Uradni list

Številka 80
Uradni list RS, št. 80/2021 z dne 21. 5. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 80/2021 z dne 21. 5. 2021

Kazalo

1701. Sklep o spremembah Sklepa o določitvi cen programov javnih vrtcev Mestne občine Celje, stran 4605.

  
Na podlagi 28., 28.b in 31. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo, 25/08, 98/09 – ZIUZGK, 36/10, 94/10 – ZIU, 62/10 – ZUPJS, 40/11 – ZUPJS-A, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 55/17, 49/20 – ZIUZEOP in 18/21; v nadaljevanju: ZVrt), Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Uradni list RS, št. 62/10, 40/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 14/13, 56/13 – ZŠtip-1, 99/13, 14/15 – ZUUJFO, 57/15, 90/15, 38/16 – odl. US, 51/16 – odl. US, 88/16 – odl. US, 1/17 – ZUPŠ, 75/17, 77/18, 47/19 in 189/20 – ZFRO), Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Uradni list RS, št. 97/03, 77/05, 120/05, 93/15 in 59/19) in 10., 19. in 115. člena Statuta Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 106/13, 93/15 in 5/19) je Mestni svet Mestne občine Celje na 14. dopisni seji, ki je potekala od 10. 5. 2021 do vključno 13. 5. 2021 sprejel
S K L E P 
o spremembah Sklepa o določitvi cen programov javnih vrtcev Mestne občine Celje 
1. člen 
V Sklepu o določitvi cen programov javnih vrtcev Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 48/16, 26/17, 64/17, 26/19 in 108/20) se 1. člen spremeni tako, da se glasi:
»(1) Cene dnevnih programov javnih vrtcev Mestne občine Celje znašajo mesečno na otroka v:
– oddelku prvega starostnega obdobja
495,86 EUR,
– oddelku drugega starostnega obdobja
361,46 EUR,
– starostno kombiniranem oddelku in oddelku od 3. do 4. leta
396,63 EUR,
– razvojnem oddelku
964,23 EUR.
(2) Cena poldnevnih programov na otroka v oddelku prvega starostnega obdobja znaša 392,41 EUR in na otroka v oddelku drugega starostnega obdobja 284,98 EUR mesečno.«.
2. člen 
2. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Cena dveh bolnišničnih oddelkov v Splošni bolnišnici Celje znaša 5.582,05 EUR mesečno, v kateri predstavljajo stroški dela 5.444,05 EUR.«.
3. člen 
V 5. členu se prvi stavek spremeni tako, da se glasi:
»Mesečni strošek živil za otroke v cenah programov iz 1. člena znaša 36,33 EUR.«.
4. člen 
Ta sklep začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne s 1. 6. 2021.
Št. 602-3/2018
Celje, dne 14. maja 2021
Župan 
Mestne občine Celje 
Bojan Šrot 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti