Uradni list

Številka 124
Uradni list RS, št. 124/2000 z dne 29. 12. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 124/2000 z dne 29. 12. 2000

Kazalo

5229. Uredba o določitvi zneska trošarine za pivo in etilni alkohol, stran 13860.

Na podlagi 66. člena zakona o trošarinah (Uradni list RS, št. 84/98 in 57/99) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o določitvi zneska trošarine za pivo in etilni alkohol
1. člen
Trošarina za pivo se plačuje v višini 1.500 tolarjev za 1% prostorninske vsebnosti alkohola na en hektoliter piva.
Trošarina za etilni alkohol se plačuje v višini 125.000 tolarjev za 100% prostorninske vsebnosti alkohola na en hektoliter etilnega alkohola.
2. člen
Proizvajalec in uvoznik trošarinskih izdelkov iz prejšnjega člena plačata trošarino v skladu s prejšnjim členom za trošarinske izdelke, ki jih sprostita v porabo od vključno 1. februarja 2001 dalje.
Zavezanec iz 7. točke tretjega odstavka 17. člena zakona o trošarinah (Uradni list RS, št. 84/98 in 57/99) mora na dan 31. januarja 2001 opraviti popis zalog trošarinskih izdelkov iz prejšnjega člena. Sestaviti mora zapisnik o stanju zalog po vrstah, vsebnosti alkohola in količinah trošarinskih izdelkov ter obračun razlike med zneskom že plačane trošarine na podlagi 43. člena zakona o trošarinah in trošarine, določene s to uredbo (ločeno po vrstah trošarinskih izdelkov). Zapisnik o popisu zalog in obračun mora predložiti najpozneje 15. dan po opravljenem popisu carinskemu organu, ki je krajevno pristojen glede na sedež zavezanca. Obračun se sestavi v skladu z vzorcem obračuna, ki je priloga k tej uredbi in je njen sestavni del.
Zavezanec iz prejšnjega odstavka mora najkasneje do 31. marca 2001 plačati razliko v trošarini, in sicer v skladu s petim odstavkom 7. člena odredbe o računih ter načinu vplačevanja in razporejanja javnofinančnih prihodkov (Uradni list RS, št. 81/94, 48/99, 74/99, 110/99 in 37/00) v dobro računa: trošarina od alkohola in alkoholnih pijač. Poleg številke vplačilnega računa se na nalogu za prenos navede tudi modul 05 in številko sklica odobritve: davčna številka plačnika – 012001.
3. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 421-04/2000-1
Ljubljana, dne 28. decembra 2000.
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost