Uradni list

Številka 148
Uradni list RS, št. 148/2022 z dne 30. 11. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 148/2022 z dne 30. 11. 2022

Kazalo

3701. Poročilo o izidu lokalnih volitev 2022 v Občini Bistrica ob Sotli, stran 11433.

  
Na podlagi 90. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 83/12, 68/17 in 93/20 – Odl. US) in Zapisnika o delu občinske volilne komisije pri ugotavljanju končnega uradnega izida lokalnih volitev v Občini Bistrica ob Sotli, ki so potekale 20. 11. 2022, je Občinska volilna komisija Občine Bistrica ob Sotli sprejela
P O R O Č I L O 
o izidu lokalnih volitev 2022 v Občini Bistrica ob Sotli 
I. 
Občinska volilna komisija je na seji dne 21. 11. 2022 ugotovila končne izide glasovanja za volitve župana Občine Bistrica ob Sotli.
II. 
Na rednih lokalnih volitvah dne 20. 11. 2022, je v Občini Bistrica ob Sotli od skupnega števila volivcev 1177, glasovalo 793 volivcev, kar znaša 67,37 % vseh volilnih upravičencev.
III. 
Pri glasovanju za župana je bilo oddanih 793 glasovnic, od tega je bilo 13 neveljavnih in 780 veljavnih glasovnic.
Posamezni kandidati so dobili naslednje število glasov:
Kandidat
Število glasov
%
FRANJO DEBELAK
487
62,44
ROBERT ŽUČKO 
293
37,56
Občinska volilna komisija je na podlagi 108. člena v zvezi s 85. členom in prvim odstavkom 107. člena Zakona o lokalnih volitvah ugotovila, da je za župana Občine Bistrica ob Sotli izvoljen FRANJO DEBELAK, rojen 17. 9. 1963, stanujoč Črešnjevec ob Bistrici 13a, Bistrica ob Sotli.
IV. 
Za volitve članov Občinskega sveta Občine Bistrica ob Sotli je določena celotna občina kot 1 (ena) volilna enota, kjer se skupno voli 7 (sedem) članov občinskega sveta.
Za volitve članov Občinskega sveta Občine Bistrica ob Sotli je bilo oddanih 793 glasovnic. Ker so bile prazne, ker je bilo obkroženih več številk pred imeni kandidatov kot se jih voli oziroma, ker ni bilo moč ugotoviti volje volivca, je bilo 12 glasovnic neveljavnih. Veljavnih glasovnic je bilo 781.
Posamezni kandidati so v Občini Bistrica ob Sotli kot eni volilni enoti dobili naslednje število glasov:
Zap. št.
Kandidat
Predlagatelj
Št. velj. glasov
% velj. glasov
1
BREDA KOVAČIČ
Franjo Debelak in skupina volivcev 
390
49,94
2
KLEMEN DEBELAK
Robert Žučko in skupina volivcev
217
27,78
3
DUŠAN BERKOVIČ
Franjo Debelak in skupina volivcev
429
54,93
4
ANITA LOJEN
Robert Žučko in skupina volivcev
211
27,02
5
JOŽEF VRAČUN
Nova Slovenija – krščanski demokrati
184
23,56
6
AMBROŽ ZORENČ
Franjo Debelak in skupina volivcev
378
48,40
7
ANDREJ KNEZIĆ
Franjo Debelak in skupina volivcev
394
50,45
8
BRANKA GMAJNIČ
Franjo Debelak in skupina volivcev
241
30,86
9
TEA KUNEJ
Robert Žučko in skupina volivcev
197
25,22
10
MARINA KUNEJ
Slovenska demokratska stranka – SDS
169
21,64
11
SARA STADLER
Robert Žučko in skupina volivcev
235
30,09
12
VALERIJA SLEMENŠEK
Franjo Debelak in skupina volivcev
333
42,64
13
MARKO STADLER
Slovenska demokratska stranka – SDS
50
6,40
14
ANDREJ GERŠAK
Robert Žučko in skupina volivcev
180
23,05
15
MILENA KUNEJ
Franjo Debelak in skupina volivcev
310
39,69
16
METKA HUDINA
Robert Žučko in skupina volivcev
282
36,11
17
MARJAN FENDRE
Robert Žučko in skupina volivcev
330
42,25
SKUPAJ GLASOV
100,00
V. 
Na podlagi drugega odstavka 11. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 83/12, 68/17 in 93/20 – odl. US), so bili izvoljeni tisti kandidati, ki so dobili največje število glasov.
Člani Občinskega sveta Občine Bistrica ob Sotli, izvoljeni na volitvah dne 20. 11. 2022, so:
1. DUŠAN BERKOVIČ, roj. 14. 12. 1966, stanujoč Dekmanca 47, Bistrica ob Sotli;
2. ANDREJ KNEZIĆ, roj. 30. 5. 1982, stanujoč Bistrica ob Sotli 66, 3256 Bistrica ob Sotli;
3. BREDA KOVAČIČ, roj. 29. 9. 1976, stanujoča Kunšperk 13, 3256 Bistrica ob Sotli;
4. AMBROŽ ZORENČ, roj. 8. 12. 1988, stanujoč Hrastje ob Bistrici 23, 3256 Bistrica ob Sotli;
5. VALERIJA SLEMENŠEK, roj. 2. 10. 1971, stanujoča Bistrica ob Sotli 9B, 3256 Bistrica ob Sotli;
6. MARJAN FENDRE, roj. 1. 4. 1966, stanujoč Polje pri Bistrici 10, 3256 Bistrica ob Sotli;
7. MILENA KUNEJ, roj. 18. 3. 1995, stanujoča Hrastje ob Bistrici 40, 3256 Bistrica ob Sotli.
Št. 041-0001/2022-44
Bistrica ob Sotli, dne 22. novembra 2022
Predsednica ObVK 
Darja Gabron

AAA Zlata odličnost