Uradni list

Številka 60
Uradni list RS, št. 60/2023 z dne 31. 5. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 60/2023 z dne 31. 5. 2023

Kazalo

9. Uredba o ratifikaciji Protokola med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Turčije o spremembi Sporazuma o sodelovanju v znanosti in tehnologiji med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Turčije, stran 55.

  
Na podlagi tretje alineje šestega odstavka 75. člena Zakona o zunanjih zadevah (Uradni list RS, št. 113/03 – uradno prečiščeno besedilo, 20/06 – ZNOMCMO, 76/08, 108/09, 80/10 – ZUTD, 31/15 in 30/18 – ZKZaš) Vlada Republike Slovenije izdaja
U R E D B O 
o ratifikaciji Protokola med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Turčije o spremembi Sporazuma o sodelovanju v znanosti in tehnologiji med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Turčije 
1. člen 
Ratificira se Protokol med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Turčije o spremembi Sporazuma o sodelovanju v znanosti in tehnologiji med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Turčije, podpisan v Ankari 10. avgusta 2022.
2. člen 
Protokol se v izvirniku v slovenskem jeziku glasi1:
Protokol med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Turčije o spremembi Sporazuma o sodelovanju v znanosti in tehnologiji med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Turčije 
Vlada Republike Slovenije in Vlada Republike Turčije (v nadaljevanju: pogodbenici) sta se,
v želji po nadaljnji krepitvi in spodbujanju sodelovanja v znanosti in tehnologiji med državama,
dogovorili o spremembi Sporazuma o sodelovanju v znanosti in tehnologiji med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Turčije, podpisanega 19. aprila 2001 (v nadaljevanju: sporazum):
1. člen
5. člen sporazuma se spremeni tako, da se glasi:
»5. člen 
Izdatki 
Stroški izmenjave izvedencev, znanstvenikov in drugih strokovnjakov, ki nastanejo po tem sporazumu, se, če ni dogovorjeno drugače, plačujejo na naslednji način:
a) Pogodbenica pošiljateljica krije vse stroške v zvezi s potovanjem do kraja opravljanja skupnega dela ter tudi stroške nastanitve in nadomestil v skladu s svojimi predpisi.
b) Stroške zdravstvenega zavarovanja, ki pokriva plačilo vseh stroškov zdravljenja udeležencev (tj. izvedencev, znanstvenikov in drugih strokovnjakov) na izmenjavah, krijejo na slovenski strani udeleženci sami, na turški strani pa udeležencem zdravstveno zavarovanje za nujne primere, vključno z zdravstveno oskrbo, krije Svet za znanstveno in tehnološko raziskovanje Turčije (TÜBİTAK).«.
2. člen
Z dnem začetka veljavnosti tega protokola postane priloga 2 (Finančni vidiki) k sporazumu nična in neveljavna.
3. člen
1. Ta protokol začne veljati z dnem prejema zadnjega od pisnih obvestil, s katerima se pogodbenici po diplomatski poti obvestita o dokončanju svojih notranjepravnih postopkov, potrebnih za začetek njegove veljavnosti.
2. Ta protokol velja, dokler velja sporazum.
Sestavljeno v Ankari dne 10. avgusta 2022 v dveh izvirnikih v slovenskem, turškem in angleškem jeziku, pri čemer so vsa besedila enako verodostojna. V primeru razlik pri razlagi teh besedil prevlada angleško besedilo.
Za Vlado 
Republike Slovenije 
Matjaž HAN l.r.
minister za gospodarski razvoj in tehnologijo
Za Vlado 
Republike Turčije 
Mustafa VARANK l.r.
minister za industrijo in tehnologijo
3. člen 
Za izvajanje protokola skrbi ministrstvo, pristojno za visoko šolstvo, znanost in inovacije.
4. člen 
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije – Mednarodne pogodbe.
Št. 00704-201/2023
Ljubljana, dne 18. maja 2023
EVA 2023-1811-0026
Vlada Republike Slovenije 
dr. Robert Golob 
predsednik 
1  Besedilo protokola v turškem in angleškem jeziku je na vpogled v Sektorju za mednarodno pravo Ministrstva za zunanje in evropske zadeve.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti