Uradni list

Številka 124
Uradni list RS, št. 124/2000 z dne 29. 12. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 124/2000 z dne 29. 12. 2000

Kazalo

5220. Uredba o določitvi izpostav, kot notranjih organizacijskih enot carinske službe v Republiki Sloveniji in njihovem delovnem področju, stran 13836.

Na podlagi drugega odstavka 6. člena zakona o carinski službi (Uradni list RS, št. 56/99) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o določitvi izpostav, kot notranjih organizacijskih enot carinske službe v Republiki Sloveniji in njihovem delovnem področju
1. člen
Kot notranje organizacijske enote carinskih uradov v Republiki Sloveniji se ustanovijo naslednje izpostave:
1. Na območju Carinskega urada Celje:
– Izpostava Celje,
– Izpostava Velenje,
– Izpostava ŽP Rogatec.
2. Na območju Carinskega urada Dravograd:
– Izpostava Dravograd,
– Izpostava Holmec,
– Izpostava Prevalje,
– Izpostava Radelj,
– Izpostava Vič.
3. Na območju Carinskega urada Jesenice:
– Izpostava Jezersko,
– Izpostava Karavanke,
– Izpostava Korensko Sedlo,
– Izpostava Ljubelj,
– Izpostava Plavški Travnik,
– Izpostava Rateče,
– Izpostava ŽP Jesenice.
4. Na območju Carinskega urada Koper:
– Izpostava Dragonja,
– Izpostava Koper,
– Izpostava Lazaret,
– Izpostava Luka Koper,
– Izpostava Piran,
– Izpostava Sečovlje,
– Izpostava Sočerga,
– Izpostava Škofije.
5. Na območju Carinskega urada Ljubljana:
– Izpostava Črnomelj,
– Izpostava Jarše,
– Izpostava Kranj,
– Izpostava Krško,
– Izpostava Letališče Brnik,
– Izpostava Ljubljana,
– Izpostava Logatec,
– Izpostava Metlika,
– Izpostava Novo mesto,
– Izpostava Obrežje,
– Izpostava Pošta Ljubljana,
– Izpostava Ribnica,
– Izpostava Škofja Loka,
– Izpostava Terminal Ljubljana,
– Izpostava ŽP Dobova,
– Izpostava ŽP Ljubljana.
6. Na območju Carinskega urada Maribor:
– Izpostava Gruškovje,
– Izpostava Jurij,
– Izpostava Letališče Maribor,
– Izpostava Maribor,
– Izpostava Pošta Maribor,
– Izpostava Ptuj,
– Izpostava Šentilj,
– Izpostava Zavrč,
– Izpostava ŽP Tezno.
7. Na območju Carinskega urada Murska Sobota:
– Izpostava Dolga vas,
– Izpostava Gederovci,
– Izpostava Gibina,
– Izpostava Gornja Radgona,
– Izpostava Hodoš,
– Izpostava Kuzma,
– Izpostava Murska Sobota,
– Izpostava Ormož,
– Izpostava Petišovci,
– Izpostava Pince,
– Izpostava Središče ob Dravi,
– Izpostava Trate,
– Izpostava ŽP Lendava,
– Izpostava ŽP Središče ob Dravi.
8. Na območju Carinskega urada Nova Gorica:
– Izpostava Ajdovščina,
– Izpostava Idrija,
– Izpostava Neblo,
– Izpostava Robič,
– Izpostava Rožna Dolina,
– Izpostava Tolmin,
– Izpostava Vrtojba,
– Izpostava ŽP Nova Gorica.
9. Na območju Carinskega urada Sežana:
– Izpostava Fernetiči,
– Izpostava Ilirska Bistrica,
– Izpostava Jelšane,
– Izpostava Kozina,
– Izpostava Lipica,
– Izpostava Starod,
– Izpostava Terminal Sežana,
– Izpostava ŽP Hrpelje Kozina,
– Izpostava ŽP Ilirska Bistrica,
– Izpostava ŽP Sežana.
2. člen
Notranje organizacijske enote iz prejšnjega člena se delijo na mejne in blagovne izpostave.
Mejna izpostava je notranja organizacijska enota carinskega urada, ki opravlja carinski nadzor in carinsko kontrolo ter druge predpisane kontrole nad vnosom in iznosom blaga, plačilnih sredstev ter stvari, ki jih osebe nosijo s seboj ali na sebi, preko njej pripadajočega mejnega prehoda, ne glede na to, na kakšen način je bilo blago vneseno. Mejna izpostava izvaja carinjenje blaga, določenega s to uredbo.
Blagovna izpostava je notranja organizacijska enota carinskega urada, ki opravlja carinski nadzor in carinsko kontrolo nad blagom, ki se ji predloži in nad blagom, za katero je v dovoljenju, ki ga je izdala carinska služba, določeno, da opravlja nadzor in kontrolo. Blagovna izpostava izvaja carinjenje v skladu s to uredbo.
3. člen
Na mejnih izpostavah se lahko opravljajo naslednja dejanja:
a) predložitev in evidentiranje blaga, ki se vnese na carinsko območje;
b) predložitev in evidentiranje blaga, ki se iznaša iz carinskega območja;
c) odobritev tranzitnega postopka za prevoz blaga na carinskem območju;
d) odobritev carinsko dovoljene uporabe oziroma rabe blaga, če gre za blago, za katerega se lahko odda ustna deklaracija ali če gre za poenostavljeno deklariranje blaga na podlagi dovoljenja Generalnega carinskega urada;
e) odobritev, na podlagi pisne carinske deklaracije, carinskega postopka za izvoz in za ponovni izvoz za blago do vrednosti 600.000 SIT;
f) odobritev carinsko dovoljene uporabe oziroma rabe blaga, če je tako določeno ali to izhaja iz mednarodne pogodbe.
4. člen
V skladu z opravili mejnih izpostav iz prejšnjega člena, se na mejnih izpostavah lahko opravljajo naslednja opravila:
a) opravila pod točkami a, b, c, d, e in f na izpostavah:
– Letališče Brnik,
– Logatec, mejni prehod Babno Polje,
– Metlika,
– Obrežje,
– ŽP Rogatec, mejni prehod Dobovec,
– ŽP Rogatec, mejni prehod Bistrica ob Sotli,
– Holmec,
– Vič,
– Radelj,
– Gornja Radgona,
– Dolga Vas,
– Središče ob Dravi,
– Petišovci,
– Škofije,
– Dragonja,
– Sočerga,
– Šentilj,
– Gruškovje,
– Zavrč,
– Robič,
– ŽP Nova Gorica,
– Kozina,
– Vrtojba,
– ŽP Sežana,
– Terminal Sežana.
b) opravila pod točkami a, b, c, d in f na izpostavah:
– Pošta Ljubljana,
– ŽP Ljubljana,
– ŽP Dobova,
– ŽP Dobova, mejni prehod Rigonce,
– Ribnica, mejni prehod Petrina,
– Prevalje,
– ŽP Središče ob Dravi,
– Pošta Maribor,
– ŽP Lendava,
– Jezersko,
– Ljubelj,
– Korensko Sedlo,
– Rateče,
– ŽP Jesenice,
– Karavanke,
– Lazaret,
– Koper,
– Luka Koper,
– Piran,
– Piran, mejni prehod Izola,
– Sečovlje,
– Sečovlje, letališče Portorož,
– Jurij,
– ŽP Tezno, mejni prehod Maribor,
– Fernetiči,
– ŽP Hrpelje-Kozina,
– Lipica,
– ŽP Ilirska Bistrica,
– Jelšane,
– Starod.
c) opravila pod točkami b, c, d, e in f na izpostavah:
– ŽP Rogatec.
d) opravila pod točkami a, d in f na izpostavi:
– ŽP Dobova, mejni prehod Orešje.
e) opravila pod točkama d in f na izpostavah:
– Obrežje, mejni prehod Slovenska vas,
– Velenje, mejni prehod Pavličevo Sedlo,
– Holmec, mejni prehod Mežica,
– Vič, mejni prehod Libeliče,
– ŽP Rogatec, mejni prehod Rogatec,
– ŽP Rogatec, mejni prehod Imeno,
– Kuzma,
– Pince,
– Dolga vas, mejni prehod Kobilje,
– Hodoš,
– Hodoš, mejni prehod Martinje,
– Hodoš, mejni prehod Prosenjakovci,
– Gederovci,
– Trate,
– Ormož,
– Gibina,
– Gibina, mejni prehod Razkrižje,
– Robič, mejni prehod Predel,
– Robič, mejni prehod Učeja,
– Rožna Dolina,
– Neblo.
f) opravila pod točko f na izpostavah:
– Radelj, mejni prehod Muta,
– Radelj, mejni prehod Kapla,
– Radelj, mejni prehod Pernice,
– Radelj, mejni prehod Remšnik,
– Kuzma, mejni prehod Matjaševci,
– Kuzma, mejni prehod Sotina,
– Kuzma, mejni prehod Kramarovci,
– Kuzma, mejni prehod Fikšinci,
– Gederovci, mejni prehod Cankova,
– Gederovci, mejni prehod Korovci,
– Gederovci, mejni prehod Gerlinci,
– Trate, mejni prehod Sladki vrh,
– Lazaret, mejni prehod Čampore,
– Lazaret, mejni prehod Kaštelir,
– Škofije, mejni prehod Plavje,
– Škofije, mejni prehod Osp,
– Škofije, mejni prehod Socerb,
– Jurij, mejni prehod Sv. Duh na Ostrem Vrhu,
– Jurij, mejni prehod Gradišče,
– Jurij, mejni prehod Svečina,
– Jurij, mejni prehod Špičnik,
– Jurij, mejni prehod Plač,
– Gruškovje, mejni prehod Zgornji Leskovec,
– Robič, mejni prehod Most na Nadiži,
– Robič, mejni prehod Livek,
– Robič, mejni prehod Solarji,
– Robič, mejni prehod Robidišče,
– Rožna Dolina, mejni prehod Šempeter,
– Rožna Dolina, mejni prehod Miren,
– Rožna Dolina, mejni prehod Lokvica,
– Rožna Dolina, mejni prehod Solkan,
– Rožna Dolina, mejni prehod Pristava,
– Rožna Dolina, mejni prehod Nova Gorica,
– Neblo, mejni prehod Hum,
– Neblo, mejni prehod Vipolže,
– Neblo, mejni prehod Plešivo,
– Neblo, mejni prehod Golo Brdo,
– Neblo, mejni prehod Britof,
– Fernetiči, mejni prehod Repentabor,
– Fernetiči, mejni prehod Gorjansko,
– Fernetiči, mejni prehod Klariči.
g) opravila pod točkama d in f na izpostavah:
– Metlika, mejni prehod Vinica,
– Metlika, mejni prehod ŽP Metlika,
– Ribnica, mejni prehod Podplanina.
h) opravila pod točkami a, b in f na izpostavi:
– Letališče Maribor.
5. člen
Na blagovnih izpostavah se lahko opravljajo naslednja dejanja:
a) predložitev in evidentiranje blaga, vključno za vložitev skupne prijave in izvajanje carinskega nadzora;
b) odobravanje vseh carinsko dovoljenih rab ali uporab blaga, v vseh oblikah carinske deklaracije, ni pa dovoljeno blaga deklarirati ustno ali s konkludentnimi dejanji;
c) izdaja dovoljenj za carinske postopke z ekonomskim učinkom v rednem postopku (če je izpostava za to pooblaščena s strani carinskega urada) in izvajanje carinskega nadzora nad blagom v teh postopkih;
d) izvajanje poenostavljenih postopkov carinjenja in sprejem dopolnilnih carinskih deklaracij na podlagi dovoljenj za poenostavitve, ki jih izda Generalni carinski urad ter nadzor teh postopkov v podjetju.
Generalni direktor lahko za določeno visoko obdavčeno ali rizično blago ter za blago, ki zahteva posebno kontrolo zaradi zagotovitve javnega reda in miru, varovanja zdravja in življenja ljudi ter varstva okolja, prostora in naravnih dobrin, odredi, da se tako blago carini samo pri določenih izpostavah.
6. člen
V skladu z opravili blagovnih izpostav iz prejšnjega člena, izpostave opravljajo naslednja opravila:
a) opravila pod točkami a, b, c in d na izpostavah:
– Ljubljana,
– Kranj,
– Letališče Brnik,
– Pošta Ljubljana,
– Novo mesto,
– ŽP Ljubljana,
– Krško,
– Metlika,
– Škofja Loka,
– Ribnica,
– Logatec,
– Črnomelj,
– Terminal Ljubljana,
– Velenje,
– Celje,
– ŽP Rogatec,
– Prevalje,
– Dravograd,
– ŽP Jesenice,
– Plavški Travnik,
– Koper,
– Luka Koper,
– Maribor,
– Ptuj,
– Tolmin,
– ŽP Nova Gorica,
– Idrija,
– Vrtojba,
– Ajdovščina.
b) opravila pod točkami a, b, in d na izpostavah:
– Murska Sobota,
– Gornja Radgona,
– ŽP Središče ob Dravi,
– ŽP Lendava,
– Pošta Maribor,
– Letališče Maribor,
– ŽP Tezno,
– Kozina,
– Terminal Sežana,
– Ilirska Bistrica.
c) opravila pod točkama c in d na izpostavi:
– Jarše.
d) opravila pod točkama a in b na izpostavah:
– Karavanke,
– ŽP Sežana.
e) opravila pod točkama a in d na izpostavi:
– ŽP Hrpelje - Kozina.
7. člen
Izpostave opravljajo nadzor nad vnosom in iznosom blaga po cevovodih, plinovodih, daljnovodih in vodovodih.
Nadzor nad cevovodi opravlja
– izpostava ŽP Lendava:
a) z Republiko Madžarsko: JANAF Petišovci - Virje;
Nadzor nad plinovodi opravljata:
– Izpostava Jarše:
a) z Republiko Avstrijo: Murfeld - Ceršak,
b) z Republiko Italijo: Gorica-Vrtojba;
– Izpostava ŽP Rogatec:
a) z Republiko Hrvaško: Rogatec - Hum na Sutli.
Nadzor nad daljnovodi opravlja Izpostava Jarše, in sicer:
a) z Republiko Avstrijo: Maribor - Kainachtal 473, Maribor - Kainachtal 474 in Podlog - Obersielach;
b) z Republiko Italijo: Divača - Redipuglia, Divača - Padricciano;
c) z Republiko Hrvaško: Krško-Zagreb 1, Krško-Zagreb 2, Divača - Melina, Cirkovce - Mraclin, Divača - Pehlin, Formin - Nedeljanec, Brestanice -Samobor, Ilirska Bistrica - Buje.
Nadzor nad vodovodi opravlja:
a) z Republiko Italijo:
– Golo Brdo-Breg, Nova Gorica-Gorica – Izpostava Vrtojba;
– Lipica - Bazovica – Izpostava Terminal Sežana;
b) z Republiko Hrvaško:
– Starod - Opatija – Izpostava Ilirska Bistrica;
– Sečovlje - Gradole in Hrvoji - Slušnica – Izpostava Koper.
8. člen
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 024-15/2000-1
Ljubljana, dne 21. decembra 2000.
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost