Uradni list

Številka 150
Uradni list RS, št. 150/2021 z dne 17. 9. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 150/2021 z dne 17. 9. 2021

Kazalo

N 45/2021-6 Os-2793/21, Stran 1987
Okrajno sodišče v Murski Soboti je po okrajni sodnici Klaudiji Zadravec Ščančar, v nepravdni zadevi predlagajoče stranke Občine Moravske Toplice, MŠ: 5883164000, Kranjčeva ulica 3, Moravske Toplice, ki jo zastopata odv. Tanja Koračin Bohar in Monika Car, Slomškova ulica 1, Murska Sobota, zoper nasprotna udeleženca: 1. Koloman Balažič, neznanega bivališča v ZDA in 2. Marija Balažič, neznanega bivališča na Madžarskem, zaradi razdružitve solastnih nepremičnin, s sklepom opr. št. N 45/2021-5 z dne 25. 8. 2021 nasprotnima udeležencema Kolomanu Balažič in Mariji Balažič na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku, ki se uporablja na podlagi 42. člena Zakona o nepravdnem postopku (ZNP-1) postavilo začasnega zastopnika, odvetnika Janka Ftičar, Cvetkova ulica 2, Murska Sobota, saj sta nasprotna udeleženca Koloman Balažič in Marija Balažič neznanega bivališča in nimata pooblaščenca.
Začasni zastopnik ima v postopku, za katerega je postavljen, vse pravice in dolžnosti zakonitega zastopnika, in sicer od dneva postavitve in vse do takrat, dokler nasprotni udeleženec ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Murski Soboti
dne 25. 8. 2021

AAA Zlata odličnost