Uradni list

Številka 150
Uradni list RS, št. 150/2021 z dne 17. 9. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 150/2021 z dne 17. 9. 2021

Kazalo

D 12/2021 Os-2608/21, Stran 1990
Pri Okrajnem sodišču v Žalcu je v teku zapuščinski postopek po dne 11. 12. 2020 umrli Mariki Stibel, EMŠO: 2611937455093, vdova, državljanka Severne Makedonije, zadnje prebivališče Andraž nad Polzelo 181, Polzela, ki se vodi pod opr. št. D 12/2021. Zakoniti dediči so se dedovanju po zapustnici odpovedali.
Sodišče poziva s tem oklicem neznane upnike, da v roku 6 mesecev od dneva objave tega oklica vložijo zahtevo za prenos zapuščine v stečajno maso stečaja zapuščine v skladu z določbami 142.b člena Zakona o dedovanju (ZD), sicer bo zapuščina brez dedičev (po izvedeni omejitvi dedovanja do višine zakonite terjatve Občine Polzela) prešla na Republiko Slovenijo. Republika Slovenija ne odgovarja za zapustnikove dolgove.
Podatke o premoženju, ki sestavlja zapuščino, in zapustnikovih obveznostih, lahko upniki pridobijo pri Okrajnem sodišču v Žalcu.
Okrajno sodišče v Žalcu
dne 14. 7. 2021

AAA Zlata odličnost