Uradni list

Številka 46
Uradni list RS, št. 46/2000 z dne 31. 5. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 46/2000 z dne 31. 5. 2000

Kazalo

2263. Spremembe in dopolnitve pravilnika o stopnjah običajnega odpisa primanjkljaja in uničenja blaga (kalo, odpis, razbitje in okvara), ki sta neločljivo povezana s skladiščenjem in prevozom blaga, stran 6489.

Na podlagi 7. in 8. točke 4. člena in drugega odstavka 5. člena zakona o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 89/98), tretje točke 14. člena pravilnika o izvajanju zakona o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 4/99, 45/99, 59/99, 110/99), 31. člena statuta Gospodarske zbornice Slovenije, 8. člena pravilnika o stopnjah običajnega odpisa primanjkljaja in uničenja blaga (kalo, odpis, razbitje in okvara), ki sta neločljivo povezana s skladiščenjem in prevozom blaga, katerega je sprejel Upravni odbor Združenja za elektroindustrijo Gospodarske zbornice Slovenije (Uradni list RS, št. 85/99) ter 8. in 11. člena pravil Združenja za elektroindustrijo GZS je Upravni odbor Združenja za elektroindustrijo na 4. redni seji dne 7. 3. 2000 sprejel
S P R E M E M B E I N D O P O L N I T V E P R A V I L N I K A
o stopnjah običajnega odpisa primanjkljaja in uničenja blaga (kalo, odpis, razbitje in okvara), ki sta neločljivo povezana s skladiščenjem in prevozom blaga
1. člen
V pravilniku o stopnjah običajnega odpisa primanjkljaja in uničenja blaga (kalo, odpis, razbitje in okvara), ki sta neločljivo povezana s skladiščenjem in prevozom blaga (Uradni list RS, št. 85/99) se prvi odstavek 6. člena spremeni tako, da glasi:
Ob normalnih pogojih poslovanja ter ob skrbnem in strokovnem ravnanju z blagom pri skladiščenju in prevozu blaga, se kot običajen odpis blaga zaradi primanjkljaja in uničenja blaga (kalo, razsip, razbitje, poškodba) iz prvega odstavka 5. člena tega pravilnika šteje odpis, ki se izračuna od nabavne vrednosti nabavljenega blaga v določenem obračunskem obdobju po naslednjih maksimalnih stopnjah, navedenih v tabeli 1.
2. člen
Te spremembe in dopolnitve pravilnika začnejo veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Ljubljana, dne 7. marca 2000.
Predsednik
Upravnega odbora
Združenja za elektroindustrijo
Jože Smrkolj, dipl. inž. l. r.

AAA Zlata odličnost