Uradni list

Številka 124
Uradni list RS, št. 124/2000 z dne 29. 12. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 124/2000 z dne 29. 12. 2000

Kazalo

5226. Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o načinu izvajanja gospodarske javne službe prenos električne energije in gospodarske javne službe upravljanje prenosnega omrežja, stran 13859.

Na podlagi petega odstavka 20. člena energetskega zakona (Uradni list RS, št. 79/99 in 8/00) ter 3. in 7. člena zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93 in 30/98) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembah in dopolnitvah uredbe o načinu izvajanja gospodarske javne službe prenos električne energije in gospodarske javne službe upravljanje prenosnega omrežja
1. člen
V uredbi o načinu izvajanja gospodarske javne službe prenos električne energije in gospodarske javne službe upravljanje prenosnega omrežja (Uradni list RS, št. 54/00 in 79/00) se v drugem odstavku 4. člena številka “12” nadomesti s številko “11”.
2. člen
V 6. členu se doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
“Pravna oseba, ki opravlja eno od gospodarskih javnih služb po tej uredbi, ne sme opravljati dejavnosti trgovanja z električno energijo.”
Četrti odstavek tega člena postane peti odstavek.
3. člen
V tretjem odstavku 11. člena se besede “Agencija za energijo” nadomestijo z besedami “minister, pristojen za energetiko”.
4. člen
V 38. členu se številka “20” nadomesti s številko “21”.
5. člen
V prvem odstavku 40. člena se številka “22” nadomesti s številko “24”.
6. člen
V prvem odstavku 41. člena se beseda “četrtem” nadomesti z besedo “petem”.
7. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 312-30/2000-3
Ljubljana, dne 21. decembra 2000.
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek
Predsednik

AAA Zlata odličnost