Uradni list

Številka 46
Uradni list RS, št. 46/2000 z dne 31. 5. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 46/2000 z dne 31. 5. 2000

Kazalo

2265. Poročilo Občinske volilne komisije občine Ajdovščina o izidu nadomestnih volitev župana - drugi krog dne 7. 5. 2000, stran 6492.

P O R O Č I L O
Občinske volilne komisije občine Ajdovščina o izidu nadomestnih volitev župana – drugi krog dne 7. 5. 2000
Občinska volilna komisija v sestavi:
1. Boža Ferfolja, predsednica,
2. Mira Lah, namestnica predsednice,
3. Vera Kodrič, članica,
4. Majda Božič, namestnica,
5. Vili Vrtovec, član,
6. Alojz Medvešček, namestnik,
7. Alojz Durn, član,
8. Omer Silajdžič, namestnik,
je dne 7. in 8. 5. 2000 po končanem glasovanju na 35 voliščih od volilnih odborov prevzela volilni material (zapisnike, glasovnice in drugo), preverila pravilnost ugotovitev v zapisnikih ter ugotovila udeležbo na posameznih voliščih in izide glasovanja.
Volilna komisija je ugotovila, da je bilo za volitve županov v drugem krogu vloženo 20 prijav za glasovanje po pošti. Na predčasnih volitvah je glasovalo 26 volivcev.
Končni izidi glasovanja so: v Občini Ajdovščina je bilo v volilnih imenikih vpisanih 13.760 volivcev, glasovalo je 7666 volivcev ali 55,71%. Veljavnih je bilo 7536, neveljavnih pa 130 glasovnic.
Kandidata sta prejela naslednje število glasov:
1. Marjan Poljšak  4797                63,65%
2. Alojzij Krapež  2739                36,35%
Iz prilog, ki so sestavni del tega poročila, so razvidni rezultati glasovanja po voliščih in skupno za Občino Ajdovščina.
Komisija ugotavlja, da na dan volitev na voliščih v Občini Ajdovščina ni bilo nobenih nepravilnosti pri delu volilnih odborov, niti ni bilo drugih kršitev.
V roku, ki je določen v 98. členu zakona o lokalnih volitvah ni bila vložena nobena pritožba na delo volilnih odborov.
Na podlagi navedenih ugotovitev je bil za župana Občine Ajdovščina izvoljen Marjan Poljšak, roj. 8. 9. 1945 iz Ajdovščine, Šibeniška 21, ker je dobil večino oddanih glasov.
Št. 008-1/2000
Ajdovščina, dne 8. maja 2000.
Predsednik
Občinske volilne komisije
Občine Ajdovščina
Boža Ferfolja l. r.

AAA Zlata odličnost