Uradni list

Številka 46
Uradni list RS, št. 46/2000 z dne 31. 5. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 46/2000 z dne 31. 5. 2000

Kazalo

2268. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Brežice za leto 1999, stran 6509.

Na podlagi 98. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99) ter 16. in 114. člena statuta Občine Brežice (Uradni list RS, št. 49/99 in 86/99) je Občinski svet občine Brežice na 14. seji dne 20. 4. 2000 sprejel
O D L O K
o zaključnem računu proračuna Občine Brežice za leto 1999
1. člen
Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Brežice za leto 1999, katerega sestavni del je račun stalne proračunske rezerve.
2. člen
Zaključni račun proračuna za leto 1999 izkazuje:
v 000 SIT
-----------------------------------------------------------
          Bilanca     Račun       Račun
       prihodkov in   finančnih    financiranja
         odhodkov   terjatev
         in naložb
-----------------------------------------------------------
Prihodki     2,040.900      146       39.068
Odhodki     2,073.205     1.132       1.937
Presežek             37.131
Primanjkljaj    32.305      986
-----------------------------------------------------------
Stanje denarnih sredstev na računu rezerv Občine Brežice je 18,050.393,67 SIT.
3. člen
Presežek prihodkov nad odhodki po zaključnem računu proračuna Občine Brežice za leto 1999 v višini 3,841.109,74 SIT se prenese na splošni sklad proračuna Občine Brežice.
Denarna sredstva na računu rezerv se porabijo v letu 2000 za namene po zakonu o javnih financah.
4. člen
Ta odlok začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 403-176/00-25
Brežice, dne 21. aprila 2000.
Župan
Občine Brežice
Vladislav Deržič l. r.

AAA Zlata odličnost