Uradni list

Številka 129
Uradni list RS, št. 129/2004 z dne 3. 12. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 129/2004 z dne 3. 12. 2004

Kazalo

5390. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o ureditvi trga s poljščinami, stran 15381.

Na podlagi 5. člena v zvezi s 126. členom Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 54/00, 52/02 – ZDU-1, 58/02 – ZMR-1 in 45/04 – ZdZPKG) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembah in dopolnitvah Uredbe o ureditvi trga s poljščinami
1. člen
V Uredbi o ureditvi trga s poljščinami (Uradni list RS, št. 22/04, 83/04 in 109/04) se v prvem odstavku 9. člena besedilo “31. decembra 2000” nadomesti z besedilom “30. junija 2003”.
2. člen
Besedilo 10. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Ne glede na določbe prejšnjega člena ima pridelovalec možnost, da za zamenjavo neupravičenega zemljišča v upravičeno in obratno vloži zahtevek na Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (v nadaljevanju: ministrstvo). Razlogi za zamenjavo so razlastitve v javnem interesu, izgradnje infrastrukturnih objektov in izvajanje preventivnih ukrepov v primeru okužb in širjenja nalezljivih bolezni rastlin v skladu s predpisi, ki urejajo zdravstveno varstvo rastlin. Zahtevkom za zamenjavo kmetijskih zemljišč na obrazcih iz Priloge 4, ki je sestavni del te uredbe, je treba priložiti dokazila iz Navodil za izpolnjevanje zahtevka za zamenjavo neupravičenega zemljišča v upravičeno in upravičenega zemljišča v neupravičeno iz Priloge 4. Zamenjava neupravičenih zemljišč v upravičena zemljišča na podlagi razlogov iz tega odstavka ne sme vplivati na povečanje upravičenih kmetijskih zemljišč na kmetijskem gospodarstvu.
(2) V primeru, da se pridelovalcu zaradi programa prestrukturiranja (arondacije, komasacije, medsebojne menjave zemljišč, melioracije in denacionalizacije) zmanjša količina upravičenih zemljišč, lahko le-ta vloži zahtevek za spremembo neupravičenih kmetijskih zemljišč v upravičena zemljišča na obrazcih iz Priloge 4. Zahtevku je treba priložiti dokazila iz Navodil za izpolnjevanje zahtevka za zamenjavo neupravičenega zemljišča v upravičeno in upravičenega zemljišča v neupravičeno iz Priloge 4. Ta sprememba ne sme predstavljati povečanja upravičenih površin za več kot 5% tistih površin na kmetijskem gospodarstvu, ki so vključene v program prestrukturiranja iz tega odstavka.
(3) Zahtevke za zamenjavo zemljišč za leto 2005 iz prvega in drugega odstavka tega člena vloži nosilec kmetijskega gospodarstva na ministrstvo najkasneje do 15. januarja 2005. Če nosilec kmetijskega gospodarstva ali družinski člani, ki so ga pooblastili za nosilca, niso lastniki zemljišča, na katerega se nanaša zamenjava, mora nosilec k zahtevku priložiti izjavo lastnika, da se s takšno zamenjavo strinja.
(4) Če uveljavlja zahtevek za zamenjavo zemljišč iz prvega in drugega odstavka tega člena več vlagateljev, se zamenjavo zemljišč odobri tistemu, za katerega je iz priloženih dokumentov, podatkov iz uradnih evidenc ali iz dokazila, da je v postopku vpisa v uradno evidenco, razvidno, da ima pravico uporabe zemljišča.«.
3. člen
Doda se nova Priloga 4, ki je kot priloga sestavni del te uredbe.
4. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 331-09/2001-15
Ljubljana, dne 25. novembra 2004.
EVA 2004-2311-0385
Vlada Republike Slovenije
mag. Anton Rop l. r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti