Uradni list

Številka 129
Uradni list RS, št. 129/2004 z dne 3. 12. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 129/2004 z dne 3. 12. 2004

Kazalo

5401. Pravilnik o dostavi podatkov za odmero dohodnine za leto 2004, stran 15423.

Na podlagi 34. in 115. člena Zakona o davčnem postopku (Uradni list RS, št. 18/96, 87/97, 82/98, 91/98, 108/99 in 97/01) in 407. člena Zakona o davčnem postopku (Uradni list RS, št. 54/04, 57/04 – ZDS-1 in 109/04 – odločba US) ter 377. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 20/2004 – uradno prečiščeno besedilo, 54/04 – ZDoh-1 in 63/04 – ZZRZI) izdaja minister za finance
P R A V I L N I K
o dostavi podatkov za odmero dohodnine za leto 2004
1. člen
S tem pravilnikom se določa vsebina, oblika, način in roki dostave podatkov, ki jih morajo pravne in druge osebe, zasebniki, državni in drugi organi in organi lokalnih skupnosti (v nadaljevanju: izplačevalci) ter upravljalci vzajemnih pokojninskih skladov, pokojninske družbe in zavarovalnice kot izvajalci pokojninskih načrtov (v nadaljevanju: izvajalci) dostaviti pristojnemu davčnemu organu in zavezancem za dohodnino.
2. člen
Vsebina, oblika in način dostave podatkov so določeni v prilogi, ki je sestavni del tega pravilnika.
3. člen
Podatki se pošljejo oziroma dostavijo davčnemu uradu oziroma izpostavi pristojnega davčnega urada, na območju katerega ima izplačevalec oziroma izvajalec sedež.
Izplačevalci pokojnin (oznaka 14) in izplačevalci nadomestil (oznaka 15), izplačanih iz proračunskih sredstev in sredstev zavodov:
– Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve,
– Ministrstvo za zdravje,
– Ministrstvo za obrambo,
– Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije,
– Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije,
– Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje,
morajo podatke v dogovorjeni obliki poslati neposredno na naslov: RRC Računalniške storitve d.d., 1000 Ljubljana, Jadranska 21, s pripisom: za Generalni davčni urad Davčne uprave Republike Slovenije.
V primerih statusnih sprememb izplačevalcev zaradi združitve in delitve predloži podatke o izplačilih zavezancem za dohodnino ustrezni pravni naslednik.
Za podjetja v stečaju ali likvidaciji, kjer ni pravnega nasledstva, pošlje podatke stečajni ali likvidacijski upravitelj.
V primerih prenehanja obstoja izplačevalca iz drugih razlogov pošlje podatke pravna oziroma fizična oseba, pri kateri se hranijo poslovne knjige in knjigovodska dokumentacija, v roku enega meseca po prenehanju.
Zavezanci, ki so davčnemu organu dolžni predložiti podatke, določene s tem pravilnikom, in niso izplačevali osebnih prejemkov oziroma dohodkov fizičnim osebam, oziroma niso prejemali plačil premij PDPZ, morajo o tem predložiti davčnemu organu pisno izjavo.
Podatki se pošljejo tako davčnemu organu kot zavezancem za dohodnino najkasneje do 31. 1. 2005.
Zavezanci, ki so davčnemu organu dolžni predložiti podatke, določene s tem pravilnikom, se v skladu z Zakonom o davčnem postopku kaznujejo za prekršek z denarno kaznijo, če do 31. januarja tekočega leta davčnemu organu ne dostavijo podatkov za odmero dohodnine za zaposlene za preteklo leto.
4. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 499-01-11/2004/3
Ljubljana, dne 23. novembra 2004.
EVA 2004-1611-0222
Minister
za finance
dr. Dušan Mramor l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti