Uradni list

Številka 124
Uradni list RS, št. 124/2000 z dne 29. 12. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 124/2000 z dne 29. 12. 2000

Kazalo

5212. Odlok o ustanovitvi Komisije Državnega zbora Republike Slovenije za nadzor nad delom varnostnih in obveščevalnih služb, stran 13701.

Na podlagi četrte alinee drugega odstavka 48., 124. in 172. člena poslovnika Državnega zbora je Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 21. 12. 2000 sprejel
O D L O K
o ustanovitvi Komisije Državnega zbora Republike Slovenije za nadzor nad delom varnostnih in obveščevalnih služb
I
S tem odlokom se ustanovi Komisija Državnega zbora Republike Slovenije za nadzor nad delom varnostnih in obveščevalnih služb (v nadaljnjem besedilu: Komisija za nadzor nad delom varnostnih in obveščevalnih služb), določijo njene naloge in sestava ter izvolijo predsednik, podpredsednik in člani.
II
Komisija za nadzor nad delom varnostnih in obveščevalnih služb:
– nadzira in ima vpogled v delo Slovenske obveščevalno varnostne agencije in Obveščevalno varnostne službe Ministrstva za obrambo, še posebej z vidika spoštovanja v ustavi in zakonu določenih pravic in svoboščin človeka in državljana;
– z vidika zakonitosti posebej skrbi za vprašanja utemeljenosti uporabe posebnih metod, oblik ali ukrepov, ki jih pri opravljanju nalog in v okviru svojih pristojnosti uporabljajo Slovenska obveščevalno varnostna agencija, Obveščevalno varnostna služba Ministrstva za obrambo in Kriminalistična služba v Ministrstvu za notranje zadeve;
– obravnava predloge zakonov in drugih aktov, ki urejajo delovanje teh služb;
– poroča Državnemu zboru o nadzorstvu nad zakonitostjo dela služb in mu po potrebi predlaga, da sprejme ustrezna stališča in ukrepe.
III
Komisija za nadzor nad delom varnostnih in obveščevalnih služb ima predsednika, podpredsednika in sedem članov.
V Komisiji za nadzor nad delom varnostnih in obveščevalnih služb ima:
Poslanska skupina Liberalne demokracije Slovenije enega člana,
Poslanska skupina Socialdemokratske stranke Slovenije dva člana,
Poslanska skupina Združene liste socialnih demokratov enega člana,
Poslanska skupina SLS+SKD Slovenske ljudske stranke enega člana,
Poslanska skupina Nove Slovenije enega člana,
Poslanska skupina Demokratične stranke upokojencev Slovenije enega člana,
Poslanska skupina Slovenske nacionalne stranke enega člana,
Poslanska skupina Stranke mladih Slovenije enega člana.
IV
V Komisijo za nadzor nad delom varnostnih in obveščevalnih služb se izvolijo:
za podpredsednika:
Zmago JELINČIČ, Poslanska skupina Slovenske nacionalne stranke,
za člane:
Rudolf MOGE, Poslanska skupina Liberalne demokracije Slovenije,
Bojan KONTIČ, Poslanska skupina Združene liste socialnih demokratov,
Franc KANGLER, Poslanska skupina SLS+SKD Slovenske ljudske stranke,
Anton DELAK, Poslanska skupina Demokratične stranke upokojencev Slovenije,
Marko DIACI, Poslanska skupina Stranke mladih Slovenije.
V
Ta odlok začne veljati z dnem, ko ga sprejme Državni zbor Republike Slovenije.
Št. 020-02/92-28/21
Ljubljana, dne 21. decembra 2000.
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Borut Pahor l. r.

AAA Zlata odličnost