Številka 46
Uradni list RS, št. 46/2000 z dne 31. 5. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 46/2000 z dne 31. 5. 2000, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Poslovniki

2277. Spremembi poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije (PoDZ-D)

MINISTRSTVA

2130. Pravilnik o letenju vojaških zrakoplovov
2131. Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah
2132. Pravilnik o opravljanju strokovnega izpita iz upravnega postopka
2133. Odločba o soglasju k spremembi akta o ustanovitvi Ustanove za vzpodbujanje ustvarjalnosti
2134. Odločba o podelitvi statusa društva v javnem interesu na področju kulture Društvu Carmina Slovenica
2135. Odločba o podelitvi statusa društva v javnem interesu na področju kulture Društvu študentski kulturni center
2136. Odločba o podelitvi statusa društva v javnem interesu na področju kulture Društvu Šentjakobsko gledališče Ljubljana
2137. Odločba o podelitvi statusa društva v javnem interesu na področju kulture Društvu KUD Mreža
2138. Odločba o podelitvi statusa društva v javnem interesu na področju kulture Društvu slovenskih filmskih ustvarjalcev
2139. Odločba o podelitvi statusa društva v javnem interesu na področju kulture Društvu slovenskih skladateljev
2140. Odločba o podelitvi statusa društva v javnem interesu na področju kulture Društvu KUD Lutkovno gledališče Jože Pengov

SODNI SVET

2141. Sklep o objavi poziva za prosto mesto predsednika Višjega delovnega in socialnega sodišča v Ljubljani
2142. Sklep o objavi poziva za prosto mesto podpredsednika Višjega delovnega in socialnega sodišča v Ljubljani
2143. Sklep o objavi poziva za prosto mesto predsednika Okrajnega sodišča v Ajdovščini
2144. Sklep o objavi poziva za prosto mesto podpredsednika Okrajnega sodišča v Šmarju pri Jelšah
2145. Sklep o imenovanju sodnice na sodniško mesto višje sodnice
2146. Sklep o imenovanju sodnice na sodniško mesto višje sodnice
2147. Sklep o imenovanju sodnice na položaj svetnice okrajnega sodišča
2148. Sklep o imenovanju sodnika na položaj svetnika višjega sodišča

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

2149. Sklep o potrditvi učbenika za osnovno šolo NA MAVRICO PO PRAVLJICO, berilo za književnost pri pouku slovenščine v 1. razredu osnovne šole
2150. Sklep o potrditvi učbenika za osnovno šolo MOJE BRANJE - SVET IN SANJE, berilo za književnost pri pouku slovenščine v 2. razredu osnovne šole
2151. Sklep o potrditvi učbenika za osnovno šolo POZDRAVLJENE, BESEDE, berilo za književnost pri pouku slovenščine v 1. razredu osnovne šole
2152. Sklep o potrditvi učbenika za osnovno šolo PREK ČRK IN BESED (1. in 2. zvezek), delovna zvezka za opismenjevanje v 1. razredu osnovne šole
2153. Sklep o potrditvi učbenika za osnovno šolo KAKO RASTE SVET, berilo za književnost pri pouku slovenščine v 2. razredu osnovne šole
2154. Sklep o potrditvi učbenika za osnovno šolo HEJ HOJ, POJDI Z MENOJ, delovni zvezek za jezik pri pouku slovenščine v 3. razredu osnovne šole
2155. Sklep o potrditvi učbenika za osnovno šolo KAKO LEP JE SVET, delovni zvezek za književnost pri pouku slovenščine v 3. razredu osnovne šole
2156. Sklep o potrditvi učbenika za osnovno šolo POIŠČIMO BESEDE ZA VSEVEDE, delovni zvezek za književnost pri pouku slovenščine v 4. razredu osnovne šole
2157. Sklep o potrditvi učbenika za osnovno šolo S SLOVENŠČINO V SVET 5, Jezikovna vadnica za 5. razred osnovne šole
2158. Sklep o potrditvi učbenika za osnovno šolo SKRIVNI DNEVNIK USTVARJALNEGA BRANJA 8, delovni zvezek za književnost pri pouku slovenščine v 8. razredu osnovne šole
2159. Sklep o potrditvi učbenika za osnovno šolo SLOVENŠČINA ZA VSAK DAN IN VSAKDAN 8, z dodatkom za osemletno osnovno šolo, delovni zvezek za jezik pri pouku slovenščine v 8. razredu osemletne osnovne šole
2160. Sklep o potrditvi učbenika za osnovno šolo Z DRUŽBO V DRUŽBO 4, učbenik za spoznavanje družbe v 4. razredu osnovne šole, spoznavanje družbe v 4. razredu osnovne šole
2161. Sklep o potrditvi učbenika za osnovno šolo Z DRUŽBO V DRUŽBO 4, delovni zvezek za spoznavanje družbe v 4. razredu osnovne šole, spoznavanje družbe v 4. razredu osnovne šole
2162. Sklep o potrditvi učbenika za osnovno šolo ANGLEŠKI JEZIK 4 TOUCHSTONE 4 - UČBENIK, angleščina v 8. razredu osnovne šole
2163. Sklep o potrditvi učbenika za osnovno šolo ANGLEŠKI JEZIK 4 TOUCHSTONE 4 - DELOVNI ZVEZEK, angleščina v 8. razredu osnovne šole
2164. Sklep o potrditvi učbenika za osnovno šolo KORAKI V ČASU - NOVI VEK, učbenik za 7. razred osemletne osnovne šole
2165. Sklep o potrditvi učbenika za osnovno šolo LIKOVNO IZRAŽANJE, učbenik za likovno vzgojo v 5. razredu osnovne šole
2166. Sklep o potrditvi učbenika za osnovno šolo LIKOVNO IZRAŽANJE, učbenik za likovno vzgojo v 6. razredu osnovne šole
2167. Sklep o potrditvi učbenika za osnovno šolo MOJA PRVA GLASBENA SLIKANICA, učbenik za glasbeno vzgojo v 1. razredu osnovne šole
2168. Sklep o potrditvi učbenika za osnovno šolo DRUGA GLASBENA SLIKANICA, učbenik za glasbeno vzgojo v 2. razredu osnovne šole
2169. Sklep o potrditvi učbenika za osnovno šolo KJE PESEM PREBIVA, učbenik za glasbeno vzgojo v 3. razredu osnovne šole
2170. Sklep o potrditvi učbenika za osnovno šolo SLOVENSKE PESMI PEVALA, KO DETE ME JE ZIBALA, učbenik za glasbeno vzgojo v 4. razredu osnovne šole
2171. Sklep o potrditvi učbenika za osnovno šolo Z GLASBO PO SVETU, učbenik za glasbeno vzgojo v 6. razredu osnovne šole
2172. Sklep o potrditvi učbenika za osnovno šolo MATEMATIKA 1. in 2. DEL - 4. RAZRED, matematika v 4. razredu osnovne šole za učence Rome, ki potrebujejo prilagajanje programa
2173. Sklep o potrditvi učbenika za osnovno šolo VAJE IZ SLOVENSKEGA JEZIKA 1. in 2. DEL - 4. RAZRED, slovenščina v 4. razredu osnovne šole za učence Rome, ki potrebujejo prilagajanje programa
2174. Sklep o potrditvi učbenika za devetletno osnovno šolo NA MAVRICO PO PRAVLJICO, berilo za književnost pri pouku slovenščine v 2. razredu devetletne osnovne šole
2175. Sklep o potrditvi učbenika za devetletno osnovno šolo ZVEZDICE, berilo za književnost pri pouku slovenščine v 2. razredu devetletne osnovne šole
2176. Sklep o potrditvi učbenika za devetletno osnovno šolo PRIROČNIK K BERILU ZVEZDICE, priročnik za učitelje za književnost pri pouku slovenščine v 2. razredu devetletne osnovne šole
2177. Sklep o potrditvi učbenika za devetletno osnovno šolo ČAROBNI SVET BESED, priročnik za učitelje pri pouku slovenščine v 1. razredu devetletne osnovne šole
2178. Sklep o potrditvi učbenika za devetletno osnovno šolo S SLIKANICO SE IGRAM IN UČIM, učbenik za pouk slovenščine v 1. razredu devetletne osnovne šole
2179. Sklep o potrditvi učbenika za devetletno osnovno šolo S SLIKANICO SE IGRAM IN UČIM, delovni zvezek za pouk slovenščine v 1. razredu devetletne osnovne šole
2180. Sklep o potrditvi učbenika za devetletno osnovno šolo S SLIKANICO SE IGRAM IN UČIM, priročnik za učitelje pri pouku slovenščine v 1. razredu devetletne osnovne šole
2181. Sklep o potrditvi učbenika za devetletno osnovno šolo JAZ PA BEREM 2, delovni zvezek za književnost pri pouku slovenščine v 2. razredu devetletne osnovne šole
2182. Sklep o potrditvi učbenika za devetletno osnovno šolo NA VRTILJAKU ČRK 2, delovni zvezek za jezik pri pouku slovenščine v 2. razredu devetletne osnovne šole
2183. Sklep o potrditvi učbenika za devetletno osnovno šolo NA VRTILJAKU ČRK 2, priročnik za učitelje za jezik pri pouku slovenščine v 2. razredu devetletne osnovne šole
2184. Sklep o potrditvi učbenika za devetletno osnovno šolo POZDRAVLJENE, BESEDE, berilo za književnost pri pouku slovenščine v 2. razredu devetletne osnovne šole
2185. Sklep o potrditvi učbenika za devetletno osnovno šolo PREK ČRK IN BESED (1. in 2. zvezek), delovna zvezka za opismenjevanje v 2. razredu devetletne osnovne šole
2186. Sklep o potrditvi učbenika za devetletno osnovno šolo ABC 2, POSLUŠAMO - GOVORIMO, PIŠEMO - BEREMO, 1. del, delovni zvezek za jezik pri pouku slovenščine v 2. razredu devetletne osnovne šole
2187. Sklep o potrditvi učbenika za devetletno osnovno šolo ABC 2, POSLUŠAMO - GOVORIMO, PIŠEMO - BEREMO, 2. del, delovni zvezek za jezik pri pouku slovenščine v 2. razredu devetletne osnovne šole
2188. Sklep o potrditvi učbenika za devetletno osnovno šolo SPLETAJ NITI DOMIŠLJIJE, berilo za književnost pri pouku slovenščine v 8. razredu devetletne osnovne šole
2189. Sklep o potrditvi učbenika za devetletno osnovno šolo SLOVENŠČINA ZA VSAK DAN IN VSAKDAN 8, delovni zvezek za jezik pri pouku slovenščine v 8. razredu devetletne osnovne šole
2190. Sklep o potrditvi učbenika za devetletno osnovno šolo PRESEČIŠČE. MATEMATIKA ZA OSMI RAZRED DEVETLETNE OSNOVNE ŠOLE, matematika za 8. razred devetletne osnovne šole
2191. Sklep o potrditvi učbenika za devetletno osnovno šolo PRESEČIŠČE. OBDELAVA PODATKOV. UVOD V STATISTIKO, matematika za 8. razred devetletne osnovne šole
2192. Sklep o potrditvi učbenika za devetletno osnovno šolo ODKRIVAM SVOJE OKOLJE 1, delovni učbenik za spoznavanje okolja v 1. razredu devetletne osnovne šole
2193. Sklep o potrditvi učbenika za devetletno osnovno šolo OKOLJE IN JAZ 2, učbenik za spoznavanje okolja v drugem razredu devetletne osnovne šole
2194. Sklep o potrditvi učbenika za devetletno osnovno šolo OKOLJE IN JAZ 2, delovni zvezek za spoznavanje okolja v drugem razredu devetletne osnovne šole
2195. Sklep o potrditvi učbenika za devetletno osnovno šolo OKOLJE IN JAZ 2, priročnik za učitelje spoznavanja okolja v drugem razredu devetletne osnovne šole
2196. Sklep o potrditvi učbenika za devetletno osnovno šolo OPAZUJEM, RAZISKUJEM, RAZMIŠLJAM 2, spoznavanje okolja v drugem razredu devetletne osnovne šole
2197. Sklep o potrditvi učbenika za devetletno osnovno šolo OPAZUJEM, RAZMIŠLJAM, RAZISKUJEM 2, Delovni zvezek za spoznavanje okolja v 2. razredu devetletne osnovne šole
2198. Sklep o potrditvi učbenika za devetletno osnovno šolo GLASBA 2, Z IGRO V GLASBENI SVET, delovni zvezek
2199. Sklep o potrditvi učbenika za devetletno osnovno šolo GLASBA 2, Z IGRO V GLASBENI SVET, priročnik za učitelje
2200. Sklep o potrditvi učbenika za devetletno osnovno šolo GLASBENA MAVRICA 2, glasba v 2. razredu devetletne osnovne šole
2201. Sklep o potrditvi učbenika za devetletno osnovno šolo GLASBENA MAVRICA 1, priročnik za učitelje s plakati in prosojnicami za pouk glasbe v 1. razredu devetletne osnovne šole
2202. Sklep o potrditvi učbenika za devetletno osnovno šolo GLASBENA MAVRICA 2, priročnik za učitelje s plakati in prosojnicami za pouk glasbe v 2. razredu devetletne osnovne šole
2203. Sklep o potrditvi učbenika za devetletno osnovno šolo GLASBENA SLIKANICA 2, učbenik za pouk glasbe v 2. razredu devetletne osnovne šole
2204. Sklep o potrditvi učbenika za devetletno osnovno šolo GLASBENA SLIKANICA 2, Priročnik za učitelje z zvočnim gradivom
2205. Sklep o potrditvi učbenika za devetletno osnovno šolo GLASBA V 18. IN 19. STOLETJU, učbenik za osmi razred devetletke
2206. Sklep o potrditvi učbenika za devetletno osnovno šolo IŠČEMO GLEDALIŠČE, pouk izbirnega predmeta gledališki klub
2207. Sklep o potrditvi učbenika za devetletno osnovno šolo OBLIKE OBLAKOV, Delovni zvezek za izbirni predmet literarni klub
2208. Sklep o potrditvi učbenika za devetletno osnovno šolo TELEVIZIJA, delovni zvezek za izbini predmet vzgoja za medije
2209. Sklep o potrditvi učbenika za devetletno osnovno šolo BIOLOGIJA 8, učbenik za 8. razred devetletne osnovne šole
2210. Sklep o potrditvi učbenika za devetletno osnovno šolo ŽIVLJENJE ČLOVEKA NA ZEMLJI, učbenik za izbirni predmet človek in zemlja v 8. razredu devetletne osnovne šole
2211. Sklep o potrditvi učbenika za devetletno osnovno šolo SODOBNA PRIPRAVA HRANE, učbenik za izbirni predmet sodobna priprava hrane za devetletno osnovno šolo
2212. Sklep o potrditvi učbenika za devetletno osnovno šolo SODOBNA PRIPRAVA HRANE, delovni zvezek k učbeniku za izbirni predmet sodobna priprava hrane za devetletno osnovno šolo
2213. Sklep o potrditvi učbenika za devetletno osnovno šolo KORAKI V ČASU - NOVI VEK, učbenik za 8. razred devetletne osnovne šole
2214. Sklep o potrditvi učbenika za devetletno osnovno šolo FIZIKA, NARAVA, ŽIVLJENJE, 1. del, fizika za 8. razred devetletne osnovne šole
2215. Sklep o potrditvi učbenika za osnovno šolo s prilagojenim programom VESELO NAPREJ, berilo za književnost pri pouku slovenščine v 8. razredu osnovne šole s prilagojenim učnim programom in predmetnikom
2216. Sklep o potrditvi učbenika za glasbeno šolo POJMO IN RAJAJMO, delovni zvezek za malo glasbeno šolo
2217. Sklep o potrditvi učbenika za srednje šole BRANJA 1, Berilo in učbenik za prvi letnik gimnazij in štiriletnih strokovnih šol, slovenščina za 1. letnik gimnazij in štiriletnih strokovnih šol
2218. Sklep o potrditvi učbenika za srednje šole NA PRAGU BESEDILA 2, učbenik za jezik pri pouku slovenščine v 2. letniku gimnazij in drugih srednjih šol
2219. Sklep o potrditvi učbenika za srednje šole NA PRAGU BESEDILA 2, delovni zvezek za jezik pri pouku slovenščine v 2. letniku gimnazij in drugih srednjih šol
2220. Sklep o potrditvi učbenika za srednje šole BERILO 3, slovenščina v 3. letniku gimnazij, srednjih poklicnih in srednjih tehniških oziroma strokovnih šol
2221. Sklep o potrditvi učbenika za srednje šole BERILO 4, slovenščina v 4. letniku gimnazij, srednjih poklicnih in srednjih tehniških oziroma strokovnih šol
2222. Sklep o potrditvi učbenika za srednje šole STEZICE DO BESEDNE UMETNOSTI 4, Delovni zvezek in priročnik za književnost pri pouku slovenščine v 4. letniku gimnazij in drugih srednjih šol
2223. Sklep o potrditvi učbenika za srednje šole PROSPECTS UPPER - INTERMEDIATE, Student's book
2224. Sklep o potrditvi učbenika za srednje šole PROSPECTS UPPER - INTERMEDIATE, Workbook
2225. Sklep o potrditvi učbenika za srednje šole PROSPECTS INTERMEDIATE, Workbook
2226. Sklep o potrditvi učbenika za srednje šole BARVILA IN NARAVNA BARVILA, učbenik za izbirne vsebine kemije za 3. letnik gimnazij in srednjih strokovnih šol
2227. Sklep o potrditvi učbenika za srednje šole BARVILA IN NARAVNA BARVILA, delovni zvezek za izbirne vsebine kemije v 3. letniku gimnazije in srednjih strokovnih šol
2228. Sklep o potrditvi učbenika za srednje šole OBČA GEOGRAFIJA za 1. letnik srednjih šol, geografija za 1. letnik srednjih šol
2229. Sklep o potrditvi učbenika za srednje šole FIZIKA ZA SREDNJE ŠOLE, 2. DEL, učbenik za pouk fizike v drugem letniku srednjih šol in gimnazij
2230. Sklep o potrditvi učbenika za srednje šole MEHANIKA IN TOPLOTA, fizika za 1. in 2. razred srednjih šol
2231. Sklep o potrditvi učbenika za srednje šole SVET ELEKTRONOV IN ATOMOV, učbenik za pouk fizike v tretjem letniku srednjih šol in gimnazij
2232. Sklep o potrditvi učnega sredstva BUBAFON, zvočno berilo za književnost pri pouku slovenščine v 1. razredu devetletne osnovne šole
2233. Sklep o potrditvi učnega sredstva DNEVNIK BRANJA 2, učno sredstvo za književno in knjižnično vzgojo v 3., 4., 5. razredu osnovne šole
2234. Sklep o potrditvi učnega sredstva DNEVNIK BRANJA 1, učno sredstvo za knjižno in knjižnično vzgojo v 1. triletju devetletne osnovne šole
2235. Sklep o potrditvi učnega sredstva HUMOR O ŠOLI IN ŠOLA O HUMORJU, slovenščina v osemletki in devetletki
2236. Sklep o potrditvi učnega sredstva SLOVENSKI JEZIK 3, slovenščina za 3. razred osnovne šole
2237. Sklep o potrditvi učnega sredstva SLOVENSKI JEZIK 4, slovenščina za 4. razred osnovne šole
2238. Sklep o potrditvi učnega sredstva ANGLEŠKI JEZIK 4 TOUCHSTONE 4 - AVDIO KASETI, angleščina v 8. razredu osnovne šole
2239. Sklep o potrditvi učnega sredstva PERIODNI SISTEM ELEMENTOV
2240. Sklep o potrditvi učnega sredstva ANENIN - 777 nalog iz organske kemije za gimnazije in druge srednje šole, zbirka vaj
2241. Sklep o potrditvi učnega sredstva KEMIJA 2000, učbenik
2242. Sklep o potrditvi učnega sredstva KEMIJA 2000, delovni zvezek
2243. Sklep o potrditvi učnega sredstva PRESEČIŠČE. MATEMATIKA ZA OSMI RAZRED DEVETLETNE OSNOVNE ŠOLE, REŠITVE NALOG, matematika za 8. razred devetletne osnovne šole
2244. Sklep o potrditvi učnega sredstva SLOVAR BALETNIH STROKOVNIH IZRAZOV
2245. Sklep o potrditvi učnega sredstva ZVOČNA LUTKA NEŽA, ZVOČNA LUTKA NACE, glasba v prvem triletju devetletne osnovne šole
2246. Sklep o potrditvi učnega sredstva GLASBENA MAVRICA 1, videokaseta za pouk glasbe v 1. razredu devetletne osnovne šole
2247. Sklep o potrditvi učnega sredstva GLASBENA MAVRICA 1, glasba v 1. razredu devetletne osnovne šole
2248. Sklep o potrditvi učnega sredstva GLASBENA MAVRICA 2, videokaseta za pouk glasbe v 2. razredu devetletne osnovne šole
2249. Sklep o potrditvi učnega sredstva GLASBENA MAVRICA 2, glasba v 2. razredu devetletne osnovne šole
2250. Sklep o potrditvi učnega sredstva PALIČNJAKI IN ŽIVI LISTI, spoznavanje okolja v prvem triletju devetletne osnovne šole
2251. Sklep o potrditvi učbenika za devetletno osnovno šolo SVET MATEMATIČNIH ČUDES 2, učbenik za pouk matematike v 2. razredu devetletke
2252. Sklep o potrditvi učbenika za devetletno osnovno šolo DRUGA ČAROVNIŠKA MATEMATIKA, delovni zvezek za pouk matematike v 2. razredu devetletke
2253. Sklep o potrditvi učbenika za devetletno osnovno šolo PRESEČIŠČE 1. MATEMATIKA ZA PRVI RAZRED DEVETLETNE OSNOVNE ŠOLE, matematika za 1. razred devetletne osnovne šole
2254. Sklep o potrditvi učbenika za devetletno osnovno šolo PRESEČIŠČE 1. DELOVNI ZVEZEK ZA MATEMATIKO ZA PRVI RAZRED DEVETLETNE OSNOVNE ŠOLE, matematika za 1. razred devetletne osnovne šole
2255. Sklep o potrditvi učbenika za devetletno osnovno šolo SVET ŠTEVIL 2, učbenik za matematiko za 2. razred, matematika za 2. razred devetletne osnovne šole
2256. Sklep o potrditvi učbenika za devetletno osnovno šolo SVET ŠTEVIL 2, priročnik za učitelje matematike v 2. razredu devetletne osnovne šole
2257. Sklep o potrditvi učbenika za devetletno osnovno šolo DRUGI KORAKI V MATEMATIKO 2, matematika v 2. razredu devetletne osnovne šole
2258. Sklep o potrditvi učbenika za devetletno osnovno šolo DO STO ZANIMIVO BO, 1. ZVEZEK, delovni zvezek za pouk matematike v 2. razredu devetletne osnovne šole
2259. Sklep o potrditvi učbenika za devetletno osnovno šolo DO STO ZANIMIVO BO, 2. ZVEZEK, delovni zvezek za pouk matematike v 2. razredu devetletne osnovne šole
2260. Sklep o potrditvi učbenika za devetletno osnovno šolo SVET ŠTEVIL 2, delovni zvezek za matematiko za 2. razred, matematika za 2. razred devetletne osnovne šole
2261. Sklep o spremembi založnika
2262. Sklep o spremembi založnika
2263. Spremembe in dopolnitve pravilnika o stopnjah običajnega odpisa primanjkljaja in uničenja blaga (kalo, odpis, razbitje in okvara), ki sta neločljivo povezana s skladiščenjem in prevozom blaga

OBČINE

Ajdovščina

2265. Poročilo Občinske volilne komisije občine Ajdovščina o izidu nadomestnih volitev župana - drugi krog dne 7. 5. 2000

Beltinci

2266. Statut Občine Beltinci

Borovnica

2267. Odlok o ustanovitvi vaških odborov

Brežice

2268. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Brežice za leto 1999

Cankova

2269. Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Cankova
2270. Odlok o oskrbi s pitno vodo v Občini Cankova

Celje

2271. Odlok o pokopališkem in pogrebnem redu na območju Mestne občine Celje
2272. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o zazidalnem načrtu Industrija JUG - gospodarska cona - severni del Cinkarne
2273. Pravilnik o načinu, pogojih in postopkih prodaje, oddaje v zakup (najem) ali oddaje za gradnjo stavbnih zemljišč, ki so v lasti Mestne občine Celje

Cerknica

2274. Program priprave zazidalnega načrta za območje Grič za cono 29-C in 31-L

Dobrepolje

2275. Odlok o razveljavitvi odloka o povračilih za obremenjevanje okolja in racionalno rabo pri izkoriščanju naravnih dobrin na območju Občine Dobrepolje

Ig

2276. Odlok o proračunu Občine Ig za leto 2000

Ljubljana

2264. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto Š4 Dravlje
AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti