Številka 124
Uradni list RS, št. 124/2000 z dne 29. 12. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 124/2000 z dne 29. 12. 2000, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Zakoni, obvezne razlage zakonov

5204. Zakon o dopolnitvi zakona o javnih financah (ZJF-A)
5205. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-1B)
5206. Zakon o dopolnitvah zakona o minimalni plači, o načinu usklajevanja plač in o regresu za letni dopust v obdobju 1999-2001 (ZMPUPR-A)
5207. Zakon o sodelovanju med Republiko Slovenijo in mednarodnim kazenskim sodiščem za nekdanjo Jugoslavijo ter mednarodnim kazenskim sodiščem za Ruando (ZSMKSR)
5208. Zakon o dopolnitvi zakona o azilu (ZAzil-A)
5209. Zakon o ukrepih za odpravo posledic plazu Stože v Občini Bovec in plazov večjega obsega, nastalih na območju Republike Slovenije po 15. oktobru 2000 (ZUPSB)

Odloki

5210. Odlok o spremembi odloka o organizaciji in delu služb Državnega zbora (OdODSDZ-A)
5211. Odlok o ustanovitvi Komisije Državnega zbora Republike Slovenije za nadzor proračuna in drugih javnih financ
5212. Odlok o ustanovitvi Komisije Državnega zbora Republike Slovenije za nadzor nad delom varnostnih in obveščevalnih služb
5213. Odlok o razrešitvi in imenovanju predsednika Sveta Agencije Republike Slovenije za revidiranje lastninskega preoblikovanja podjetij
5214. Odlok o imenovanju Republiške volilne komisije
5215. Odlok o izvolitvi v sodniško funkcijo

Sklepi

5216. Sklep o določitvi kandidatov, ki v skladu s 14. členom zakona o poslancih opravljajo funkcijo poslanca namesto poslancev, ki so prevzeli funkcijo v vladi

PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE

Pozivi

5217. Poziv za zbiranje predlogov možnih kandidatov za varuha oziroma varuhinjo človekovih pravic

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

5218. Uredba o začasnem financiranju Republike Slovenije v obdobju januar-marec leta 2001
5219. Uredba o določitvi kmetijskih in živilskih proizvodov, za katere se ob uvozu plačuje posebna dajatev
5220. Uredba o določitvi izpostav, kot notranjih organizacijskih enot carinske službe v Republiki Sloveniji in njihovem delovnem področju
5221. Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o kriterijih za razporejanje državljanov na obrambne dolžnosti
5222. Uredba o uvedbi podpor za pripravo kmetijskih pridelkov in živil za zunanji trg
5223. Uredba o določitvi najvišjih cen osnovnih poštnih storitev v notranjem prometu
5224. Uredba o spremembi uredbe o vodnih povračilih
5225. Uredba o spremembi in dopolnitvi uredbe o subvencioniranju študentske prehrane
5226. Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o načinu izvajanja gospodarske javne službe prenos električne energije in gospodarske javne službe upravljanje prenosnega omrežja
5227. Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o taksi za obremenjevanje zraka z emisijo ogljikovega dioksida
5228. Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o taksi za obremenjevanje vode
5229. Uredba o določitvi zneska trošarine za pivo in etilni alkohol

MINISTRSTVA

5230. Navodilo o vsebini objav za javna naročila v Uradnem listu Republike Slovenije
AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti