Uradni list

Številka 56
Uradni list RS, št. 56/2003 z dne 13. 6. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 56/2003 z dne 13. 6. 2003

Kazalo

2789. Pravilnik o dopolnitvah pravilnika o označevanju vozil, na katerih se usposabljajo kandidati za voznike, stran 6621.

Na podlagi petega odstavka 142. člena zakona o varnosti cestnega prometa (Uradni list RS, št. 30/98, 33/00 – odl. US, 39/00 – popr. odl. US, 61/00, 100/00 – odl. US 21/02 in 67/02) izdaja minister za notranje zadeve
P R A V I L N I K
o dopolnitvah pravilnika o označevanju vozil,
na katerih se usposabljajo kandidati za voznike
1. člen
V pravilniku o označevanju vozil, na katerih se usposabljajo kandidati za voznike (Uradni list RS, št. 4/00) se v drugem in tretjem odstavku 2. člena za besedama “motorno kolo” dodajo besede “in kolo z motorjem”.
2. člen
V prvi alinei prvega odstavka 7. člena se za besedama “motornem kolesu” dodajo besede “in kolesu z motorjem”.
3. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 1344/07-217/78-2003
Ljubljana, dne 14. aprila 2003.
EVA 2003-1711-0034
dr. Rado Bohinc l. r.
Minister
za notranje zadeve