Uradni list

Številka 56
Uradni list RS, št. 56/2003 z dne 13. 6. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 56/2003 z dne 13. 6. 2003

Kazalo

2771. Zakon o predpisani obrestni meri zamudnih obresti (ZPOMZO-1), stran 6527.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi zakona o predpisani obrestni meri zamudnih obresti (ZPOMZO-1)
Razglašam zakon o predpisani obrestni meri zamudnih obresti (ZPOMZO-1), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 29. maja 2003.
Št. 001-22-40/03
Ljubljana, dne 9. junija 2003.
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik
Republike Slovenije
Z A K O N
O PREDPISANI OBRESTNI MERI ZAMUDNIH OBRESTI (ZPOMZO-1)
1. člen
(1) Predpisana obrestna mera zamudnih obresti je letna obrestna mera, po kateri se obrestujejo denarne obveznosti v domačem denarju od dneva nastanka dolžnikove zamude do dneva plačila.
(2) Predpisana obrestna mera zamudnih obresti se ne uporablja, če se tako dogovorita upnik in dolžnik.
2. člen
(1) Predpisana obrestna mera zamudnih obresti znaša 17 odstotkov letno.
(2) Višino obrestne mere iz prejšnjega odstavka Vlada Republike Slovenije spremeni, če se spremenijo gospodarske razmere v državi.
3. člen
(1) Z dnem uveljavitve tega zakona preneha veljati zakon o predpisani obrestni meri zamudnih obresti in temeljni obrestni meri (Uradni list RS, št. 45/95, 83/2001-OZ in 109/2001).
(2) Za obveznosti in terjatve na osnovi pogodbenih razmerij in vrednostnih papirjev, ki so nastale pred uveljavitvijo tega zakona in vsebujejo temeljno obrestno mero, na dan uveljavitve tega zakona pa še niso dospele, se do prenehanja obveznosti in terjatev uporabljajo dosedanji predpisi glede temeljne obrestne mere.
(3) Za izračun temeljne obrestne mere iz prejšnjega odstavka se uporablja metodologija po zakonu iz prvega odstavka tega člena.
(4) Temeljno obrestno mero iz prejšnjega odstavka do prenehanja obveznosti in terjatev iz drugega odstavka tega člena, izračunava in objavlja Statistični urad Republike Slovenije.
4. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 450-06/03-3/1
Ljubljana, dne 29. maja 2003.
EPA 846-III
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Borut Pahor l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti