Uradni list

Številka 148
Uradni list RS, št. 148/2022 z dne 30. 11. 2022
Uradni list

Uradni list RS, št. 148/2022 z dne 30. 11. 2022

Kazalo

3712. Poročilo o izidu rednih volitev članov občinskega sveta Mestne občine Kranj, stran 11451.

  
Na podlagi 90. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 83/12, 68/17 in 93/20 – odl. US) je Občinska volilna komisija Mestne občine Kranj na seji dne 23. novembra 2022 sprejela
P O R O Č I L O 
o izidu rednih volitev članov občinskega sveta Mestne občine Kranj 
I. 
Na rednih lokalnih volitvah dne 20. 11. 2022 je imelo pravico voliti člane občinskega sveta, ki se volijo na podlagi splošne in enake volilne pravice v skladu z Zakonom o lokalnih volitvah, 44.669 volivcev, pri čemer so bili vsi volivci vpisani v volilne imenike.
Na podlagi splošne volilne pravice je glasovalo skupaj 18.870 volivcev ali 42,24 % volivcev, ki so imeli pravico voliti.
II. 
Za izvolitev 33 članov občinskega sveta, ki se jih izvoli na podlagi splošne volilne pravice, je bilo oddanih 18.862 glasovnic.
Neveljavnih je bilo 416 glasovnic, ker so bile prazne ali volja volivca ni bila jasno izražena.
Veljavnih glasovnic je bilo 18.446.
III. 
Posamezne liste kandidatov, ki so navedene po vrstnem redu glede na število dobljenih glasov, so prejele naslednje število glasov:
Izžrebana številka
Ime liste
Število glasov
Odstotek glasov (%)
9
SOCIALNI DEMOKRATI
3.421
18,55
7
GIBANJE SVOBODA
3.125
16,94
8
SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
3.089
16,75
10
Državljansko gibanje Resni.ca
2.438
13,22
6
NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI
1.591
8,63
1
Več za Kranj
1.293
7,01
12
POVEZANE LOKALNE SKUPNOSTI
1.116
6,05
4
LEVICA
886
4,80
3
Igor Velov – Lista za razvoj Kranja
610
3,31
11
SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA IN ZELENI 
SLOVENIJE
399
2,16
5
DESUS – DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE
345
1,87
2
SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA
133
0,72
IV. 
Na podlagi 14. člena Zakona o lokalnih volitvah pripada listam naslednje število mandatov:
Izžr. št.
Ime liste
Št. mandatov
9
SOCIALNI DEMOKRATI
7
7
GIBANJE SVOBODA
6
8
SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
6
10
Državljansko gibanje Resni.ca
5
6
NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI
3
1
Več za Kranj
2
12
POVEZANE LOKALNE SKUPNOSTI
2
4
LEVICA
1
3
Igor Velov – Lista za razvoj Kranja
1
11
SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA IN ZELENI SLOVENIJE
0
5
DESUS – DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE
0
2
SLOVENSKA NACIONALNA STRANKA
0
V. 
Na podlagi drugega odstavka 18. člena Zakona o lokalnih volitvah Občinska volilna komisija ugotavlja, da so preferenčni glasovi, oddani za posameznega kandidata na listi kandidatov Povezane lokalne skupnosti dosegli oba pogoja, to je:
– da je najmanj četrtina volivcev, ki so glasovali za posamezno listo kandidatov, oddala preferenčne glasove za posamezne kandidate z liste, in
– da število preferenčnih glasov posameznega kandidata presega 10 odstotkov števila vseh glasov, oddanih za listo.
Za listo Povezane lokalne skupnosti je bilo oddanih 1.116 glasov, od tega je bilo 305 glasov (27,33 %) preferenčnih. Kandidat Jure Šprajc je dobil več kot 10 % števila vseh glasov, oddanih za listo, in sicer 120 glasov (10,75 odstotka vseh glasov), zato se spremeni vrstni red izvoljenih kandidatov in je Jure Šprajc izvoljen kot prvi, drugemu izvoljenemu kandidatu pa se mandat dodeli po vrstnem redu kandidatov na listi.
Skladno z 18. členom Zakona o lokalnih volitvah se ostali mandati dodelijo kandidatom po vrstnem redu na listah, ki so navedene po vrstnem redu na glasovnicah.
Lista: 1 – Več za Kranj
1 Boris Vehovec
2 Sonja Mašić
Lista: 3 – Igor Velov – Lista za razvoj Kranja
1 mag. Igor Velov
Lista: 4 – LEVICA
1 Ana Černe
Lista: 6 – NOVA SLOVENIJA – KRŠČANSKI DEMOKRATI
1 Irena Dolenc
2 Jure Bohinec
3 Vlasta Sagadin
Lista: 7 – GIBANJE SVOBODA
1 mag. Maj Fritz
2 Sandra Gazinkovski
3 Rok Igličar
4 Nada Sredojević
5 Ivica Bobolinski
6 Nina Šmid
Lista: 8 – SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
1 Ivo Bajec
2 Saša Kristan
3 mag. Branko Grims
4 dr. Andreja Valič Zver
5 Bojan Homan
6 Nataša Jenkole
Lista: 9 – SOCIALNI DEMOKRATI
1 Matjaž Rakovec
2 Manja Zorko
3 Janez Černe
4 Nataša Majcen
5 Sebastjan Gubič
6 Nada (Nadislava) Bogataj Kržan
7 Mitar Vujinović
Lista: 10 – Državljansko gibanje Resni.ca
1 Zoran Stevanović
2 Ana Pavlovski
3 dr. Neven Polajnar
4 Gordana Grobelnik
5 Gašper Peterc
Lista: 12 – POVEZANE LOKALNE SKUPNOSTI
1 Tomaž Ogris
VI. 
Člani, izvoljeni v občinski svet Mestne občine Kranj na volitvah 20. 11. 2022, so:
1. Boris Vehovec, roj. 10. 12. 1969, stanuje Gorenjesavska cesta 13D, Kranj, 4000 Kranj
2. Sonja Mašić, roj. 25. 1. 1957, stanuje Gogalova ulica 3, Kranj, 4000 Kranj
3. mag. Igor Velov, roj. 2. 3. 1977, stanuje Tominčeva cesta 17, Kranj, 4000 Kranj
4. Ana Černe, roj. 10. 6. 1988, stanuje Jenkova ulica 4, Kranj, 4000 Kranj
5. Irena Dolenc, roj. 6. 2. 1968, stanuje Zgornje Bitnje 205A, 4209 Žabnica
6. Jure Bohinec, roj. 22. 11. 1970, stanuje Prisojna ulica 8, Kranj, 4000 Kranj
7. Vlasta Sagadin, roj. 7. 8. 1957, stanuje Župančičeva ulica 39, Kranj, 4000 Kranj
8. mag. Maj Fritz, roj. 14. 11. 1969, stanuje Ulica Janka Puclja 3, Kranj, 4000 Kranj
9. Sandra Gazinkovski, roj. 10. 8. 1988, stanuje Retljeva ulica 17, Kranj, 4000 Kranj
10. Rok Igličar, roj. 12. 12. 1985, stanuje Mandeljčeva pot 3, Kranj, 4000 Kranj
11. Nada Sredojević, roj. 15. 9. 1976, stanuje Šolska ulica 3, Kranj, 4000 Kranj
12. Ivica Bobolinski, roj. 22. 10. 1988, stanuje Tominčeva cesta 26, Kranj, 4000 Kranj
13. Nina Šmid, roj. 13. 4. 1979, stanuje Trojarjeva ulica 23, Kranj, 4000 Kranj
14. Ivo Bajec, roj. 19. 8. 1961, stanuje Britof 193, 4000 Kranj
15. Saša Kristan, roj. 3. 5. 1958, stanuje Trojarjeva ulica 32, Kranj, 4000 Kranj
16. mag. Branko Grims, roj. 26. 8. 1962, stanuje Cesta Staneta Žagarja 39, Kranj, 4000 Kranj
17. dr. Andreja Valič Zver, roj. 21. 9. 1960, stanuje Žanova ulica 22, Kranj, 4000 Kranj
18. Bojan Homan, roj. 26. 7. 1969, stanuje Zgornje Bitnje 315, 4209 Žabnica
19. Nataša Jenkole, roj. 21. 6. 1968, stanuje Staretova ulica 6A, Kranj, 4000 Kranj
20. Matjaž Rakovec, roj. 2. 9. 1964, stanuje Kokrški log 10, Kranj, 4000 Kranj
21. Manja Zorko, roj. 24. 8. 1987, stanuje Likozarjeva ulica 23, Kranj, 4000 Kranj
22. Janez Černe, roj. 5. 12. 1982, stanuje Jenkova ulica 4, Kranj, 4000 Kranj
23. Nataša Majcen, roj. 22. 7. 1976, stanuje Grosova ulica 7, Kokrica, 4000 Kranj
24. Sebastjan Gubič, roj. 3. 11. 1977, stanuje Šorlijeva ulica 3, Kranj, 4000 Kranj
25. Nada (Nadislava) Bogataj Kržan, roj. 10. 7. 1958, stanuje Golnik 163, 4204 Golnik
26. Mitar Vujinović, roj. 2. 5. 1961, stanuje Mlaška cesta 8A, Mlaka pri Kranju, 4000 Kranj
27. Zoran Stevanović, roj. 23. 2. 1982, stanuje Kocjanova ulica 32, Kranj, 4000 Kranj
28. Ana Pavlovski, roj. 17. 5. 1976, stanuje Gradnikova ulica 5, Kranj, 4000 Kranj
29. dr. Neven Polajnar, roj. 27. 5. 1983, stanuje Hrastje 94, 4000 Kranj
30. Gordana Grobelnik, roj. 6. 4. 1964, stanuje Praše 5A, 4211 Mavčiče
31. Gašper Peterc, roj. 23. 6. 1986, stanuje Šutna 45, 4209 Žabnica
32. Jure Šprajc, roj. 9. 1. 1980, stanuje Seljakovo naselje 58, Kranj, 4000 Kranj
33. Tomaž Ogris, roj. 18. 1. 1977, stanuje Zgornje Bitnje 133A, 4209 Žabnica
VII. 
Poročilo o izidu volitev se pošlje županu Mestne občine Kranj Matjažu Rakovcu, Državni volilni komisiji ter predstavnikom list kandidatov za člane občinskega sveta Mestne občine Kranj.
Izid volitev se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije
Št. 041-3/2022-82
Kranj, dne 23. novembra 2022
Občinska volilna komisija Mestne občine Kranj 
Mag. Polona Kukovec, predsednica
Sabina Traven, namestnica predsednice
 
Člani/namestniki članov 
Irena Bevc 
Vlasta Rozman 
Helena Kalan 
Roman Nahtigal 

AAA Zlata odličnost