Uradni list

Številka 124
Uradni list RS, št. 124/2000 z dne 29. 12. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 124/2000 z dne 29. 12. 2000

Kazalo

5211. Odlok o ustanovitvi Komisije Državnega zbora Republike Slovenije za nadzor proračuna in drugih javnih financ, stran 13701.

Na podlagi četrte alinee drugega odstavka 48., 124. in 172. člena poslovnika Državnega zbora, je Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 21. 12. 2000 sprejel
O D L O K
o ustanovitvi Komisije Državnega zbora Republike Slovenije za nadzor proračuna in drugih javnih financ
I
S tem odlokom se ustanovi Komisija Državnega zbora Republike Slovenije za nadzor proračuna in drugih javnih financ (v nadaljnjem besedilu: Komisija za nadzor proračuna in drugih javnih financ), določijo njene naloge in sestava ter izvolijo predsednik, podpredsednik in člani.
II
Komisija za nadzor proračuna in drugih javnih financ:
– nadzoruje izvajanje državnega proračuna ter finančnih načrtov Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije ter javnega zavoda Radiotelevizija Slovenija z vidika zakonitosti, namenskosti in racionalnosti porabe ter pravilnosti izkazovanja njihovih finančnih izkazov na podlagi poročil Računskega sodišča;
– spremlja izvajanje proračunov lokalnih skupnosti, ki prejemajo finančna sredstva za izravnavo in nadzoruje namensko porabo sredstev, prejetih iz državnega proračuna;
– nadzoruje izvajanje finančnih načrtov in pravilnosti izkazovanja finančnih izkazov skladov, ustanovljenih z zakoni ter javnih podjetij in zavodov, katerih ustanovitelj je Republika Slovenija;
– obravnava predloge zakonov, druge akte in problematiko, ki se nanaša na nadziranje izvajanja državnega proračuna in drugih javnih financ ter na organiziranje delovanja organov, ki ta nadzor opravljajo.
III
Komisija za nadzor proračuna in drugih javnih financ ima predsednika, podpredsednika in sedem članov.
V Komisiji za nadzor proračuna in drugih javnih financ ima:
Poslanska skupina Liberalne demokracije Slovenije enega člana,
Poslanska skupina Socialdemokratske stranke Slovenije dva člana,
Poslanska skupina Združene liste socialnih demokratov enega člana,
Poslanska skupina SLS+SKD Slovenske ljudske stranke enega člana,
Poslanska skupina Nove Slovenije enega člana,
Poslanska skupina Demokratične stranke upokojencev Slovenije enega člana,
Poslanska skupina Slovenske nacionalne stranke enega člana,
Poslanska skupina Stranke mladih Slovenije enega člana.
IV
V Komisijo za nadzor proračuna in drugih javnih financ se izvolijo:
za podpredsednika:
Peter LEVIČ, Poslanska skupina Stranke mladih Slovenije;
za člane:
mag. Zoran GRAČNER, Poslanska skupina Liberalne demokracije Slovenije,
Leopold GROŠELJ, Poslanska skupina Združene liste socialnih demokratov,
Jurij MALOVRH, Poslanska skupina SLS+SKD Slovenske ljudske stranke,
Ivan KEBRIČ, Poslanska skupina Demokratične stranke upokojencev Slovenije,
Bogdan BAROVIČ, Poslanska skupina Slovenske nacionalne stranke,
V
Ta odlok začne veljati z dnem, ko ga sprejme Državni zbor Republike Slovenije.
Št. 020-02/92-28/32
Ljubljana, dne 21. decembra 2000.
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Borut Pahor l. r.

AAA Zlata odličnost