Uradni list

Številka 150
Uradni list RS, št. 150/2021 z dne 17. 9. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 150/2021 z dne 17. 9. 2021

Kazalo

2898. Sklep o stanovanjski najemnini, stran 8384.

  
Na podlagi 115. člena Stanovanjskega zakona (Uradni list RS, št. 69/03 in nadaljnji), Uredbe o metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih ter merilih in postopku za uveljavljanje subvencioniranih najemnin (Uradni list RS, št. 131/03 in nadaljnji), 20. člena Odloka o ustanovitvi Stanovanjskega sklada Mestne občine Nova Gorica (Uradne objave, št. 21/01 in Uradni list RS, št. 114/05 in nadaljnji) ter 9., 11. in 13. člena Splošnih pogojev poslovanja Stanovanjskega sklada Mestne občine Nova Gorica javnega sklada (Uradni list RS, št. 1/16 in nadaljnji) je Nadzorni svet Stanovanjskega sklada Mestne občine Nova Gorica na seji dne 6. 9. 2021 sprejel
S K L E P 
o stanovanjski najemnini 
I. 
S tem sklepom se določi način določitve višine:
– neprofitne najemnine za neprofitna stanovanja, namenska najemna stanovanja in bivalne enote, ki so bila oddana v najem pred dnem uveljavitve tega sklepa;
– neprofitne najemnine za neprofitna stanovanja ter bivalne enote, ki bodo oddana v najem po dnevu uveljavitve tega sklepa;
– tržne najemnine za tržna stanovanja, službena stanovanja, stanovanja za posebne namene ter namenska najemna stanovanja, ki bodo oddana v najem po dnevu uveljavitve tega sklepa;
– tržne najemnine za najemnike neprofitnih stanovanj, ki presegajo dohodkovni in premoženjski cenzus, določen s Pravilnikom o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem (Uradni list RS, št. 14/04 in nadaljnji; v nadaljevanju: Pravilnik);
– tržne najemnine za najemnike neprofitnih stanovanj, ki imajo ali sprejmejo v najem večje stanovanje kot jim pripada v skladu s površinskimi normativi, določenimi s Pravilnikom.
II. 
Za neprofitna stanovanja, namenska najemna stanovanja in bivalne enote, ki so bila pred dnem uveljavitve tega sklepa oddana za neprofitno najemnino, se določi višina najemnine po Uredbi o metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih ter merilih in postopku za uveljavljanje subvencioniranih najemnin, upoštevaje letno stopnjo neprofitne najemnine določeno v skladu z uredbo, od vrednosti stanovanja.
III. 
Za neprofitna stanovanja in bivalne enote, ki bodo v najem oddana po dnevu uveljavitve tega sklepa, se določi višina neprofitne najemnine na način, določen v prejšnjem členu.
IV. 
Za tržna stanovanja, službena stanovanja, stanovanja za posebne namene ter namenska najemna stanovanja, ki bodo v najem oddana po dnevu uveljavitve tega sklepa se višina tržne najemnine določi na način iz II. točke tega sklepa, povečana za 50 %.
V. 
Če najemnik in uporabniki neprofitnih stanovanj ne izpolnjujejo več pogojev za upravičenost do neprofitnega stanovanja po 90. členu Stanovanjskega zakona, se, upoštevaje sklenjene najemne pogodbe, določi tržna najemnina na način iz prejšnjega člena.
VI. 
Če najemnik neprofitnega stanovanja sprejme večje stanovanje, kot bi mu po površinskih normativih iz Pravilnika pripadalo, se za tisti del površine, ki presega veljavni površinski normativ, kot ga določa Pravilnik, in sicer za 5 m2 in več, določi tržna najemnina na način iz IV. točke tega sklepa. V primeru presežka do 4,99 m2, sepresežek nad normativom ne obračuna.
Če najemnik neprofitnega stanovanja že ima v najemu večje stanovanje, kot bi mu pripadalo po površinskem normativu iz Pravilnika in ne sprejme zamenjave s stanovanjem, ki bi mu po površinskem normativu pripadalo, se določi tržna najemnina na način iz IV. točke tega sklepa za tisti del površine, ki presega veljavni površinski normativ za 5 m2 in več. V primeru presežka do 4,99 m2, se presežek nad normativom ne obračuna.
Obračun presežka nad normativom, določen na način v prvem in drugem odstavku tega člena se uporablja za vsa najemna razmerja ter spremembe najemnih razmerij po dnevu uveljavitve tega sklepa.
Za vsa stanovanja na lokaciji Čepovan, ki bodo v najem oddana po dnevu uveljavitve tega sklepa, se za celotno stanovanjsko površino določi neprofitna najemnina na način iz II. točke tega sklepa, brez upoštevanja presežka nad normativom po Pravilniku.
VII. 
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati sklep št. 35280-0001/2015-11 z dne 5. 7. 2021 ter sklep št. 35280-1/2015-9 z dne 10. 8. 2020.
VIII. 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 35280-0001/2015-13
Nova Gorica, dne 6. septembra 2021
Stanovanjski sklad 
Mestne občine Nova Gorica 
predsednica 
Erika Lojk 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti