Številka 56
Uradni list RS, št. 56/2003 z dne 13. 6. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 56/2003 z dne 13. 6. 2003, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Zakoni, obvezne razlage zakonov

2770. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o kazenskem postopku (ZKP-E)
2771. Zakon o predpisani obrestni meri zamudnih obresti (ZPOMZO-1)
2772. Zakon o soglasju Republike Slovenije DARS d.d. za najetje kreditov in izdajo obveznic za realizacijo gradnje avtocestnih odsekov iz nacionalnega programa izgradnje avtocest v Republiki Sloveniji v višini 246,72 mio EUR (ZSDANPIA)
2773. Zakon o poroštvu Republike Slovenije za obveznosti iz najetih kreditov in izdanih obveznic DARS d.d., za realizacijo gradnje avtocestnih odsekov iz nacionalnega programa izgradnje avtocest v Republiki Sloveniji v višini 246,72 mio evrov (ZPDANPIA)
2774. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o železniškem prometu (ZZelP-D)
2775. Zakon o spremembi zakona o državni upravi (ZDU-1A)
2776. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (ZSRR-A)

PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE

Odloki

2777. Odlok o pomilostitvi

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

2778. Uredba o koordinaciji delovanja ministrstev in njihovih organov v sestavi, s pristojnostmi na področju varnosti hrane oziroma živil, pri vključevanju v proces analize tveganja
2779. Uredba o merilih in kriterijih za določitev delovnih mest, za katera je obvezna vključitev v dodatno pokojninsko zavarovanje

Odloki

2780. Odlok o razglasitvi Arheološkega najdišča v Spodnji Hajdini za kulturni spomenik državnega pomena
2781. Odlok o razglasitvi Tomažinovega mlina v Hotedršici za kulturni spomenik državnega pomena
2782. Odlok o razglasitvi Vrbanovčevega toplarja v Motniku za kulturni spomenik državnega pomena
2783. Odlok o razglasitvi kašče v Zavratcu na domačiji pri Možinotu za kulturni spomenik državnega pomena

Sklepi

2784. Sklep o ustanovitvi javnega zavoda Slovensko narodno gledališče Opera in balet Ljubljana
2785. Sklep o ustanovitvi javnega zavoda Slovensko narodno gledališče Drama Ljubljana
2786. Sklep o višini obrestne mere za kredite, namenjene za prestrukturiranje in o višini subvencionirane obrestne mere

MINISTRSTVA

2787. Pravilnik o projektiranju, gradnji in vzdrževanju stabilnih naprav električne vleke enosmernega sistema 3 kV
2788. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o registrskih tablicah motornih in priklopnih vozil
2789. Pravilnik o dopolnitvah pravilnika o označevanju vozil, na katerih se usposabljajo kandidati za voznike
2790. Pravilnik o ustanovitvi zunanjih oddelkov Vrhovnega državnega tožilstva Republike Slovenije
2791. Pravilnik o spremembah pravilnika o določitvi števila sekretarjev, strokovnih sodelavcev in ostalih delavcev sodnega osebja na okrajnih sodiščih
2792. Sklep o začetku uradne uporabe digitalnega katastrskega načrta
2793. Minimalna zajamčena donosnost na vplačano čisto premijo prostovoljnega dodatnega zavarovanja za mesec maj 2003

OBČINE

Tabor

2794. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Tabor za leto 2002
2795. Sklep o imenovanju v Volilno komisijo občine Tabor
2796. Ugotovitveni sklep Občinskega sveta občine Tabor

Železniki

2797. Odlok o koncesiji za opravljanje obvezne lokalne gospodarske javne službe pregledovanje, nadzorovanje in čiščenje kurilnih naprav, dimnih vodov in zračnikov
AAA Zlata odličnost