Uradni list

Številka 35
Uradni list RS, št. 35/2003 z dne 11. 4. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 35/2003 z dne 11. 4. 2003

Kazalo

1511. Sklep o podaljšanju začasnega financiranja Občine Oplotnica za obdobje od 1. 4. 2003 do 30. 6. 2003, stran 4125.

Na podlagi 57. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 10/98, 74/98, 59/99, 63/99, 22/00 in 70/00) in 33. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/00) je Občinski svet občine Oplotnica na 2. redni seji dne 2. 4. 2003 sprejel
S K L E P
o podaljšanju začasnega financiranja Občine Oplotnica za obdobje od 1. 4. 2003 do
30. 6. 2003
1. člen
Do sprejetja proračuna Občine Oplotnica za leto 2003 oziroma najkasneje do 30. 6. 2003 se javna poraba Občine Oplotnica začasno financira po proračunu za leto 2002.
2. člen
Financiranje funkcij, nalog in drugih s predpisi določenih namenov se v navedenem obdobju nadaljuje na podlagi proračuna za leto 2002 in za iste programe kot v letu 2002.
3. člen
V obdobju začasnega financiranja se smejo uporabiti sredstva do višine, sorazmerne s porabljenimi sredstvi v enakem obdobju v proračunu za leto 2002.
4. člen
V obdobju začasnega financiranja se lahko nadaljuje financiranje samo tistih investicij, ki so bile opredeljene v proračunu za leto 2002. Za ta namen se lahko zagotovijo finančna sredstva, če so bile v letu 2002 že sklenjene izvajalske pogodbe in njihovo poplačilo omogoča obseg razpoložljivih sredstev, opredeljenih za obdobje začasnega financiranja.
5. člen
Po preteku začasnega financiranja se v tem obdobju plačane obveznosti vključijo v proračun za leto 2003.
6. člen
Sklep o podaljšanju začasnega financiranja javne porabe Občine Oplotnica sprejme na predlog župana občinski svet.
7. člen
Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 4. 2003.
Št. 2.15.1/2003
Oplotnica, dne 2. aprila 2003.
Župan
Občine Oplotnica
Vladimir Globovnik l. r.

AAA Zlata odličnost