Uradni list

Številka 56
Uradni list RS, št. 56/2003 z dne 13. 6. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 56/2003 z dne 13. 6. 2003

Kazalo

2780. Odlok o razglasitvi Arheološkega najdišča v Spodnji Hajdini za kulturni spomenik državnega pomena, stran 6566.

Na podlagi 12. člena zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 7/99 in 110/02) izdaja Vlada Republika Slovenije
O D L O K
o razglasitvi Arheološkega najdišča v Spodnji
Hajdini za kulturni spomenik državnega pomena
1. člen
Za kulturni spomenik državnega pomena se razglasi enoto dediščine Spodnja Hajdina – Arheološko najdišče Hajdina (EŠD 581).
Enota Arheološko najdišče Hajdina ima zaradi kulturnih, arheoloških, krajinskih, naselbinskih in zgodovinskih lastnosti poseben pomen za Republiko Slovenijo. Zato jo razglašamo za kulturni spomenik državnega pomena z lastnostmi arheološkega in zgodovinskega spomenika ter kulturne krajine kot spomeniškega območja.
2. člen
Lastnosti, ki utemeljujejo razglasitev za spomenik državnega pomena:
V delno pozidanih zemljiščih so ohranjene kakovostne ostaline predrimskega (prazgodovinskega) naselja in stavbnega tkiva mesta rimske kolonije Poetovione – Colonia Ulpia Traiana Poetovio. Z enim od mestnih središč s trgom, templji, skupščino, carino, skladišči in tremi mitreji je naselje stalo ob jantarni in glavni rimski cesti Celeia – Poetovio – Savaria.
Zahodno od tega središča je ob rimski cesti oblikovana pokopališka cesta strnjenega urbaniziranega večjega grobišča (nekropole) z nagrobnimi (funerarnimi) spomeniki: kapelami (edikulami), oltarji, templji in sarkofagi.
Na območju Prvega mitreja, enega najstarejših v Evropi, so odkrili svete vodnjake in izvire, kar je izjemno za slovenski prostor.
Arheološko najdišče Hajdina je v prostorskem in časovnem (stratigrafskem) smislu izjemen arheološki spomenik. Ohranjena materialna pričevanja rimske urbane zgodovine z grobiščnimi (funerarnimi) ostanki ob pokopališki in osrednji državni (itinerarski) cesti, časovno nepretrgana poselitev v zgodnjesrednjeveški – slovanski in srednjeveški čas, izkazujejo najdišču izjemen pomen v slovenskem merilu in tem delu Evrope.
3. člen
Spomenik obsega zemljišča s parcelnimi številkami: *149, *167, *169, *194, *206, *228, *237, *256, *318, *319, *355, *359, *362/1, *362/2, *370, *377, *393, *394, *395, *397, *398, *400, *402, *403, *408, *412, *427, *428, *442, *443, *446, *49, *51, *52, *53, *55, *57, *58, *59, *61, *62, *63, *64, *66, *68/1, *75, *76, *79, *84, *85, *88/1, *88/2, *88/3, *90, *93, *97, 1000, 1001, 1005, 1006, 1007, 1014, 1015, 1016, 1017, 1018, 1019, 1020, 1021, 1022, 1023/1, 1023/2, 1024, 1025, 1026, 1027/1, 1027/2, 1028, 1029, 1030, 1031, 1032, 1033/1, 1033/2, 1034, 1036, 1037, 1039/2, 1040, 1041/1, 1041/2, 1042, 1043, 1044, 1045, 1046, 1047, 1048, 1049, 1051, 1053, 1062, 1063/1, 1063/2, 1067/2, 1069/1, 1069/2, 1069/3, 1069/4, 1069/5, 1069/6, 1069/7, 1069/9, 1070/1, 1070/2, 1076/1, 1076/2, 1077, 1078/1, 1078/2, 1078/3, 1078/4, 1078/5, 1078/6, 1080, 1082/1, 1082/2, 1082/3, 1083/1, 1083/2, 1083/3, 1084/1, 1084/2, 1084/3, 1084/4, 1086/1, 1086/10, 1086/11, 1086/13, 1086/2, 1086/3, 1086/6, 1086/9, 1087/1, 1087/2, 1087/3, 1087/4, 1087/5, 1088/1, 1088/2, 1088/3, 1088/4, 1088/5, 1089, 1090/1, 1090/2, 1091/3, 1091/4, 1092/2, 1092/3, 1092/4, 1092/5, 1094/1, 1094/2, 1094/3, 1094/4, 1094/5, 1095/1, 1095/10, 1095/3, 1095/4, 1095/8, 1095/9, 1096/1, 1096/10, 1096/11, 1096/12, 1096/3, 1096/4, 1096/5, 1096/7, 1096/8, 1097/1, 1097/2, 1097/3, 1097/5, 1097/6, 1100/1, 1100/3, 1100/4, 1100/5, 1101/1, 1101/10, 1101/2, 1101/4, 1101/5, 1101/7, 1101/8, 1101/9, 1104/1, 1104/3, 1105/1, 1105/2, 1105/3, 1105/4, 1105/5, 1105/6, 1105/7, 1106/1, 1106/3, 1106/4, 1106/6, 1107/1, 1107/10, 1107/11, 1107/12, 1107/4, 1107/5, 1107/6, 1107/7, 1107/8, 1107/9, 1108/1, 1108/2, 1108/4, 1108/5, 1108/7, 1108/8, 1109/1, 1109/5, 1109/6, 1110/1, 1110/10, 1110/11, 1110/12, 1110/2, 1110/3, 1110/6, 1110/9, 1111/1, 1111/10, 1111/11, 1111/12, 1111/2, 1111/3, 1111/5, 1111/6, 1111/7, 1111/8, 1111/9, 1112/1, 1112/13, 1112/2, 1112/5, 1114/1, 1114/10, 1114/2, 1114/3, 1114/7, 1114/8, 1114/9, 1117/1, 1117/10, 1117/11, 1117/12, 1117/13, 1117/14, 1117/15, 1117/16, 1117/17, 1117/2, 1117/5, 1117/6, 1117/7, 1117/8, 1117/9, 1119/10, 1119/11, 1119/12, 1119/13, 1119/14, 1119/15, 1119/16, 1119/17, 1119/18, 1119/19, 1119/20, 1119/21, 1119/22, 1119/23, 1119/24, 1119/25, 1119/26, 1119/27, 1119/28, 1119/29, 1119/3, 1119/30, 1119/31, 1119/32, 1119/33, 1119/34, 1119/35, 1119/36, 1119/37, 1119/38, 1119/39, 1119/4, 1119/40, 1119/41, 1119/42, 1119/43, 1119/44, 1119/45, 1119/46, 1119/48, 1119/49, 1119/51, 1119/52, 1119/53, 1119/54, 1119/55, 1119/56, 1119/57, 1119/58, 1119/6, 1119/7, 1119/8 (del parcele: južni del ceste vse do vzhodne meje parcel št. 1119/18 in 1119/6), 1119/9, 1122/7, 1126 (del parcele: cesta do severne meje parcele št. 484/2), 1127/2 (del parcele: vzhodni del ceste do zahodne meje parcele št. 444/3), 1128/2, 1128/3 (del parcele: vzhodni del ceste do zahodnih mej parcel št. 445/2 in 34/2), 1129/1, 1129/3 (del parcele: severni del ceste do parcele št. 499/1), 1129/5 (del parcele: južni del ceste do vzhodnih mej parcele št. 471/1 in 473/2), 1133/1 (del parcele: severni del ceste do konca križišča in do južnih meja parcele št. *49), 1133/3, 1133/8, 1140/1 (del parcele: osrednji del ceste brez njenega južnega kraka), 1140/2, 1149/1, 1149/10, 1149/11, 1149/12, 1149/13, 1149/14, 1149/15, 1149/2, 1149/4, 1149/5, 1149/6, 1149/7, 1149/8, 1149/9, 1150/1, 1150/10, 1150/11, 1150/12, 1150/13, 1150/2, 1150/3, 1150/4, 1150/5, 1150/6, 1150/7, 1150/8, 1150/9, 1151/1, 1151/2, 1151/3, 1152/1, 1152/10, 1152/11, 1152/12, 1152/2, 1152/3, 1152/4, 1152/5, 1152/6, 1152/7, 1152/8, 1152/9, 1153/1, 1153/2, 1153/3, 1153/4, 1153/5, 1153/6, 1153/7, 1154, 1162, 1163, 1164 (del parcele: cesta sega v južnem delu do južne meje parcele št. 563/1 oziroma do južne meje parcele št. 563/2, v severnem delu sega do severne meje parcele št. 473/1 oziroma do severnega dela parcele 473/2), 28/1, 28/2, 28/3, 29, 30, 31, 32/1, 32/2, 33/1, 33/2, 34/1, 34/2, 35, 444/1, 444/2, 444/3, 445/2 (del parcele: vzhodni del do jugozahodne meje parcele št. 448/1), 446/1, 446/2, 446/3, 446/4, 448/1, 448/2, 448/3, 448/4, 448/5, 449/1, 449/2, 450, 451, 452/1, 452/2, 452/3, 453/1, 453/2, 460/1, 460/3, 460/4, 460/7, 460/8, 462, 466, 468, 471/1, 472, 473/1, 473/2, 479/1, 480/1, 480/4, 480/5, 481/1, 481/3, 482/1, 482/2, 484/1, 484/2, 486/1, 486/2, 486/3, 487, 488/1, 488/2, 489/1, 489/3, 491, 492/2, 493/1, 493/2, 494/1, 494/2, 494/3, 494/4, 495/1, 495/2, 495/3, 495/4, 497/1, 497/2, 497/3, 498, 499/1, 499/3, 500/1, 500/2, 500/3, 500/4, 500/5, 501/1, 501/2, 502, 503/2, 504, 505/1, 505/2, 505/3, 506/1, 506/2, 507, 508/1, 508/2, 508/3, 508/4, 509/1, 509/3, 509/4, 510, 511/1, 511/2, 512/1, 512/2, 513/1, 513/2, 513/3, 513/4, 514/1, 514/2, 515/1, 515/2, 515/3, 515/4, 515/5, 515/6, 516/1, 516/2, 518/1, 518/2, 518/3, 519/1, 519/2, 522/1, 522/2, 523/1, 523/2, 530/1, 530/2, 531/1, 531/2, 531/3, 531/4, 532/1 (del parcele: severovzhodni del parcele do njene prve zahodne meje), 532/2, 535, 536, 537, 538, 540/1 (del parcele: severovzhodni del parcele do njene prve zahodne meje), 540/2, 543/2, 544/1, 545, 546/1, 546/2, 547/2, 548/1, 548/2, 549, 550/1, 550/2, 552/1, 552/2, 553, 554/1, 554/2, 555/2, 556, 559/1, 559/2, 559/3, 561/2, 561/3, 562, 563/1, 563/2, 564/2, 565, 566/1, 566/2, 566/3, 567, 568, 569, 570/2, 571, 572/2, 574, 577, 578/2, 579, 581, 582, 583/1, 583/2, 863/4, 863/5, 863/6, 863/7, 876, 877, 879/1, 879/2, 883, vse k.o. Hajdina in 1923, 1924, 1925, 1926, 1927, 1928, 1929, 1930, 1931, 1932, 1933, 1934, 1935, 1936, 1937, 1938, 1939, 1940/1, 1940/2, 1941/1, 1941/2, 1941/3, 1942, 1944, 1945/1, 1945/10, 1945/2, 1945/3, 1945/4, 1945/5, 1945/6, 1945/7, 1945/8, 1945/9, 1946/1, 1946/2, 1947, 1948, 1949, 1950/1, 1950/2, 1950/3, 1950/4, 1951/1, 1951/10, 1951/3, 1951/4, 1951/5, 1951/7, 1951/8, 1951/9, 1952, 1953/1, 1953/2, 1953/3, 1953/4, 1953/5, 1953/6, 1954/1, 1954/2, 1954/3, 1955, 1956/2, 1957/1, 1957/2, 1958/1, 1958/2, 1959, 1960, 1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1967/1, 1967/2, 1967/3, 1969, 1970/1, 1970/2, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 1976/1, 1976/3, 1978, 1979, 1980/1, 1980/2, 1981/1, 1981/2, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987/1, 1987/2, 1988, 1989/1, 1989/2, 1990, 1991/1, 1991/3, 1991/4, 1993, 1994, 1995, 1997, 1998/1, 1998/2, 1998/3, 1998/4, 1998/5, 1998/6, 1998/7, 1998/8, 1999, 2000, 2001, 2003, 2004/2, 2005, 2007/2, 2007/3, 2007/4, 2008/1, 2008/2, 2022/1, 2022/2, 2023/1, 2023/2, 2023/3, 2025, 2092/1, 2092/2, 2092/3, 2094, 2095, 2097/1, 2097/2, 2097/3, 2097/4, 2098/1, 2098/2, 2099/1, 2099/2, 2100/1, 2100/2, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107/1, 2107/2, 2108/1, 2108/10, 2108/11, 2108/12, 2108/13, 2108/14, 2108/2, 2108/3, 2108/4, 2108/5, 2108/7, 2108/8, 2108/9, 2109, 2110, 2111/1, 2111/2, 2111/3, 2111/4, 2111/5, 2111/6, 2111/7, 2111/8, 2112/1, 2112/2, 2112/3, 2112/4, 2112/5, 2112/6, 2113, 2115, 2116/1, 2116/2, 2116/3, 2116/4, 2117, 2118, 2119/1, 2119/2, 2119/3, 2119/4, 2119/5, 2119/6, 2120, 2121, 2122, 2123/1, 2123/2, 2124, 2125, 2126, 2127/1, 2127/2, 2128, 2129, 2130, 2131/2, 2132/1, 2132/2, 2133, 2134/1, 2134/2, 2134/3, 2135/1, 2135/2, 2135/3, 2136, 2137/1, 2137/2, 2138/1, 2138/2, 2139/1, 2139/2, 2140/1, 2140/2, 2141, 2142/1, 2142/2, 2142/3, 2143/1, 2143/2, 2143/3, 2143/4, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154/1, 2154/2, 2155, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164/1, 2164/2, 2165/1, 2165/2, 2166, 2167, 2168/1, 2168/2, 2169/1, 2169/2, 2171, 2172, 2173/1, 2173/2, 2173/3, 2173/4, 2173/5, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2189/1, 2189/2, 2190/1, 2190/2, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2197/1, 2197/2, 2197/3, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210/1, 2210/2, 2212, 2213, 2214/1, 2214/2, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2228, 2229, 2230/1, 2230/2, 2230/3, 2232, 2233, 2234, 2235/1, 2235/2, 2235/3, 2235/4, 2235/5, 2236/1, 2236/2, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2279, 2280, 2281, 2282/1, 2282/2, 3966/2 (del parcele: del ceste od vzhodnih mej parcel št. 2025 in 1924 do zahodne meje parcele št. 2169/2), 4062/1 (del parcele: zahodni del ceste do vzhodnih mej parcel št. 2008/1 in 1959), 4062/2 (del parcele: severni del ceste do vzhodne meje parcele št. 2023/1 in jugozahodne meje parcele št. 2025), vse k.o. Ptuj.
Meja spomenika je določena za k. o. Ptuj na digitalnem katastrskem načrtu v izvornem merilu 1:1000, za k.o. Hajdina pa na katastrskem načrtu v merilu 1:2880, oboje z dne 24. 10. 2002 in vrisana na temeljnem topografskem načrtu v merilu 1:5000.
Vplivno območje spomenika obsega območje, oddaljeno 300 metrov od meje spomenika.
Izvirnika načrta, ki je sestavni del tega odloka, hranita Ministrstvo za kulturo, Uprava Republike Slovenije za kulturno dediščino, in Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije (v nadaljnjem besedilu: ZVKDS).
4. člen
Za spomenik velja varstveni režim, ki določa:
– varovanje kulturnih, arheoloških, krajinskih, naselbinskih in zgodovinskih vrednot v celoti, v njihovi izvirnosti in neokrnjenosti kot arheološki rezervat,
– prepoved vseh posegov v plasti arheološkega spomenika, razen pooblaščenim osebam, s predhodnim pisnim soglasjem pristojnega zavoda,
– prepoved postavljanja objektov trajnega ali začasnega značaja, vključno z nadzemno in podzemno infrastrukturo ter nosilci reklam, razen v izjemnih primerih, ki jih s predhodnim kulturnovarstvenim soglasjem odobri pristojni zavod,
– prepoved vsakršnega onesnaževanja in trajnega odlaganja tekočih ter trdih odpadkov,
– podrejanje vsake rabe in vseh posegov v arheološko najdišče, njegove dele in okoliški prostor ohranjanju ter vzdrževanju varovanih spomeniških lastnosti,
– podrejanje rabe njivskih površin tradicionalnemu načinu obdelave (plitvo oranje) in preurejanju njiv v travne površine,
– omogočanje arheoloških interdisciplinarnih raziskav s predstavitvijo arheoloških ostalin “in situ“ ter njihovo rekonstrukcijo,
– omogočanje predstavitve celote in posameznih zaščitenih elementov ter dostopnosti javnosti v meri, ki ne ogroža varovanja spomenika in naštetih posameznih delov te enote.
Spomenik je zavarovan z namenom, da se:
– ohrani kulturne, arheološke, krajinske, naselbinske in zgodovinske vrednote spomenika kot arheološki rezervat,
– predstavi kulturne vrednote spomenika “in situ“, rekonstruira izjemne objekte ali posamezne sklope kot arheološki park,
– poveča pričevalnost kulturnega spomenika,
– spodbudi učno – demonstracijsko in znanstveno – raziskovalno delo.
5. člen
Za vsako spremembo funkcije kulturnega spomenika ali njegovega dela in za vsak poseg v spomenik, njegove dele ali zemljišče, je potrebno predhodno pridobiti kulturno varstvene pogoje in na njihovi podlagi kulturno varstveno soglasje pristojnega zavoda.
6. člen
Pristojni organ mora v šestih mesecih po uveljavitvi tega odloka izdati lastnikom spomenika odločbe o varstvu na podlagi 13. člena zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 7/99 in 110/02).
Odločbe iz prejšnjega odstavka določajo pogoje za fizične posege in zavarovanje, pogoje za raziskovanje, načine vzdrževanja, pravni promet, načine upravljanja in rabe spomenika za javnost ter časovne okvire dostopnosti, posamezne druge omejitve in prepovedi ter ukrepe za čim bolj učinkovito varstvo spomenika.
Varstveni režim lahko omejuje lastninsko pravico le v obsegu, ki je nujen za izvajanje varstva spomenika.
7. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja Inšpektorat Republike Slovenije za področje kulturne dediščine.
8. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka se prenehajo uporabljati določbe iz odloka o razglasitvi nepremičnih kulturnih in zgodovinskih spomenikov na območju Občine Ptuj (UV ORP 35/89 – 181) za dele območij Hajdina, prazgodovinski in rimski arheološki kompleks (pod št. 1.1.0.045.) in Ptuj – desni breg (pod št. 1.1.0.044.), ki se nanašajo na označeno območje državnega pomena.
9. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 634-03/2001-11
Ljubljana, dne 5. junija 2003.
EVA 2003-3511-0017
Vlada Republike Slovenije
mag. Anton Rop l. r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti