Uradni list

Številka 80
Uradni list RS, št. 80/2021 z dne 21. 5. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 80/2021 z dne 21. 5. 2021

Kazalo

1698. Sklep o spremembi in dopolnitvi Sklepa o poročanju oseb, ki opravljajo dejavnost zavarovalnega zastopanja in zavarovalnega posredovanja, stran 4581.

  
Na podlagi 3. točke tretjega odstavka 564. člena in 2. točke prvega odstavka 501. člena Zakona o zavarovalništvu (Uradni list RS, št. 93/15, 9/19 in 102/20) Agencija za zavarovalni nadzor izdaja
S K L E P 
o spremembi in dopolnitvi Sklepa o poročanju oseb, ki opravljajo dejavnost zavarovalnega zastopanja in zavarovalnega posredovanja 
1. člen 
V Sklepu o poročanju oseb, ki opravljajo dejavnost zavarovalnega zastopanja in zavarovalnega posredovanja (Uradni list RS, št. 26/19 in 13/21) se v 6. členu doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) Zastopniki dopolnilnih zavarovanj in banke poročajo Agenciji za zavarovalni nadzor glede spremembe poslovodne osebe ali novih poslovodnih oseb, odgovornih za distribucijo zavarovalnih produktov na način, da predložijo listino, ki dokazuje imenovanje teh oseb.«
Ostali odstavki se preštevilčijo.
Dosedanji četrti odstavek 6. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(4) Če pri poslovodni osebi zavarovalno zastopniške družbe, zavarovalno posredniške družbe ali samostojnega podjetnika posameznika, in osebi, ki je pri zastopniku dopolnilnih zavarovanj ali pri banki imenovana za odgovorno osebo za izvajanje postopkov distribucije zavarovalnih produktov, pride do spremembe katerega od spodnjih podatkov:
– da je bila pravnomočno in nepogojno obsojena za kaznivo dejanje zoper premoženje, gospodarstvo ali pravni promet na kazen zapora več kot treh mesecev,
– da je bil nad njo začet postopek osebnega stečaja,
– da ji je Agencija za zavarovalni nadzor odvzela dovoljenje za opravljanje poslov zavarovalnega zastopanja ali zavarovalnega posredovanja iz kateregakoli razloga iz 1. do 11. točke osmega odstavka 561. člena ZZavar-1,
o tem poroča Agenciji za zavarovalni nadzor na način, da predloži listino, ki navedeno spremembo izkazuje.
2. člen 
Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00701-1/2021-10
Ljubljana, dne 12. maja 2021
EVA 2021-1611-0028
Predsednik strokovnega sveta 
Agencije za zavarovalni nadzor 
Mag. Gorazd Čibej

AAA Zlata odličnost