Številka 74
Uradni list RS, št. 74/2003 z dne 30. 7. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 74/2003 z dne 30. 7. 2003, Kazalo


MINISTRSTVA

3613. Pravilnik o postopku potrjevanja veterinarskih dokumentov
3619. Povprečni znesek trošarine za plinsko olje za pogonski namen v juniju 2003
5970. Pravilnik o veterinarskih pregledih proizvodov pri vnosu na teritorij EU iz tretjih držav

OBČINE

Benedikt

3614. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Benedikt za leto 2002
3615. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Benedikt za leto 2003
3616. Sklep o soglasju k cenam pogrebnih in pokopaliških storitev na pokopališču v Občini Benedikt

Cerkno

3617. Sklep o javni razpravi predinvesticijskega programa izgradnje in rekonstrukcije lokalne javne infrastrukture v zvezi z uvedbo samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Šebrelje

Mežica

3618. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje matičnih okolišev: Črna, Mežica, Prevalje, Ravne; območij, ki obsegajo prostor med mejo urbanističnih načrtov Črna, Mežica, Prevalje-Ravne in mejo ureditvenih območij naselij, določenih z družbenim planom občine Ravne na Koroškem za obdobje 1986-1990 in območje Stražišče-Breznica, za katera v tem srednjeročnem obdobju ni predvidena izdelava PIA

MEDNARODNE POGODBE

Državni zbor Republike Slovenije

46. Zakon o ratifikaciji Evropske konvencije o krajini (MEKK)
47. Zakon o ratifikaciji Konvencije med Republiko Slovenijo in Portugalsko Republiko o izogibanju dvojnega obdavčevanja in preprečevanju davčnih utaj v zvezi z davki od dohodka in premoženja s protokolom (BPOIDO)

Vlada Republike Slovenije

48. Uredba o ratifikaciji Dodatnega protokola k Evropski okvirni konvenciji o čezmejnem sodelovanju teritorialnih skupnosti ali oblasti
49. Uredba o ratifikaciji Protokola št. 2 o medobmočnem sodelovanju k Evropski okvirni konvenciji o čezmejnem sodelovanju teritorialnih skupnosti ali oblasti
50. Uredba o ratifikaciji Upravnega dogovora o izvajanju Konvencije o socialni varnosti med Republiko Slovenijo in Velikim vojvodstvom Luksemburg
51. Uredba o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Izvršnim organom Gruzije o sodelovanju v kulturi, izobraževanju, znanosti, športu in med mladimi
52. Uredba o ratifikaciji Memoranduma o soglasju med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Makedonije o strokovni pomoči na področju evropskih zadev
53. Uredba o ratifikaciji Sklepa št. 1/2003 Skupnega odbora po Sporazumu o prosti trgovini med Republiko Slovenijo in Republiko Litvo o spremembah Protokola 2 k Sporazumu o prosti trgovini med Republiko Slovenijo in Republiko Litvo
54. Uredba o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Združenih držav Amerike o omogočanju preletov in tranzitov preko Republike Slovenije z namenom podpore varnosti, tranziciji in obnovitvenim operacijam v Iraku
55. Uredba o ratifikaciji Sporazuma med Ministrstvom za notranje zadeve Republike Slovenije in Ministrstvom za javno upravo Romunije o sodelovanju na področju javne uprave
56. Uredba o ratifikaciji Zapisnika VIII. zasedanja Stalne mešane komisije po Sporazumu med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško o obmejnem prometu in sodelovanju

Ministrstvo za zunanje zadeve

1. Obvestilo o začetku veljavnosti mednarodne pogodbe
AAA Zlata odličnost