Številka 150
Uradni list RS, št. 150/2021 z dne 17. 9. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 150/2021 z dne 17. 9. 2021, Kazalo


MINISTRSTVA

2885. Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Cerklje (2020–2029)
2886. Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Jelendol (2020–2029)
2887. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o prometni signalizaciji in prometni opremi na cestah
2888. Pravilnik o spremembah in dopolnitvi Pravilnika o napredovanju zaposlenih v javnih zavodih s področja raziskovalne in razvojne dejavnosti
2889. Pravilnik o spremembah Pravilnika o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Mežakla (2015–2024)
2890. Sklep o nujnih kadrovskih ukrepih za nemoteno delovanje vzgojno-izobraževalnih zavodov

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

2891. Pravilnik o spremembi Pravilnika o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede

OBČINE

Braslovče

2892. Pravilnik o sofinanciranju malih komunalnih čistilnih naprav in hišnih črpališč v Občini Braslovče
2893. Sklep o lokacijski preveritvi za določanje obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi na območju enote urejanja prostora SD115 (ID: 2200)
2894. Dopolnitev Načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Braslovče za leto 2021
2895. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
2896. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra lokalnega pomena

Mežica

2897. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o grbu, zastavi, občinskem prazniku in priznanjih v Občini Mežica

Nova Gorica

2898. Sklep o stanovanjski najemnini

Podčetrtek

2899. Odlok o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Podčetrtek
2900. Sklep o ukinitvi družbene lastnine v splošni rabi

Ribnica

2901. Sklep o določitvi cen storitev zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov

Šempeter-Vrtojba

2902. Odlok o rebalansu proračuna Občine Šempeter - Vrtojba za leto 2021
2903. Odlok o spremembah in dopolnitvah proračuna Občine Šempeter - Vrtojba za leto 2022
2904. Sklep o potrditvi mandata članu občinskega sveta
2905. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena

POPRAVKI

2906. Popravek Sklepa o pripravi Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu Rožna Dolina III
2907. Popravek Sklepa o začetku postopka priprave sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Mestne občine Nova Gorica, Pilot MOP
2908. Popravek Pravilnika o kriterijih in načinu sprejema predšolskih otrok v vrtec v Občini Pivka

Razglasni del

Javni razpisi

Javne dražbe

Razpisi delovnih mest

Druge objave

Evidence sindikatov

Objave sodišč

Preklici

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti