Uradni list

Številka 148
Uradni list RS, št. 148/2022 z dne 30. 11. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 148/2022 z dne 30. 11. 2022

Kazalo

3705. Poročilo o izidu volitev župana in občinskega sveta v Občini Komen, dne 20. novembra 2022, stran 11440.

  
Na podlagi 90. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 83/12, 68/17 in 93/20 – odl. US, v nadaljevanju ZLV) objavlja Občinska volilna komisija Občine Komen
P O R O Č I L O 
o izidu volitev župana in občinskega sveta v Občini Komen, dne 20. novembra 2022 
Volitve župana in volitve članov v Občinski sveta Občine Komen so bile opravljene v nedeljo, 20. 11. 2022.
Pravico voliti je imelo 3.045 volivcev, pri čemer je bilo 3.043 volivcev, ki so bili vpisani v volilne imenike in 2 volivca, ki sta glasovala s potrdilom pristojnega organa, ker pomotoma nista bila vpisana v volilni imenik.
Skupaj je glasovalo 1.862 volivcev ali 61,15 % od vseh volivcev, ki so imeli pravico voliti. Od števila volivcev, ki so glasovali, sta 2 volivca glasovala s potrdili, ostali volivci so bili vpisani v volilne imenike.
I. VOLITVE ŽUPANA
Pri volitvah župana je bilo oddanih 1.862 glasovnic, od katerih je bilo 1826 veljavnih, 36 pa neveljavnih. Predčasno je glasovalo 35 volivcev, po pošti ni glasoval noben volivec.
Posamezna kandidata sta prejela naslednje število glasov:
kandidat
št. veljavnih glasov
% veljavnih glasov
BOJAN ŽLEBNIK
415
22,73
ERIK MODIC
1.411
77,27
Skupaj
1.826
100 %
V skladu s prvim odstavkom 107. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 83/12, 68/17 in 93/20 – odl. US) je Občinska volilna komisija Občine Komen ugotovila, da je za župana Občine Komen izvoljen kandidat ERIK MODIC, roj. 5. 2. 1963, s stalnim prebivališčem KOBDILJ 37, 6222 ŠTANJEL, ki je dobil večino veljavnih glasov.
II. VOLITVE ČLANOV OBČINSKEGA SVETA
Občina Komen ima eno volilno enoto. Glasovalo je 1.861 volivcev, veljavnih glasovnic je bilo 1.801, neveljavnih glasovnic pa 60.
Posamezne liste kandidatov so prejele naslednje število glasov:
Ime liste
št. glasov
% glasov
1.
SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA – SDS
237
13,16
2.
ZVEZA ZA PRIMORSKO – ZZP
130
7,22
3.
LEVICA
193
10,72
4.
NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI
122
6,77
5.
LISTA MARKA BANDELLIJA
165
9,16
6.
GIBANJE SVOBODA
211
11,72
7.
SOCIALNI DEMOKRATI
71
3,94
8.
SVEŽ KRAŠKI VETER
483
26,82
9.
LISTA ZA PRIHODNOST NAŠIH OTROK
189
10,49
SKUPAJ
1.801
100 %
Če se glasuje o listah kandidatov v občini kot eni volilni enoti, se mandati dodelijo listam kandidatov po zaporedju najvišjih količnikov, ki se dobijo tako, da se število glasov za vsako listo kandidatov deli z vsemi števili od ena do števila članov občinskega sveta (D’Hontov sistem, 14. člen ZLV).
Na podlagi 14. člena Zakona o lokalnih volitvah so bili količniki razdeljeni kot sledi:
Zap. številka
Količnik
Izžrebana številka
Ime liste
1
483,00
8
SVEŽ KRAŠKI VETER
2
241,50
8
SVEŽ KRAŠKI VETER
3
237,00
1
SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA – SDS
4
211,00
6
GIBANJE SVOBODA
5
193,00
3
LEVICA
6
189,00
9
LISTA ZA PRIHODNOST NAŠIH OTROK
7
165,00
5
LISTA MARKA BANDELLIJA
8
161,00
8
SVEŽ KRAŠKI VETER
9
130,00
2
ZVEZA ZA PRIMORSKO-ZZP
10
122,00
4
NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI
11
120,75
8
SVEŽ KRAŠKI VETER
12
118,50
1
SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA – SDS
13
105,50
6
GIBANJE SVOBODA
14
96,60
8
SVEŽ KRAŠKI VETER
15
96,50
3
LEVICA
16
94,50
9
LISTA ZA PRIHODNOST NAŠIH OTROK
17
82,50
5
LISTA MARKA BANDELLIJA
18
80,50
8
SVEŽ KRAŠKI VETER
Na podlagi drugega odstavka 14. člena Statuta Občine Komen (Uradni list RS, št. 80/09, 39/14, 39/16) šteje Občinski svet Občine Komen 13 članov.
Mandati so razdeljeni kot sledi:
Število mandatov
Izžrebana številka
Ime liste
2
1
SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA – SDS
1
2
ZVEZA ZA PRIMORSKO-ZZP
1
3
LEVICA
1
4
NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI
1
5
LISTA MARKA BANDELLIJA
2
6
GIBANJE SVOBODA
0
7
SOCIALNI DEMOKRATI
4
8
SVEŽ KRAŠKI VETER
1
9
LISTA ZA PRIHODNOST NAŠIH OTROK
Z liste kandidatov je izvoljenih toliko kandidatov, kolikor mandatov je dobila lista. Kandidati so izvoljeni po vrstnem redu na listi, razen če je najmanj četrtina volivcev, ki so glasovali za posamezno listo kandidatov, oddala preferenčne glasove za posamezne kandidate z liste. V tem primeru so z liste izvoljeni kandidati, ki so dobili največje število preferenčnih glasov po zaporedju največjega števila preferenčnih glasov, kolikor število preferenčnih glasov posameznega kandidata presega 10 odstotkov števila vseh glasov oddanih za listo. Če po tem pravilu ni izvoljenih toliko kandidatov kolikor mandatov pripada posamezni listi, se preostali mandati dodelijo kandidatom po vrstnem redu kandidatov na listi (drugi odstavek 18. člena ZLV).
Preferenčni glasovi so vplivali na izvolitev kandidatov pri naslednjih listah kandidatov:
– Kandidatna lista št. 1 SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA – SDS
Izvoljen je kandidat Goran Živec, na listi kandidatov naveden pod zaporedno številko 1. Za listo kandidatov je preferenčni glas oddalo 74 volivcev, oziroma 31,22 % vseh volivcev, ki so glasovali za listo. Goran Živec je prejel 32 preferenčnih glasov, oziroma 13,50 % vseh glasov za listo, kar pomeni izvolitev kandidata v občinski svet na podlagi preferenčnih glasov.
Izvoljen je kandidat Jožef Strnad, na listi kandidatov naveden pod zaporedno številko 3. Za listo kandidatov je preferenčni glas oddalo 74 volivcev, oziroma 31,22 % vseh volivcev, ki so glasovali za listo. Jožef Strnad je prejel 27 preferenčnih glasov, oziroma 11,39 % vseh glasov za listo, kar pomeni izvolitev kandidata v občinski svet na podlagi preferenčnih glasov.
– Kandidatna lista št. 3 LEVICA
Izvoljen je kandidat Stojan Kosmina, na listi kandidatov naveden pod zaporedno številko 1. Za listo kandidatov je preferenčni glas oddalo 98 volivcev, oziroma 50,78 % vseh volivcev, ki so glasovali za listo. Stojan Kosmina je prejel 51 preferenčnih glasov, oziroma 26,42 % vseh glasov za listo, kar pomeni izvolitev kandidata v občinski svet na podlagi preferenčnih glasov
– Kandidatna lista št. 4 NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI
Izvoljen je kandidat Ivo Kobal, na listi kandidatov naveden pod zaporedno številko 1. Za listo kandidatov je preferenčni glas oddalo 54 volivcev, oziroma 44,26 % vseh volivcev, ki so glasovali za listo. Ivo Kobal je prejel 39 preferenčnih glasov, oziroma 31,97 % vseh glasov za listo, kar pomeni izvolitev kandidata v občinski svet na podlagi preferenčnih glasov.
– Kandidatna lista št. 5 LISTA MARKA BANDELLIJA
Izvoljen je kandidat Marko Bandelli, na listi kandidatov naveden pod zaporedno številko 1. Za listo kandidatov je preferenčni glas oddalo 89 volivcev, oziroma 53,94 % vseh volivcev, ki so glasovali za listo. Marko Bandelli je prejel 28 preferenčnih glasov, oziroma 16,97 % vseh glasov za listo, kar pomeni izvolitev kandidata v občinski svet na podlagi preferenčnih glasov.
– Kandidatna lista št. 6 GIBANJE SVOBODA
Izvoljen je kandidat Bojan Žlebnik, na listi kandidatov naveden pod zaporedno številko 1. Za listo kandidatov je preferenčni glas oddalo 76 volivcev, oziroma 36,02 % vseh volivcev, ki so glasovali za listo. Bojan Žlebnik je prejel 43 preferenčnih glasov, oziroma 20,38 % vseh glasov za listo, kar pomeni izvolitev kandidata v občinski svet na podlagi preferenčnih glasov.
– Kandidatna lista št. 8 SVEŽ KRAŠKI VETER
Izvoljen je kandidat David Zega, na listi kandidatov naveden pod zap. št. 1. Za listo kandidatov je preferenčni glas oddalo 277 volivcev, oziroma 57,35 % vseh volivcev, ki so glasovali za listo. David Zega je prejel 53 preferenčnih glasov, oziroma 10,97 % vseh glasov za listo, kar pomeni izvolitev kandidata v občinski svet na podlagi preferenčnih glasov.
Izvoljen je kandidat Urban Grmek Masič, na listi kandidatov naveden pod zap. št. 3. Za listo kandidatov je preferenčni glas oddalo 277 volivcev, oziroma 57,35 % vseh volivcev, ki so glasovali za listo. Urban Grmek Masič je prejel 59 preferenčnih glasov, oziroma 12,22 % vseh glasov za listo, kar pomeni izvolitev kandidata v občinski svet na podlagi preferenčnih glasov.
Preostala dva mandata kandidatne liste št. 8 SVEŽ KRAŠKI VETER se dodelita po vrstnem redu kandidatov na kandidatni listi v skladu z drugim odstavkom 18. člena ZLV, ker število preferenčnih glasov pri ostalih kandidatih ne presega 10 % števila vseh glasov, oddanih za listo. Na tej podlagi sta izvoljena kandidatka Alenka Tavčar, na listi kandidatov navedena pod zap. št. 2, in kandidatka Adrijana Konjedič, na listi kandidatov navedena pod zap. št. 4.
– Kandidatna lista št. 9 LISTA ZA PRIHODNOST NAŠIH OTROK
Izvoljena je kandidatka Dunja Peric, na listi kandidatov navedena pod zaporedno številko 2. Za listo kandidatov je preferenčni glas oddalo 93 volivcev, oziroma 49,21 % vseh volivcev, ki so glasovali za listo. Dunja Peric je prejela 34 preferenčnih glasov, oziroma 17,99 % vseh glasov za listo, kar pomeni izvolitev kandidatke v občinski svet na podlagi preferenčnih glasov.
Pri ostalih listah preferenčni glasovi niso vplivali na dodelitev mandatov, ki jih je dobila posamezna lista kandidatov, zato so bili kandidati izvoljeni po vrstnem redu s teh list.
Seznam izvoljenih kandidatov:
Številka liste
Ime liste 
Zaporedna številka in izvoljeni kandidat
1
SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA 
1 Goran Živec 
3 Jožef Strnad
2
ZVEZA ZA PRIMORSKO – ZZP 
1 Damjan Grmek
3
LEVICA 
1 Stojan Kosmina
4
NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI 
1 Ivo Kobal
5
LISTA MARKA BANDELLIJA 
1 Marko Bandelli
6
GIBANJE SVOBODA 
1 Bojan Žlebnik 
2 Metka Zver
8
SVEŽ KRAŠKI VETER 
1 David Zega 
2 Alenka Tavčar 
3 Urban Grmek Masič 
4 Adrijana Konjedič
9
LISTA ZA PRIHODNOST NAŠIH OTROK 
2 Dunja Peric
V Občinski svet Občine Komen so tako izvoljeni (po abecednem redu):
ime in priimek
datum rojstva
naslov
1.
Marko Bandelli
19. 11. 1967
Komen 41, 6223 Komen
2.
Damjan Grmek
24. 5. 1950
Štanjel 115, 6222 Štanjel
3.
Urban Grmek Masič
1. 12. 1988
Kobjeglava 7, 6222 Štanjel
4.
Ivo Kobal
2. 2. 1967
Štanjel 55, 6222 Štanjel
5.
Adrijana Konjedič
21. 12. 1952
Tomačevica 52, 6223 Komen
6.
Stojan Kosmina
13. 9. 1966
Volčji Grad 2, 6223 Komen
7.
Dunja Peric
18. 11. 1974
Štanjel 10, 6222 Štanjel
8.
Jožef Strnad
18. 3. 1960
Komen 30, 6223 Komen
9.
Alenka Tavčar
4. 2. 1974
Ivanji Grad 18, 6223 Komen
10.
David Zega
18. 5. 1973
Gorjansko 1, 6223 Komen
11.
Metka Zver
27. 5. 1969
Štanjel 5b, 6222 Štanjel
12.
Goran Živec
22. 9. 1973
Gorjansko 32, 6223 Komen
13.
Bojan Žlebnik
3. 6. 1961
Dolanci 7a, 6222 Štanjel
Št. 040-0005/2022-25
Komen, dne 24. novembra 2022
Mojca Švara Buda
predsednica 

AAA Zlata odličnost