Uradni list

Številka 56
Uradni list RS, št. 56/2003 z dne 13. 6. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 56/2003 z dne 13. 6. 2003

Kazalo

2775. Zakon o spremembi zakona o državni upravi (ZDU-1A), stran 6531.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi zakona o spremembi zakona
o državni upravi (ZDU-1A)
Razglašam zakon o spremembi zakona o državni upravi (ZDU-1A), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 29. maja 2003.
Št. 001-22-44/03
Ljubljana, dne 9. junija 2003.
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik
Republike Slovenije
Z A K O N
O SPREMEMBI ZAKONA O DRŽAVNI UPRAVI (ZDU-1A)
1. člen
V zakonu o državni upravi (Uradni list RS, št. 52/2002) se v 30. členu za besedama “tehnološkega razvoja“ vejica nadomesti z besedo “in“, besedilo “in regionalnega razvoja“ pa se črta.
2. člen
S 1. 7. 2003 Služba Vlade Republike Slovenije za strukturno politiko in regionalni razvoj prevzame od Ministrstva za gospodarstvo delovno področje regionalnega razvoja ter ustrezno število uslužbencev in ustrezne pravice proračunske uporabe, dokumentacijo, prostore in opremo.
3. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 020-05/01-22/10
Ljubljana, dne 29. maja 2003.
EPA 842-III
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Borut Pahor l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti