Uradni list

Številka 129
Uradni list RS, št. 129/2004 z dne 3. 12. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 129/2004 z dne 3. 12. 2004

Kazalo

5400. Pravilnik o obrazcu napovedi za odmero dohodnine za leto 2004, obrazcu napovedi za odmero davka od dohodkov iz dejavnosti, obrazcu za obračun davka od dohodkov iz dejavnosti in o načinu predlaganja obrazca napovedi za odmero davka od dohodkov iz dejavnosti in obrazca napovedi za odmero davka od dobička iz kapitala od prodaje vrednostnih papirjev in drugih deležev v kapitalu, stran 15404.

Na podlagi 105. člena, tretjega odstavka 109. člena in prvega odstavka 120. člena Zakona o davčnem postopku (Uradni list RS, št. 18/96, 87/97, 82/98, 91/98, 108/99 in 97/01) in 407. člena Zakona o davčnem postopku (Uradni list RS, št. 54/04, 57/04 - ZDS-1 in 109/04 - odločba US) izdaja minister za finance
P R A V I L N I K
o obrazcu napovedi za odmero dohodnine
za leto 2004, obrazcu napovedi za odmero davka od dohodkov iz dejavnosti, obrazcu za obračun davka od dohodkov iz dejavnosti in o načinu predlaganja obrazca napovedi za odmero davka od dohodkov iz dejavnosti in obrazca napovedi za odmero davka od dobička iz kapitala
od prodaje vrednostnih papirjev in drugih deležev v kapitalu
1. člen
Zavezanci za dohodnino po Zakonu o dohodnini (Uradni list RS, št. 71/93, 2/94 – popravek, 7/95, 14/96 – odločba US in 44/96), zavezanci, katerim se davek od dohodkov iz dejavnosti odmeri na podlagi davčne napovedi, zavezanci za davek od dohodkov iz dejavnosti, ki sami obračunavajo in plačujejo davek od dohodkov iz dejavnosti, vložijo napoved za odmero dohodnine, napoved za odmero davka od dohodkov iz dejavnosti in obračun davka od dohodkov iz dejavnosti na obrazcih, ki so sestavni del tega pravilnika.
Obrazcu napovedi za odmero dohodnine je priloženo navodilo za vpis podatkov.
Zavezanci, katerim se davek od dohodkov iz dejavnosti odmeri na podlagi napovedi, lahko vložijo napoved za odmero davka od dohodkov iz dejavnosti na magnetnem mediju (PC-diskete). Navodilo za izpolnitev napovedi za odmero davka od dohodkov iz dejavnosti v računalniški obliki je v prilogi, ki je sestavni del tega pravilnika.
Priloge, navedene na zadnji strani obrazca napovedi za odmero davka od dohodkov iz dejavnosti, mora skupaj z magnetnim medijem dostaviti tudi zavezanec, ki vlaga napoved za odmero davka od dohodkov iz dejavnosti na magnetnem mediju.
2. člen
Obrazec za odmero dohodnine, obrazec napovedi za odmero davka od dohodkov iz dejavnosti in obrazec za obračun davka od dohodkov iz dejavnosti so tiskani v obliki formata A3, zgibanega v format A4, črnega tiska.
3. člen
Zavezanci za dohodnino vložijo napoved za odmero dohodnine na obrazcu, ki je predpisan v 2. členu tega pravilnika, ali na obrazcu, ki je objavljen na spletnih straneh Davčne uprave Republike Slovenije (http://www.sigov.si/durs oziroma http: //eDavki.durs.si).
Zavezanci, katerim se davek od dohodkov iz dejavnosti odmeri na podlagi napovedi, lahko vložijo napoved za odmero davka od dohodkov iz dejavnosti:
– na obrazcu, ki je predpisan v 2. členu tega pravilnika ali
– na magnetnem mediju oziroma
– na obrazcu, ki je objavljen na spletnih straneh Davčne uprave Republike Slovenije (http://www.sigov.si/durs oziroma http: //eDavki.durs.si).
Na obrazcu, ki je objavljen na spletnih straneh Davčne uprave Republike Slovenije (http://www.sigov.si/durs oziroma http: //eDavki.durs.si) se lahko vloži tudi napoved za odmero davka od dobička iz kapitala od prodaje vrednostnih papirjev in drugih deležev v kapitalu, katerega oblika in vsebina je predpisana z Odredbo o obrazcu napovedi za odmero dohodnine za leto 2000, obrazcu napovedi za odmero davka od dohodkov iz dejavnosti, obrazcu za obračun davka od dohodkov iz dejavnosti in obrazcu napovedi za odmero davka od dobička iz kapitala od prodaje vrednostnih papirjev in drugih deležev v kapitalu (Uradni list RS, št. 122/00).
4. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika prenehata veljati obrazec napovedi za odmero davka od dohodkov iz dejavnosti in obrazec za obračun davka od dohodkov iz dejavnosti, predpisan s Pravilnikom o obrazcu napovedi za odmero dohodnine za leto 2003, obrazcu napovedi za odmero davka od dohodkov iz dejavnosti, obrazcu za obračun davka od dohodkov iz dejavnosti in o načinu predlaganja obrazca napovedi za odmero davka od dohodkov iz dejavnosti (Uradni list RS, št. 1/04) in navodilo za izpolnitev napovedi za odmero davka od dohodkov iz dejavnosti v računalniški obliki, ki je sestavni del pravilnika o obrazcu napovedi za odmero dohodnine za leto 2003, obrazcu napovedi za odmero davka od dohodkov iz dejavnosti, obrazcu za obračun davka od dohodkov iz dejavnosti in o načinu predlaganja obrazca napovedi za odmero davka od dohodkov iz dejavnosti (Uradni list RS, št. 1/04).
5. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 424-01-7/2004/2
Ljubljana, dne 23. novembra 2004.
EVA 2004-1611-0219
dr. Dušan Mramor l. r.
Minister
za finance

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti