Uradni list

Številka 38
Uradni list RS, št. 38/2003 z dne 25. 4. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 38/2003 z dne 25. 4. 2003

Kazalo

1864. Spremembe in dopolnitve statuta Občine Oplotnica, stran 4540.

Na podlagi prve alinee 29. in 64. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odl. US, 45/94 – odl. US, 57/94, 14/95, 20/95 – odl. US, 63/95 – obvezna razlaga, 73/95 – odl. US, 9/96 – odl. US, 39/96 – odl. US, 44/96 – odl. US, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98 in 70/00) in 16. člena statuta Občine Oplotnica (Uradni list RS, št. 29/99) je Občinski svet občine Oplotnica na 2. redni seji dne 2. 4. 2003 sprejel
S P R E M E M B E I N D O P O L N I T V E
S T A T U T A
Občine Oplotnica
1. člen
V statutu Občine Oplotnica (Uradni list RS, št. 29/99) se dopolni 25. člen tako, da se v prvem odstavku za sedmo alineo doda nova osma alinea, ki se glasi:
– komisija za zadeve mladih.
2. člen
Te spremembe in dopolnitve začnejo veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 2.18.1/2003
Oplotnica, dne 2. aprila 2003.
Župan
Občine Oplotnica
Vladimir Globovnik l. r.

AAA Zlata odličnost