Uradni list

Številka 129
Uradni list RS, št. 129/2004 z dne 3. 12. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 129/2004 z dne 3. 12. 2004

Kazalo

5398. Sklep o določitvi deleža cene za uporabo prenosnega omrežja zemeljskega plina za leto 2005, stran 15397.

Na podlagi 82. člena Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 79/99, 8/00 – popr., 52/02 – ZJA, 110/02 – ZGO-1, 50/03 – odl. US in 51/04) je Vlada Republike Slovenije sprejela
S K L E P
o določitvi deleža cene za uporabo prenosnega omrežja zemeljskega plina za leto 2005
I
Delež cene za uporabo prenosnega omrežja zemeljskega plina (v nadaljnjem besedilu: prenosno omrežje), ki se zagotovi za poslovanje Javne agencije Republike Slovenije za energijo za leto 2005, znaša 0,10 SIT/Sm3.
II
Znesek iz prejšnje točke se izvajalcu gospodarske javne službe dejavnost sistemskega operaterja prenosnega omrežja zemeljskega plina (v nadaljnjem besedilu: izvajalec javne službe) zaračunava mesečno, in sicer kot zmnožek med navedeno denarno vrednostjo cene za uporabo prenosnega omrežja ter dejansko mesečno količino zemeljskega plina, prenesenega po prenosnem omrežju v preteklem mesecu.
Znesek, določen na način iz prejšnjega odstavka, izvajalec javne službe upošteva pri zaračunavanju uporabe prenosnega omrežja za vsakega njegovega uporabnika.
III
Dejanska mesečna količina prenesenega zemeljskega plina po prenosnem omrežju se določi na podlagi podatkov, ki jih izvajalec javne službe mesečno posreduje Javni agenciji Republike Slovenije za energijo do 5. delovnega dne v naslednjem mesecu.
IV
Cena iz I. točke tega sklepa ne vsebuje davka na dodano vrednost in trošarine ali takse.
V
Z dnem začetka uporabe tega sklepa preneha veljati Sklep o določitvi deleža cene za uporabo prenosnega plinovodnega omrežja za leto 2004 (Uradni list RS, št. 37/04).
VI
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 2005.
Št. 408-26/2001-13
Ljubljana, dne 25. novembra 2004.
EVA 2004-2511-0345
Vlada Republike Slovenije
mag. Anton Rop l. r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti