Številka 129
Uradni list RS, št. 129/2004 z dne 3. 12. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 129/2004 z dne 3. 12. 2004, Kazalo


VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

5390. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o ureditvi trga s poljščinami
5391. Uredba o načinu, predmetu in pogojih izvajanja obvezne državne gospodarske javne službe izvajanja meritev, pregledovanja in čiščenja kurilnih naprav, dimnih vodov in zračnikov zaradi varstva okolja in učinkovite rabe energije, varstva človekovega zdravja in varstva pred požarom
5392. Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov
5393. Uredba o določitvi zunanje meje priobalnega zemljišča potoka Zaganjalščica na območju Občine Cerkno
5394. Uredba o dopolnitvah Uredbe o pravicah in dolžnostih beguncev v Republiki Sloveniji
5395. Uredba o koncesiji za graditev sedežnice Ročka na Golteh
5396. Uredba o uporabi plovil na motorni pogon na delu reke Drave in Ptujskem jezeru
5399. Uredba o koncesiji za graditev sedežnice Lajnar na Soriški planini

Sklepi

5397. Sklep o določitvi izhodiščnih cen strojnih in prevoznih storitev obvezne državne gospodarske javne službe na področju urejanja voda v letu 2005
5398. Sklep o določitvi deleža cene za uporabo prenosnega omrežja zemeljskega plina za leto 2005

MINISTRSTVA

5400. Pravilnik o obrazcu napovedi za odmero dohodnine za leto 2004, obrazcu napovedi za odmero davka od dohodkov iz dejavnosti, obrazcu za obračun davka od dohodkov iz dejavnosti in o načinu predlaganja obrazca napovedi za odmero davka od dohodkov iz dejavnosti in obrazca napovedi za odmero davka od dobička iz kapitala od prodaje vrednostnih papirjev in drugih deležev v kapitalu
5401. Pravilnik o dostavi podatkov za odmero dohodnine za leto 2004
5402. Pravilnik o načinu in rokih zagotavljanja podatkov za vodenje centralne evidence finančnega premoženja države oziroma občine

SODNI SVET

5403. Poročilo o izidu glasovanja in o izidu nadomestnih volitev članov personalnih svetov okrožnih sodišč v Celju, Ljubljani in v Mariboru 23. novembra 2004

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

5404. Pravilnik o obrazcih in listinah za uresničevanje obveznega zdravstvenega zavarovanja
5405. Razlaga kolektivne pogodbe dejavnosti bank in hranilnic v Republiki Sloveniji
5406. Aneks št. 1 h kolektivni pogodbi med delavci in zasebnimi delodajalci
AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti