Uradni list

Številka 135
Uradni list RS, št. 135/2021 z dne 27. 8. 2021
Uradni list

Uradni list RS, št. 135/2021 z dne 27. 8. 2021

Kazalo

2798. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o začasnih omejitvah pri izvajanju športnih programov, stran 8177.

  
Na podlagi 3. točke prvega odstavka 39. člena Zakona o nalezljivih boleznih (Uradni list RS, št. 33/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/20 – ZIUZEOP, 142/20, 175/20 – ZIUOPDVE, 15/21 – ZDUOP in 82/21) Vlada Republike Slovenije izdaja
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o začasnih omejitvah pri izvajanju športnih programov 
1. člen 
V Odloku o začasnih omejitvah pri izvajanju športnih programov (Uradni list RS, št. 132/21) se v 4. členu za tretjim odstavkom dodata nova, četrti in peti odstavek, ki se glasita:
»(4) Pogoj iz prejšnjega odstavka morajo izpolnjevati tudi udeleženci športno rekreativne dejavnosti, ki so starejši od 15 let, če se taka dejavnost izvaja v zaprtih prostorih, razen, če ni drugače določeno z odlokom, ki ureja začasne pogoje za izvajanje dejavnosti v vzgoji in izobraževanju ter visokem šolstvu.
(5) O potrebnih pogojih iz prejšnjega odstavka mora upravljavec prostora, kjer se izvaja športno rekreativna dejavnost, udeležence obvestiti s pisnim obvestilom pred vstopom v prostor. Upravljavec prostora izvaja nadzor nad izpolnjevanjem pogojev z neposrednim preverjanjem ob vstopu v objekt ali prostor.«.
Dosedanji četrti, peti, šesti, sedmi in osmi odstavek postanejo šesti, sedmi, osmi, deveti in deseti odstavek.
V novem osmem odstavku se beseda »četrtega« nadomesti z besedo »šestega«.
2. člen 
V 8. členu se besedilo »29. avgusta 2021« nadomesti z besedilom »5. septembra 2021«.
KONČNA DOLOČBA 
3. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00722-1/2021
Ljubljana, dne 26. avgusta 2021
EVA 2021-3330-0110
Vlada Republike Slovenije 
Janez Janša 
predsednik 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti