Številka 148
Uradni list RS, št. 148/2022 z dne 30. 11. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 148/2022 z dne 30. 11. 2022, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Sklepi

3693. Sklep o soglasju k Programu dela in finančnemu načrtu Agencije za energijo za leto 2023

SODNI SVET

3694. Odločba o prenehanju sodniške funkcije
3695. Odločba o imenovanju na sodniško mesto
3696. Odločba o imenovanju na sodniško mesto
3697. Odločba o imenovanju na sodniško mesto
3698. Odločba o imenovanju na sodniško mesto

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

3699. Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, oktober 2022

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

3700. Aneks št. 2 k Tarifni prilogi Kolektivne pogodbe za tekstilne, oblačilne, usnjarske in usnjarsko predelovalne dejavnosti

OBČINE

Bistrica ob Sotli

3701. Poročilo o izidu lokalnih volitev 2022 v Občini Bistrica ob Sotli

Dravograd

3702. Poročilo o izidu volitev za župana Občine Dravograd (1. krog)
3703. Poročilo o izidu volitev članov Občinskega sveta Občine Dravograd
3704. Poročilo o izidu volitev članov svetov krajevnih skupnosti Občine Dravograd

Komen

3705. Poročilo o izidu volitev župana in občinskega sveta v Občini Komen, dne 20. novembra 2022

Koper

3706. Poročilo o izidu rednih volitev župana in članov Občinskega sveta Mestne občine Koper z dne 20. novembra 2022
3707. Poročilo o izidu volitev v svete krajevnih skupnosti na območju Mestne občine Koper, z dne 20. novembra 2022
3708. Poročilo o izidu rednih volitev članov Občinskega sveta Mestne občine Koper – predstavnikov italijanske narodne skupnosti, dne 20. novembra 2022
3709. Poročilo o izidu rednih volitev članov Sveta Samoupravne skupnosti italijanske narodnosti Koper dne 20. novembra 2022

Kranj

3710. Razpis naknadnih volitev v svete krajevnih skupnosti Bratov Smuk, Golnik, Kokrica, Trstenik, Vodovodni stolp, Žabnica, Hrastje in Tenetiše
3711. Poročilo o izidu rednih volitev župana Mestne občine Kranj
3712. Poročilo o izidu rednih volitev članov občinskega sveta Mestne občine Kranj
3713. Poročilo o izidu rednih volitev v svete krajevnih skupnosti v Mestni občini Kranj

Krško

3714. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvenem načrtu Senovo – umestitev Pametne srebrne vasi

Pivka

3715. Poročilo o izidu rednih lokalnih volitev 2022 v Občini Pivka

Razkrižje

3716. Sklep o ukinitvi statusa Splošno ljudsko premoženje

Rogatec

3717. Poročilo o izidu lokalnih volitev 2022 v Občini Rogatec

Sežana

3718. Poročilo o izidu volitev župana in občinskega sveta v Občini Sežana na volitvah dne 20. 11. 2022
3719. Poročilo o izidu volitev v svete krajevnih skupnosti na območju Občine Sežana dne 20. novembra 2022

Šentjur

3720. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu poslovna cona Hotunje (EUP PO 19/1 in PO 19/2)

Štore

3721. Odlok o 3. rebalansu proračuna Občine Štore za leto 2022

Tišina

3722. Poročilo o izidu lokalnih volitev dne 20. novembra 2022 v Občini Tišina za župana, člane občinskega sveta in člane odborov vaških skupnosti

Tržič

3723. Sklep o potrditvi Elaborata lokacijske preveritve za individualno odstopanje od prostorskih izvedbenih pogojev za novogradnjo kmetijsko-gospodarskega objekta in objekta za kmečki turizem v enoti urejanja prostora POT-01 Potarje Lajšarica

Žalec

3724. Sklep o pripravi občinskega podrobnega prostorskega načrta za severni del enote urejanja prostora MI-1/2

Žirovnica

3725. Poročilo o izidu volitev za župana Občine Žirovnica
3726. Poročilo o izidu volitev za člane Občinskega sveta Občine Žirovnica

Žužemberk

3727. Odlok o režijskem obratu v Občini Žužemberk
3728. Poročilo o izidu lokalnih volitev 2022 v Občini Žužemberk

POPRAVKI

3729. Popravek vsebine Uradnega lista Republike Slovenije, št. 146/2022

Razglasni del

Javni razpisi

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti