Uradni list

Številka 150
Uradni list RS, št. 150/2021 z dne 17. 9. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 150/2021 z dne 17. 9. 2021

Kazalo

2897. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o grbu, zastavi, občinskem prazniku in priznanjih v Občini Mežica, stran 8383.

  
Na podlagi 15. člena Statuta Občine Mežica (Uradni list RS, št. 60/17) je Občinski svet Občine Mežica na 17. seji 8. 9. 2021 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o grbu, zastavi, občinskem prazniku in priznanjih v Občini Mežica 
1. člen 
V Odloku o grbu, zastavi, občinskem prazniku in priznanjih v Občini Mežica (Uradni list RS, št. 47/98 in 75/12) se celoten 14. člen spremeni in se po novem glasi: »Občina Mežica podeljuje naslednja priznanja:
– zlati grb Občine Mežica,
– srebrni grb Občine Mežica,
– bronasti grb Občine Mežica,
– priznanje Občine Mežica,
– Möderndorferjevo značko,
– naziv »častni občan Občine Mežica«.
Priznanja zlati grb Občine Mežica, srebrni grb Občine Mežica, bronasti grb Občine Mežica in naziv »častni občan Občine Mežica« se podelijo na javni prireditvi ob občinskem prazniku.«
2. člen 
15. člen se v celoti spremeni in se glasi: »Zlati grb Občine Mežica podeljuje občina najzaslužnejšim občanom, samostojnim podjetnikom, pravnim osebam, društvom in organizacijam, ki so s svojim delom znatno prispevali k razvoju kraja ali ugledu kraja.
Zlati grb Občine Mežica podeljuje občinski svet na predlog komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.«
3. člen 
Doda se nov 16. člen, ki se glasi: »Srebrni grb Občine Mežica podeljuje občina posameznikom ter podjetjem, organizacijam, skupnostim, društvom in skupinam ljudi za njihove pomembne dosežke pri razvoju in ugledu občine na kakršnemkoli področju gospodarskega in družbenega življenja. Srebrni grb Občine Mežica se lahko podeli tudi posameznikom in skupinam, ki nimajo sedeža v Občini Mežica, a je njihovo delovanje pozitivno vplivalo na ugled, napredek, razvoj, promocijo … ali na kakršenkoli način doprineslo h kakovosti, kvaliteti in razpoznavnosti Občine Mežica.
Srebrni grb Občine Mežica podeljuje občinski svet na predlog komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.«
4. člen 
Doda se nov 17. člen, ki se glasi: »Bronasti grb Občine Mežica podeljuje občina posameznikom ter podjetjem, organizacijam, skupnostim, društvom in skupinam ljudi za izstopajoča enkratna dejanja. Bronasti grb Občine Mežica se lahko podeli tudi posameznikom in skupinam, ki nimajo sedeža v Občini Mežica.
Bronasti grb Občine Mežica podeljuje občinski svet na predlog komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.«
5. člen 
Ostali členi se ustrezno preštevilčijo.
6. člen 
V 18. členu se beseda: »občine« nadomesti z: »Občine Mežica«.
7. člen 
V 20. členu se beseda: »odbora« nadomesti z besedo: »komisije«. Prav tako se v 20. členu briše besedilo: »Naziv častni občan Občine Mežica se razglasi ob občinskem prazniku na javni prireditvi.«
8. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0002/2012-2
Mežica, dne 8. septembra 2021
Župan 
Občine Mežica 
Dušan Krebel 

AAA Zlata odličnost