Uradni list

Številka 150
Uradni list RS, št. 150/2021 z dne 17. 9. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 150/2021 z dne 17. 9. 2021

Kazalo

3090 VL 89352/2019 Os-2789/21, Stran 1987
Okrajno sodišče v Ljubljani je v izvršilni zadevi upnika Brič, proizvodnja in trgovina d.o.o., matična št. 5373751000, davčna št. 52963195, Dekani 3A, Dekani, ki ga zastopa zak. zast. Enver Moralić, proti dolžniku Muharemu Kadić, EMŠO 0904958113834, Sveti Duh 164b, Zagreb, ki ga zastopa zak. zast. odvetnik Boris Goda, Dunajska cesta 22, Ljubljana - dostava, zaradi izterjave 7.723,88 EUR, sklenilo:
Dolžniku Muharemu Kadić se na podlagi 5. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju postavi začasni zastopnik odvetnik Boris Goda, Dunajska cesta 22, Ljubljana, iz razloga, ker je njegovo bivališče neznano.
Začasni zastopnik bo dolžnika Muharema Kadića zastopal vse dotlej, dokler ne bo Muharem Kadić ali njegov pooblaščenec nastopil pred sodiščem.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 21. 5. 2021

AAA Zlata odličnost