Uradni list

Številka 80
Uradni list RS, št. 80/2021 z dne 21. 5. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 80/2021 z dne 21. 5. 2021

Kazalo

1706. Sklep o soglasju k ceni storitve pomoč družini na domu, stran 4613.

  
Na podlagi 99. člena in tretjega odstavka 101. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 23/07 – popr., 41/07 – popr., 61/10 – ZSVarPre, 62/10 – ZUPJS, 57/12, 39/16, 52/16 – ZPPreb-1, 15/17 – DZ, 29/17, 54/17, 21/18 – ZNOrg in 31/18 – ZOA-A, 28/19 in 189/20 – ZFRO), 37. člena Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev (Uradni list RS, št. 87/06, 127/06, 8/07, 51/08, 5/09 in 6/12) ter 17. člena Statuta Občine Puconci (Uradni list RS, št. 91/15) je Občinski svet Občine Puconci na 18. redni seji dne 6. 5. 2021 sprejel
S K L E P 
o soglasju k ceni storitve pomoč družini na domu 
1. člen 
Občinski svet Občine Puconci soglaša s ceno storitve pomoč družini na domu, ki jo je predlagal izvajalec storitve Domania, Zavod za dnevno varstvo starejših in pomoč na domu, Puconci 79, 9201 Puconci, in sicer ob delavnikih v višini 19,22 EUR na efektivno uro opravljene storitve; v soboto, nedeljo in dela proste dni pa 22,74 EUR na efektivno uro opravljene storitve.
Cena storitve za delovne dni iz prejšnjega odstavka znaša za uporabnike 8,51 EUR na efektivno uro opravljene storitve, razlika v višini 10,71 EUR pa je subvencija Občine Puconci.
Cena storitve ob sobotah, nedeljah in dela prostih dneh znaša za uporabnike 10,18 EUR na efektivno uro opravljene storitve, razlika v višini 12,56 EUR pa je subvencija Občine Puconci.
2. člen 
Z dnem uveljavitve tega sklepa, preneha veljati Sklep o soglasju k ceni storitve pomoč družini na domu (Uradni list RS, št. 80/19).
3. člen 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati se pa začne s 1. 5. 2021.
Št. 129-0011/2021
Puconci, dne 6. maja 2021
Župan 
Občine Puconci 
Ludvik Novak 

AAA Zlata odličnost