Številka 135
Uradni list RS, št. 135/2021 z dne 27. 8. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 135/2021 z dne 27. 8. 2021, Kazalo


VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

2773. Uredba o določitvi zunanje meje priobalnega zemljišča ob vodotoku Kolpa v občini Kostel
2774. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju podukrepa pomoč za zagon dejavnosti, namenjene razvoju majhnih kmetij, iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020
2795. Uredba o spremembah Uredbe o izvajanju presejalnih programov za zgodnje odkrivanje okužb z virusom SARS-CoV-2

Odloki

2796. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o določitvi pogojev vstopa v Republiko Slovenijo zaradi zajezitve in obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19
2797. Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o določitvi začasnih pogojev za izvajanje dejavnosti v vzgoji in izobraževanju ter visokem šolstvu
2798. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o začasnih omejitvah pri izvajanju športnih programov
2799. Odlok o spremembah določenih odlokov, izdanih na podlagi Zakona o nalezljivih boleznih

Sklepi

2775. Sklep o odprtju konzulata Republike Slovenije v Bolzanu, v Italijanski republiki
2776. Sklep o imenovanju častnega konzula Republike Slovenije v Bolzanu, v Italijanski republiki
2777. Sklep o soglasju za odprtje Konzulata Gruzije v Republiki Sloveniji s sedežem v Portorožu

MINISTRSTVA

2778. Pravilnik o spremembah in dopolnitvi Pravilnika o izvajanju Zakona o davčnem postopku
2779. Pravilnik o dopolnitvi Pravilnika o oddaji vlog v sistem za podporo poslovnim subjektom
2780. Odredba o sprejetju izobraževalnih programov nižjega poklicnega izobraževanja prilagojenih za dvojezično izvajanje v slovenskem in madžarskem učnem jeziku na narodno mešanem območju v Prekmurju
2781. Odredba o sprejetju izobraževalnega programa poklicno tehniškega izobraževanja Frizerski tehnik
2800. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o minimalnih tehničnih zahtevah za izvajalce socialnovarstvenih storitev

SODNI SVET

2782. Odločba o imenovanju na sodniško mesto
2783. Odločba o imenovanju na sodniško mesto
2784. Odločba o imenovanju na sodniško mesto

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

2785. Sklep o spremembi Sklepa o uporabi smernic in priporočil Evropskega organa za vrednostne papirje in trge (ESMA)
2786. Poročilo o gibanju plač za junij 2021

OBČINE

Semič

2787. Pravilnik o sofinanciranju obratovanja in vzdrževanja žičniških naprav na smučišču na Gačah

Slovenske Konjice

2788. Sklep o manjši notranji igralni površini od 3 m2 v javnem vzgojno-varstvenem zavodu Vrtec Slovenske Konjice v šolskih letih 2021/2022 in 2022/2023

Sveti Jurij ob Ščavnici

2789. Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o postopku sofinanciranja letnega programa športa v Občini Sveti Jurij ob Ščavnici
2790. Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Sv. Jurij ob Ščavnici
2791. Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra

Trebnje

2792. Odlok o spremembah Odloka o proračunu Občine Trebnje za leto 2021 – rebalans I
2793. Odlok o spremembah Odloka o proračunu Občine Trebnje za leto 2022 – spremembe proračuna

Žalec

2794. Sklep o začetku postopka priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta za jugozahodni del enote urejanja prostora PO-5

Razglasni del

Javni razpisi

Razpisi delovnih mest

Druge objave

Evidence sindikatov

Objave po Zakonu o elektronskih komunikacijah

Objave sodišč

Preklici

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti