Uradni list

Številka 148
Uradni list RS, št. 148/2022 z dne 30. 11. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 148/2022 z dne 30. 11. 2022

Kazalo

3711. Poročilo o izidu rednih volitev župana Mestne občine Kranj, stran 11450.

  
Na podlagi 90. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 83/12, 68/17 in 93/20 – odl. US) je Občinska volilna komisija Mestne občine Kranj na seji dne 23. novembra 2022 sprejela
P O R O Č I L O 
o izidu rednih volitev župana Mestne občine Kranj 
I. 
Na rednih lokalnih volitvah dne 20. 11. 2022 je imelo pravico voliti župana, ki se voli na podlagi splošne in enake volilne pravice v skladu z Zakonom o lokalnih volitvah, 44.669 volivcev, pri čemer so bili vsi volivci vpisani v volilne imenike.
Na podlagi splošne volilne pravice je glasovalo skupaj 18.870 volivcev ali 42,24 % volivcev, ki so imeli pravico voliti.
II. 
Na volitvah župana dne 20. 11. 2022 je bilo oddanih 18.867 glasovnic.
Neveljavnih je bilo 165 glasovnic, ker so bile prazne ali volja volivca ni bila jasno izražena.
Veljavnih glasovnic je bilo 18.702.
III. 
Posamezni kandidati, ki so navedeni po vrstnem redu glede na število dobljenih glasov, so prejeli naslednje število glasov:
Izžrebana št.
Kandidat
Število glasov
Odstotek glasov (%)
5
Matjaž Rakovec
9.020
48,23
1
Ivo Bajec
3.646
19,50
4
Zoran Stevanović
3.257
17,42
2
Aleksander Svetelj
1.435
7,67
6
Srečko Barbič
748
4,00
3
mag. Igor Velov
596
3,19
Občinska volilna komisija je ugotovila, da nihče izmed kandidatov ni dobil večine veljavno oddanih glasov, zato se na podlagi drugega odstavka 107. člena Zakona o lokalnih volitvah opravi drugi krog volitev med kandidatoma, ki sta prejela največ glasov, in sicer
1. Matjaž Rakovec, roj. 2. 9. 1964, Bobovek 30, Kranj, predlagatelj Socialni demokrati
2. Ivo Bajec, roj. 19. 8. 1961, Britof 193, Kranj, predlagatelj Slovenska demokratska stranka, Nova Slovenija – krščanski demokrati, Slovenska ljudska stranka in Zeleni Slovenije.
IV. 
Poročilo o izidu volitev se pošlje županu Mestne občine Kranj Matjažu Rakovcu, Državni volilni komisiji ter predstavnikom kandidatov za župana Mestne občine Kranj.
Izid volitev se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 041-3/2022-81
Kranj, dne 23. novembra 2022
Občinska volilna komisija 
Mestne občine Kranj 
Mag. Polona Kukovec, predsednica
Sabina Traven, namestnica predsednice
Člani/namestniki članov 
Irena Bevc 
Vlasta Rozman 
Helena Kalan 
Roman Nahtigal 

AAA Zlata odličnost