Številka 80
Uradni list RS, št. 80/2021 z dne 21. 5. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 80/2021 z dne 21. 5. 2021, Kazalo


PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE

Ukazi

1683. Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije
1684. Ukaz o postavitvi izredne in pooblaščene veleposlanice – vodje Stalnega predstavništva Republike Slovenije pri Uradu Združenih narodov in drugih mednarodnih organizacijah v Ženevi
1685. Ukaz o postavitvi izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Republiki Avstriji
1686. Ukaz o odpoklicu izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Republiki Kosovo
1687. Ukaz o odpoklicu izredne in pooblaščene veleposlanice Republike Slovenije v Bosni in Hercegovini
1688. Ukaz o odpoklicu izredne in pooblaščene veleposlanice – vodje Stalnega predstavništva Republike Slovenije pri Organizaciji za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD) v Parizu
1689. Ukaz o odpoklicu izredne in pooblaščene veleposlanice Republike Slovenije v Republiki Avstriji
1690. Ukaz o odpoklicu izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije na Madžarskem
1691. Ukaz o odpoklicu izredne in pooblaščene veleposlanice – vodje Stalnega predstavništva Republike Slovenije pri Organizaciji združenih narodov v New Yorku

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Drugi akti

1692. Odločba o imenovanju okrajne državne tožilke na Okrožnem državnem tožilstvu v Celju

MINISTRSTVA

1693. Odločba o soglasju k sklepu uprave o prenehanju ustanove »Krog 74, ustanova«
1694. Odločba o soglasju k Aktu o ustanovitvi ustanove »Fundacija za odbojko invalidov, ustanova«

BANKA SLOVENIJE

1695. Sklep o uporabi Smernic o določitvi pogojev za uporabo alternativne obravnave izpostavljenosti institucij iz naslova „tristranskih pogodb o začasni prodaji“ iz člena 403(3) Uredbe (EU) št. 575/2013 za namene velikih izpostavljenosti
1696. Sklep o uporabi Smernic o poročanju v skladu s členoma 4 in 12 uredbe SFTR

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

1697. Sklep o spremembi in dopolnitvi Sklepa o uporabi smernic in priporočil Evropskega organa za vrednostne papirje in trge (ESMA)
1698. Sklep o spremembi in dopolnitvi Sklepa o poročanju oseb, ki opravljajo dejavnost zavarovalnega zastopanja in zavarovalnega posredovanja
1699. Sklep o spremembi Sklepa o zavarovalno-statističnih podatkih

OBČINE

Brežice

1700. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Brežice (SD OPN 3)

Celje

1701. Sklep o spremembah Sklepa o določitvi cen programov javnih vrtcev Mestne občine Celje

Ig

1702. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra 2/2021
1703. Sklep o ukinitvi zaznambe statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena 2/2021

Kanal ob Soči

1704. Zaključni račun proračuna Občine Kanal ob Soči za leto 2020

Puconci

1705. Odlok o načinu opravljanja lokalne gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo v Občini Puconci
1706. Sklep o soglasju k ceni storitve pomoč družini na domu

Ribnica

1707. Sklep o določitvi cen storitev zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov
1708. Sklep o cenah storitev čiščenja in odvajanja komunalne odpadne vode na območju Občine Ribnica
1709. Sklep o cenah storitev čiščenja in odvajanja komunalne odpadne vode na območju Občine Loški Potok
1710. Sklep o cenah storitev čiščenja in odvajanja komunalne odpadne vode na območju Občine Sodražica

POPRAVKI

1711. Tehnični popravek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o pristanišču kanal Sv. Jerneja in koncesiji za gradnjo in upravljanje krajevnega pristanišča kanal Sv. Jerneja
AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti