Napoved izida naslednjih številk

Številka
125/2023
predvidoma izide 15. 12. 2023
Rezultati iskanja
1. 4312. Pravilnik o sofinanciranju programov društev na področju turizma v Občini Oplotnica
UL št. 96, 3. 10. 2003 / Oplotnica
2. 4311. Odlok o lokalnih turističnih vodnikih na območju Občine Oplotnica
UL št. 96, 3. 10. 2003 / Oplotnica
3. 4310. Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Oplotnica za leto 2003
UL št. 96, 3. 10. 2003 / Oplotnica
4. 3491. Spremembe in dopolnitve pravilnika o vrednotenju športnih programov v Občini Oplotnica
UL št. 71, 21. 7. 2003 / Oplotnica
5. 1983. Pravilnik o ukrepih kmetijske strukturne politike na območju Občine Oplotnica
UL št. 40, 30. 4. 2003 / Oplotnica
6. 1982. Pravilnik o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov v Občini Oplotnica
UL št. 40, 30. 4. 2003 / Oplotnica
7. 1981. Odlok o ravnanju z odpadki v Občini Oplotnica
UL št. 40, 30. 4. 2003 / Oplotnica
8. 1980. Odlok o proračunu Občine Oplotnica za leto 2003
UL št. 40, 30. 4. 2003 / Oplotnica
9. 1865. Spremembe in dopolnitve poslovnika Občinskega sveta občine Oplotnica
UL št. 38, 25. 4. 2003 / Oplotnica
10. 1864. Spremembe in dopolnitve statuta Občine Oplotnica
UL št. 38, 25. 4. 2003 / Oplotnica
11. 1512. Sklep o vrednosti točke za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v letu 2003
UL št. 35, 11. 4. 2003 / Oplotnica
12. 1511. Sklep o podaljšanju začasnega financiranja Občine Oplotnica za obdobje od 1. 4. 2003 do 30. 6. 2003
UL št. 35, 11. 4. 2003 / Oplotnica
13. 62. Program priprave zazidalnega načrta za turistično naselje Oplotnica
UL št. 3, 10. 1. 2003 / Oplotnica
14. 61. Program priprave prostorskih ureditvenih pogojev za območje Občine Oplotnica
UL št. 3, 10. 1. 2003 / Oplotnica
15. 60. Sklep o začasnem financiranju Občine Oplotnica za obdobje od 1. 1. 2003 do 31. 3. 2003
UL št. 3, 10. 1. 2003 / Oplotnica

UL info tok

Obveščanje o slovenskih
in mednarodnih
javnih naročilih
Spremljanje
javnih razpisov
Obveščanje o
zakonodajnih novostih
Zakonodaja
držav članic EU
na enem mestu ...

Statistika objav Uradnega lista RS

32
Let izdaje
3647
Uradnih listov
16.727
Dnevnih ogledov
AAA Zlata odličnost