Uradni list

Številka 148
Uradni list RS, št. 148/2022 z dne 30. 11. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 148/2022 z dne 30. 11. 2022

Kazalo

3716. Sklep o ukinitvi statusa Splošno ljudsko premoženje, stran 11475.

  
Na podlagi Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08 – odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 76/16 – odl. US, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A, 80/20 – ZIUOOPE), Sporazuma o premoženjsko delitveni bilanci (Uradni list RS, št. 57/00) in 6. ter 14. člena Statuta Občine Razkrižje (Uradno prečiščeno besedilo Uradni list RS, št. 41/21) je Občinski svet Občine Razkrižje na 24. redni seji dne 17. 11. 2022 sprejel
S K L E P 
o ukinitvi statusa Splošno ljudsko premoženje 
1. člen 
Na nepremičnini parc. št.
– 60/2 k.o. 277 Šafarsko
– 174/1 k.o. 275 Veščica.
2. člen 
Na nepremičninah iz 1. člena tega sklepa se po prenehanju statusa imetnika pravice uporabe Kmetijska zemljiška skupnost Občine Ljutomer – Splošnega ljudskega premoženja, v zemljiško knjigo vpiše lastninska pravica v korist Občine Razkrižje, Šafarsko 42, 9246 Razkrižje, do celote, matična št. 1332163000.
3. člen 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 7113 -1/2022-13
Razkrižje, dne 22. novembra 2022
Župan 
Občine Razkrižje 
Stanko Ivanušič 

AAA Zlata odličnost