Uradni list

Številka 74
Uradni list RS, št. 74/2003 z dne 30. 7. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 74/2003 z dne 30. 7. 2003

Kazalo

3617. Sklep o javni razpravi predinvesticijskega programa izgradnje in rekonstrukcije lokalne javne infrastrukture v zvezi z uvedbo samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Šebrelje, stran 11329.

Na podlagi drugega odstavka 7. člena zakona o samoprispevka (Uradni list RS, št. 87/01) ter 25. člena statuta Občine Cerkno (Uradni list RS, št. 48/95) je Občinski svet občine Cerkno na redni seji dne 16. 7. 2003 sprejel
S K L E P
o javni razpravi predinvesticijskega programa izgradnje in rekonstrukcije lokalne javne infrastrukture v zvezi z uvedbo samoprispevka za območje Krajevne skupnosti Šebrelje
1. člen
Izvede se javna razprava o predinvesticijskem programu izgradnje in rekonstrukcije lokalne javne infrastrukture v zvezi z uvedbo samoprispevka, ki ga je izdelalo podjetje Vanda Lapajne d.o.o. Idrija, s št. 1-7/2003 z dne 7. 7. 2003, za območje KS Šebrelje.
2. člen
Predinvesticijski program iz 1. člena tega sklepa bo razgrnjen na oglasni deski KS Šebrelje, vsak dan, trideset dni od objave sklepa v Uradnem listu Republike Slovenije.
V času javne razgrnitve bo organizirana tudi javna obravnava predinvesticijskega programa v prostorih Zadružnega doma Šebrelje in sicer dne 30. avgusta, z začetkom ob 20. uri.
3. člen
Glasovalni upravičenci lahko podajo pisne pripombe, mnenja in predloge pri predsedniku KS Šebrelje (Jože Rejc, Šebrelje 45) vsak delovni dan od 18. do 20. ure ali pa jih pošljejo pisno na Občino Cerkno, Bevkova ulica 9, Cerkno.
4. člen
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati z dnem objave.
Št. 40300-01/03
Cerkno, dne 16. julija 2003.
Župan
Občine Cerkno
Jurij Kavčič l. r.