedilom »v ujetništvu« doda besedilo »na območju iz prvega odstavka 2. člena tega pravilnika«.
3. člen
Dodata se Priloga 1 in Priloga 2, ki sta sestavni del tega pravilnika.
4. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 323-02-7/2006-3
Ljubljana, dne 10. maja 2006
EVA 2006-2311-0133
Marija Lukačič l.r.
Ministrica
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
                 Priloga 1
            OBMOČJE Z IZRAZITIM TVEGANJEM

+------------+---------------------------------------------------------------+
|OBČINA   |NASELJE                            |
+------------+---------------------------------------------------------------+
|DESTRNIK  |DRSTELJA, GOMILA, JIRŠOVCI, PLACAR               |
+------------+---------------------------------------------------------------+
|DUPLEK   |CIGLENCE, DVORJANE, SPODNJA KORENA, SPODNJI DUPLEK, VURBERK,  |
|      |ZGORNJI DUPLEK, ZIMICA, ŽIKARCE                |
+------------+---------------------------------------------------------------+
|GORIŠNICA  |BREZOVEC, CIRKULANE, DOLANE, FORMIN, GAJEVCI, GORIŠNICA,    |
|      |GRADIŠČA, GRUŠKOVEC, MALA VAS, MALI OKIČ, MEDRIBNIK, MEJE,   |
|      |MOŠKANJCI, MURETINCI, PARADIŽ, PLACEROVCI, POHORJE, PRISTAVA, |
|      |SLATINA, VELIKI VRH, ZAGOJIČI, ZAMUŠANI            |
+------------+---------------------------------------------------------------+
|HAJDINA   |DRAŽENCI, GEREČJA VAS, HAJDOŠE, LANCOVA VAS PRI PTUJU, SKORBA, |
|      |SLOVENJA VAS, SPODNJA HAJDINA, ZGORNJA HAJDINA         |
+------------+---------------------------------------------------------------+
|HOČE–    |BOHOVA, HOTINJA VAS, OREHOVA VAS, ROGOZA, SLIVNICA PRI     |
|SLIVNICA  |MARIBORU                            |
+------------+---------------------------------------------------------------+
|KIDRIČEVO  |KUNGOTA PRI PTUJU, NJIVERCE                  |
+------------+---------------------------------------------------------------+
|MARIBOR   |BRESTERNICA, CELESTRINA, DOGOŠE, GRUŠOVA, HRASTJE, HRENCA,   |
|      |JELOVEC, KAMNICA, KOŠAKI, LAZNICA, LIMBUŠ, MALEČNIK, MARIBOR, |
|      |MELJSKI HRIB, METAVA, NEBOVA, PEKEL, PEKRE, POČEHOVA,     |
|      |RAZVANJE, RIBNIŠKO SELO, ROŠPOH – DEL, RUPERČE, SREDNJE,    |
|      |ŠOBER, TRČOVA, VINARJE, VODOLE, ZA KALVARIJO, ZRKOVCI     |
+------------+---------------------------------------------------------------+
|MARKOVCI  |BOROVCI, BUKOVCI, MARKOVCI, NOVA VAS PRI MARKOVCIH, PRVENCI,  |
|      |SOBETINCI, STOJNCI, ZABOVCI                  |
+------------+---------------------------------------------------------------+
|MIKLAVŽ NA |DOBROVCE, DRAVSKI DVOR, MIKLAVŽ NA DRAVSKEM POLJU, SKOKE    |
|DRAVSKEM  |                                |
|POLJU    |                                |
+------------+---------------------------------------------------------------+
|ORMOŽ    |CVETKOVCI, OSLUŠEVCI, PODGORCI, TRGOVIŠČE           |
+------------+---------------------------------------------------------------+
|PESNICA   |DRAGUČOVA, LOŽANE, PERNICA                   |
+------------+---------------------------------------------------------------+
|PTUJ    |GRAJENA, GRAJENŠČAK, KRČEVINA PRI VURBERGU, MESTNI VRH,    |
|      |PODVINCI, PTUJ, SPUHLJA                    |
+------------+---------------------------------------------------------------+
|STARŠE   |LOKA, MARJETA NA DRAVSKEM POLJU, PREPOLJE, ROŠNJA, STARŠE,   |
|      |TRNIČE, ZLATOLIČJE                       |
+------------+---------------------------------------------------------------+
|VIDEM    |BELAVŠEK, DRAVCI, DRAVINJSKI VRH, LANCOVA VAS, POBREŽJE,    |
|      |REPIŠČE, SOVIČE, SPODNJI LESKOVEC, STRMEC PRI LESKOVCU,    |
|      |ŠTURMOVCI, VAREJA, VELIKI OKIČ, VIDEM PRI PTUJU        |
+------------+---------------------------------------------------------------+
|ZAVRČ    |BELSKI VRH, DRENOVEC, GORENJSKI VRH, GORIČAK, HRASTOVEC,    |
|      |KORENJAK, PESTIKE, TURŠKI VRH, ZAVRČ              |
+------------+---------------------------------------------------------------+