Številka 60
Uradni list RS, št. 60/2023 z dne 31. 5. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 60/2023 z dne 31. 5. 2023, Kazalo


PREDSEDNICA REPUBLIKE SLOVENIJE

Ukazi

1836. Ukaz o imenovanju svetovalca predsednice republike za evropske zadeve

MINISTRSTVA

1847. Odredba o obveznem rednem pošiljanju podatkov o cenah kmetijskih pridelkov oziroma živilskih proizvodov

BANKA SLOVENIJE

1837. Splošni pogoji o izvajanju okvira denarne politike

OBČINE

Brežice

1838. Sklep o potrditvi Elaborata o oblikovanju cene izvajanja storitev javne službe oskrba s pitno vodo, Elaborata o oblikovanju cene izvajanja storitev javne službe odvajanje komunalne in padavinske odpadne vode, Elaborata o oblikovanju cene izvajanja storitev javne službe čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode, Elaborata o oblikovanju cene izvajanja storitev gospodarske javne službe zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov ter Elaborata o oblikovanju cene izvajanja storitev gospodarske javne službe obdelava določenih vrst komunalnih odpadkov
1839. Sprememba Razpisa naknadnih volitev članov sveta Krajevne skupnosti Artiče v VE 1 in VE 3, Krajevne skupnosti Dobova v VE 6

Horjul

1840. Odlok o rebalansu proračuna Občine Horjul za leto 2023

Kranj

1841. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Skupne občinske uprave občin Gorenjske

Tolmin

1842. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Tolmin za leto 2023

Tržič

1843. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Skupne občinske uprave občin Gorenjske

Velike Lašče

1844. Sklep o sprejetju Sklepa o podelitvi priznanj Občine Velike Lašče v letu 2022

Zagorje ob Savi

1845. Sklep o določitvi območij kratkotrajnega parkiranja
1846. Sklep o določitvi območij kratkotrajnega parkiranja

MEDNARODNE POGODBE

Državni zbor Republike Slovenije

8. Zakon o ratifikaciji Protokola o spremembi Konvencije o varstvu posameznikov glede na avtomatsko obdelavo osebnih podatkov (MKVP-1)

Vlada Republike Slovenije

9. Uredba o ratifikaciji Protokola med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Turčije o spremembi Sporazuma o sodelovanju v znanosti in tehnologiji med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Turčije

Razglasni del

Javni razpisi

AAA Zlata odličnost