Uradni list

Številka 74
Uradni list RS, št. 74/2003 z dne 30. 7. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 74/2003 z dne 30. 7. 2003

Kazalo

3616. Sklep o soglasju k cenam pogrebnih in pokopaliških storitev na pokopališču v Občini Benedikt, stran 11329.

Na podlagi 15. člena statuta Občine Benedikt (Uradni list RS, št. 19/99) in druge alinee 26. člena zakona o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter o urejanju pokopališč (Uradni list SRS, št. 34/84 in Uradni list RS, št. 72/93, 6/94, 45/94, 57/94, 14/95, 20/95, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98, 74/98 in 59/99) je Občinski svet občine Benedikt na 6. seji dne 2. 7. 2003 sprejel
S K L E P
o soglasju k cenam pogrebnih in pokopaliških storitev na pokopališču v Občini Benedikt
I
S tem sklepom se daje soglasje k naslednjim cenam pogrebnih in pokopaliških storitev, ki jih opravlja Pogrebne in pokopališke storitve Slavko Jančič, s.p. na pokopališču v Občini Benedikt:
– izkop in zasip groba ter
 zaščita sosednjih grobov            20.696 SIT
– pogreb v grobnico               10.404 SIT
– pogreb otroka do 1. leta            10.404 SIT
– žarni pokop                   7.005 SIT
– delo s pokojnikom (oblačenje, polaganje,
 prelaganje)                   5.117 SIT
– pobiranje pokojnika:
– brez večjih poškodb               2.627 SIT
– z večjimi poškodbami              4.003 SIT
– kompletiranje krste in znamenje         1.251 SIT
– prijava pogreba                 1.251 SIT
– urejanje dokumentacije (mrliški list,
 dovoljenje za pokop, odjava zavarovanj,
 obveščanje občine)               1.876 SIT
– poglobitev groba                3.127 SIT
– prva ureditev groba
 (odvoz vencev, ureditev groba)         5.253 SIT
Prevoz:
– prevožen km v domovini              113 SIT
– prevožen km v tujini               125 SIT
– lokalni prevoz do 50 km             6.823 SIT
Ekshumacija:
– pred pretekom 10 let              43.780 SIT
– po preteku 10 let               33.773 SIT
Vrednost ure:
– grobar KV                    1.330 SIT
– delavec PKV                   1.126 SIT
– intelektualna ura (IU)             1.330 SIT
– strojna ura                   1.842 SIT
– cinjenje kovinskega vložka           2.251 SIT
– organizacija pogreba 3-4 ure      št. ur × 1.330 SIT
– pogrebno moštvo           št. oseb × 3.378 SIT
II
V cenah storitev ni zaračunan 8,5% davek na dodano vrednost.
III
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 35207-002/2003-4
Benedikt, dne 3. julija 2003.
Župan
Občine Benedikt
Milan Gumzar l. r.