Uradni list

Številka 148
Uradni list RS, št. 148/2022 z dne 30. 11. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 148/2022 z dne 30. 11. 2022

Kazalo

3708. Poročilo o izidu rednih volitev članov Občinskega sveta Mestne občine Koper – predstavnikov italijanske narodne skupnosti, dne 20. novembra 2022, stran 11448.

  
Na podlagi 90. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 83/12, 68/17 in 93/20 – odl. US) je Posebna občinska volilna komisija na seji dne 24. novembra 2022 sprejela naslednje
In base all'articolo 90 della Legge sulle elezioni amministrative (Gazzetta Ufficiale della RS nn. 94/07 – testo consolidato ufficiale, 45/08, 83/12, 68/17 e 93/20 – Sentenza della CC), la Commissione elettorale comunale particolare ha approvato, nella seduta tenutasi il giorno di 24 novembre 2022, il seguente
P O R O Č I L O / R A P P O R T O 
o izidu rednih volitev članov Občinskega sveta Mestne občine Koper – predstavnikov italijanske narodne skupnosti, dne 20. novembra 2022 sull’esito delle elezioni ordinarie dei membri del Consiglio comunale del Comune città di Capodistria – rappresentanti della comunità nazionale italiana, il 20 novembre 2022
I. 
Posebna občinska volilna komisija Mestne občine Koper je na podlagi zapisnikov ugotovila naslednji izid volitev za člane Občinskega sveta Mestne občine Koper predstavnikov italijanske narodne skupnosti, ki so bile 20. novembra 2022. / La Commissione elettorale comunale particolare del Comune città di Capodistria ha preso atto, in base ai verbali presentati dai comitati elettorali, dell’esito delle elezioni dei membri del Consiglio comunale del Comune città di Capodistria, rappresentanti della comunità nazionale italiana, svoltesi il 20 novembre 2022.
Na volitvah dne 20. novembra 2022 je imelo pravico glasovati 913 volivcev pripadnikov italijanske narodne skupnosti. Po volilnem imeniku je glasovalo 596 volivcev ali 65 %, od tega 595 na voliščih ter 1 po pošti. S potrdilom Upravne enote so glasovali 4 volivci. / Alle elezioni del 20 novembre 2022, gli aventi diritto al voto appartenenti alla comunità nazionale italiana erano 913. Hanno votato 596 elettori ovvero il 65 % degli aventi diritto, di cui 595 ai seggi elettorali e 1 tramite servizio postale. 4 elettori hanno votato in base all’attestato dell’Unità amministrativa.
II. 
Za volitve članov Občinskega sveta pripadnikov italijanske narodne skupnosti je bilo oddanih 600 glasovnic, od katerih je bilo 22 glasovnic neveljavnih, ker ni bilo obkroženih številk pred imeni kandidatov oziroma ni bilo mogoče ugotoviti volje volivca. Veljavnih glasovnic je bilo 578. Volivci so lahko glasovali za največ tri kandidate. Izvoljeni so trije kandidati, ki dobijo največ glasov. / Alle elezioni dei membri al Consiglio comunale rappresentanti della comunità nazionale italiana, sono state consegnate 600 schede, di cui 22 non valide, poiché non vi sono stati segnati candidati ovvero non è stato possibile evincervi la volontà dell'elettore. Le schede valide erano 578. Gli elettori potevano votare per un numero massimo di tre candidati. Sono eletti i tre candidati che ottengono il numero più alto di voti.
Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov / I singoli candidati hanno ottenuto il numero di voti seguente:
1. ALBERTO SCHERIANI
232 glasov / voti
2. ROBERTA VINCOLETTO
222 glasov / voti
3. MARIO STEFFÉ
198 glasov / voti
4. DAMIAN FISCHER
171 glasov / voti
5. ONDINA GREGORICH DIABATÉ
164 glasov / voti
6. CLIO DIABATÉ
151 glasov / voti
7. DAVID FRANCESCONI
130 glasov / voti
III. 
Mandat pripada naslednjim kandidatom / Il mandato vengo assegnato ai seguenti candidati:
ALBERTO SCHERIANI
ROBERTA VINCOLETTO
MARIO STEFFÉ
IV. 
Poročilo se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije./ Il rapporto è pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia.
Št./N. 041-1/2022
Koper/Capodistria, 24. 11. 2022
Predsednik 
Posebne občinske volilne komisije / 
Il presidente 
della commissione elettorale comunale particolare 
Giani Flego 

AAA Zlata odličnost