Uradni list

Številka 124
Uradni list RS, št. 124/2000 z dne 29. 12. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 124/2000 z dne 29. 12. 2000

Kazalo

5228. Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o taksi za obremenjevanje vode, stran 13860.

Na podlagi 80. člena zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 32/93, 44/95, 1/96, 9/99, 56/99 in 22/00) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembah in dopolnitvah uredbe o taksi za obremenjevanje vode
1. člen
V uredbi o taksi za obremenjevanje vode (Uradni list RS, št. 41/95, 44/95 in 8/96) se 21. člen spremeni tako, da se glasi:
“Zavezanec lahko z vložitvijo vloge na upravo uveljavlja oprostitev ali zmanjšanje plačila takse najkasneje do 31. marca tekočega leta za izvajanje sanacijskih ali drugih del za zmanjšanje obremenjevanja voda v istem letu. O uveljavitvi oprostitve ali zmanjšanja plačila takse odloča uprava s posebno odločbo. Pred izdajo odločbe je uprava dolžna zaprositi za mnenje Ministrstvo za finance.
Zavezancu za plačilo takse za odvajanje tehnološke odpadne vode in padavinske odpadne vode neposredno v vode, ki je pridobil odločbo iz prejšnjega odstavka, se na podlagi ugotovitve o dejanski izvedbi sanacijskih ali drugih del za zmanjšanje obremenjevanja voda v odločbi o odmeri takse plačilo takse zmanjša do zneska sredstev, ki jih vloži v to izvedbo, vendar največ 40 odstotkov zneska odmerjene takse.
Zavezancu za plačilo takse za odvajanje komunalne odpadne vode in padavinske odpadne vode v kanalizacijo, ki je pridobil odločbo iz prvega odstavka tega člena, se na podlagi ugotovitve o dejanski izvedbi sanacijskih ali drugih del za zmanjšanje obremenjevanja voda v odločbi o odmeri takse oprosti ali zmanjša plačilo takse do zneska sredstev, ki jih vloži v to izvedbo, pod pogojem da so bila sredstva pobrane takse nakazana v proračun lokalne skupnosti, na območju katere se izvaja javna služba odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode, in je bila lokalna skupnost investitor izvedbe sanacijskih ali drugih del za zmanjšanje obremenjevanja voda.”
2. člen
Ta uredba začne veljati 1. januarja 2001.
Št. 423-14/2000-1
Ljubljana, dne 28. decembra 2000.
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost